تاریخ 1391/09/11 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
اندوه شاه اسماعيل صفوي از تصرف بحرين به دست پرتغالي ها

شاه اسماعيل صفوي که پس از گذشت پنج سال هنوز در اندوه شکست چالدران بود، سي ام سپتامبر 1519 از تصرف بحرين توسط پرتغالي ها آگاه شد، و اين خبر ناگوار براندوه او افزود، زيرا به سبب نداشتن نيروي دريايي و اسلحه آتشين نمي توانست کاري انجام دهد.
وي همان روز (سي ام سپتامبر 1519) پس از آزمايش خوشنويسان داوطلب کار در دفتر اختصاصي و مردود کردن همه آنان، مقامات کشوري و لشکري را به مذاکره فوري براي رسيدگي به دست اندازي هاي مکرر پرتغالي ها به جزاير ايران در خليج فارس فراخواند. در اين جلسه قرار شد که يک بودجه محرمانه در اختيار افراد محلي قرار داده شود که پرتغالي ها را در جزاير متصرفي راحت نگذارند تا بعدا راهي براي اخراج آنان به دست آيد. شاه اسماعيل سپس عزم سفر نخجوان کرد.
شهاب مرواريدخوشنويس ويژه تحرير نامه هاي شاه اسماعيل نزديک به سه سال پيش از اين فوت شده بود و در اين مدت; خوشنويس ديگري که بتواند نظر شاه را جلب کند تا جاي او را در دفتر اختصاصي بگيرد يافت نشد، زيرا شاه اسماعيل خود از خوشنويس هاي داوطلب امتحان بعمل مي آورد.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان