تاریخ 1391/09/11 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
ديگه چه خبر؟
در اجتماع چه خبر؟

- رئيس جامعه جنگلباني ايران گفت: «تشکيلا ت سازمان جنگل ها تا اندازه اي ضعيف شده، که توان مقابله با پروژه هاي عمراني و حفظ عرصه هاي طبيعي حتي در صورت تخريب منابع با ارزش را ندارد.
-مدير کل تجهيزات پزشکي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي از نظام مندشدن کدهاي تعرفه اي تجهيزات پزشکي در کشور خبر داد.
-وزير آموزش و پرورش درباره انتقاد برخي معلمان به مفهومي شدن کتب درسي و نگراني خانواده ها و دانش آموزان از اين مسئله گفت: اگر قرار باشد کتاب هاي جديد عرق دانشآموزان را در نياورد، تفکر و خلا قيت و نوآوري از آن حاصل نمي شود.»
-معاون رفاهي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به اينکه تشکيل سازمان بيمه سلا مت يک اقدام نيست تاکيد کرد: شکل گيري اين سازمان فرآيندي است که به تدريج انجام مي شود و تاکنون با پنج صندوق بيمه اي جلساتي تشکيل شده که در اين جلسه ها تعمدهاي سازمان هاي بيمه گر تک تک بررسي مي شود.
-رئيس سازمان بهزيستي کشور گفت: 20هزار نفر از مددجويان ومعلولا ن تحت پوشش سازمان بهزيستي زيرنظر طرح آفتاب (توانمندسازي اجتماعي فرهنگي) قرار گرفتند.
-سازمان بيمه سلا مت ايران اعلا م کرد:  داروهاي جديد بيماران خاص و سرطاني مشمول ليست بيمه شدند و با فرانشيز 10 درصد براي تمام داروخانه ها ابلا غ شده است.
-معاون وزير بهداشت گفت: با توجه به مشکلا ت اقتصادي، مراجعه مردم به بيمارستان هاي دولتي افزايش يافته و بيمارستان ها و مراکز درماني حتي در صورت ضرردهي هم حق تعطيل کردن را ندارند و بايد به ارائه خدمت به مردم ادامه دهند.
-مدير کل مسکن بهزيستي گفت: زنان بدسرپرست و از کار افتاده صاحب مسکن مهر مي شوند.
-رئيس مرکز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت با تاکيد بر آنکه واکسيناسيون گروه هاي پرخطر عليه بيماري آنفلوانزا مرحله به مرحله در حال انجام است، گفت: افراد عادي در صورت تمايل به واکسيناسيون آنفلوانزا بايد به مراکز خصوصي مراجعه کنند.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان