تاریخ 1391/10/24 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
يادداشت
ضرورت اصلاح و جذب بزهکاران
   نويسنده : ابوالقاسم کواکبيان

در سال هاي نه چندان دور شهر ما سمنان از لحاظ عدم بزهکاري و امنيت فردي و اجتماعي زبانزد خاص و عام بود. زماني پيش مي آمد که ماه ها و سال ها زندان شهر ما زنداني نداشت و اگر فردي به طور استثنا محکوم به اعدام مي شد حدود بيست تا سي سال کابوس وحشتناک براي عموم مردم بود و سال ها نقل هر محفل و مجلس بود در بازارهاي ما به ويژه بازار مسقف کسبه کليه لوازم خود را رها کرده کرکره مغازه خود را کمي پايين کشيده بدون آن که درب آن را ببندد براي انجام کاري و يا فريضه نماز مي رفتند در اين ميان احدي به خاطر ترس از مکافات الهي و اعتقاد قلبي که نبايد چشم به مال حرام داشته باشد، نگاه چپ به آن نداشته و اگر خريدار کالايي بودند آنقدر مي نشستند تا صاحب مغازه بيايد چون دور از وفاداري بود که به مغازه ديگري مراجعه کنند.
خلاصه شايد کم کارترين اقشار جامعه همانا پاسبان ها و يا قضات و کارکنان دادگستري بودند ولي متاسفانه اخيرا به علل مختلف از جمله زياده طلبي، کم شدن عواطف، عدم توازن فرهنگي به علت مهاجرت بي رويه و عدم شناخت از همديگر، توجه به زرق و برق زندگي و تقليدهاي نابه جا و خلاصه آثار تهاجم و شبيخون فرهنگي و دليل هاي ديگر.
 متاسفانه بنا به گفته هاي مسئولين قضايي تعداد پرونده هايي که وارد محاکم قضايي مي شود بسيار زياد شده است و تعداد افرادي که به جرم هاي مختلف زنداني شده  و هم اکنون در زندان به سر مي برند اگر ازدياد جمعيت را هم لحاظ کنيم باز هم پرونده هاي ورودي و خروجي به دادگاه ها  چند برابر از گذشته است.  
در اينجا از همه دست اندرکاران و بويژه نمايندگان مجلس تقاضا داريم همان طوري که بيشتر قوانين مدني و جزايي در مجالس اوليه و در ابتداي کار مجلس شورا در سال هاي حدود يکهزار و سيصد شمسي توسط حقوقدانان بزرگ تهيه و تصويب شده است برخي از ان قوانين هنوز کاربرد دارند و ماندگار شده اند شما نيز با سعه صدر و بر مبناي آموزه هاي اخلاقي و ديني قوانيني تصويب کنيد و به جاي اينکه وقت مجلس را با دعواهاي سياسي و جناحي پر کنيد، مصوبات متقني را ارائه نماييد که کمتر افراد گرفتار پرونده و پرونده سازي باشند و دادگستري ما خلوت شود از طرفي زندان هاي ما خالي از مجرمين باشد.
لذا همان گونه که حکم قاضي بايد بر مبناي محکوميت حداقل باشد شما نيز قوانيني تصويب کنيد که رافت و رحمت اسلامي ملحوظ نظر قرار بگيرد. طوري باشد غمض عيني که در حق مجرمان اعمال مي شود مد نظر اصلاح آنان باشد و جذب انان در جامعه مورد نظر قرار گيرد  نه حذفشان.
در دنيايي که روان شناسان حيوانات را طوري تربيت مي کنند که با هم زندگي مسالمت آميز داشته باشند و حريم يکديگر پاس مي دارند به يقين انسان ها را که اشرف مخلوقات هستند مي توان جذب نمود.
به يقين منظور نگارنده اين نيست که از جرم زورگيران و برهم زنندگان امنيت جامعه بگذريم که آن نيز راه کار خود را دارد به هر حال بزرگترين نعمت براي هر فرد و خانواده اي داشتن امنيت است با اين حال اگردر پي برطرف کردن علت ها باشيم معلول ها نيز از بين مي رود.    

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان