تاریخ 1390/06/27 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
احتمال ايجاد وقفه در تحقق 5.2 ميليون فرصت شغلي

قائم مقام وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: تا زمان سامان يافتن فرآيند ادغام سه وزارتخانه و روي روال افتادن کارها ممکن است وقفه اي کوچک در تحقق 5.2 ميليون شغل ايجاد شود.  
مجيد  دوست علي  قائم مقام وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي  در گفت وگو با ايسنا، درباره تعداد فرصت هاي شغلي که از ابتداي سال90 تاکنون در کشور ايجاد شده است، بيان کرد: در حوزه وزارت سابق کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي قرار است 5.2 ميليون فرصت شغلي فراهم شود نه 5.2 ميليون شغل.   وي ادامه داد: دولت وظيفه آماده سازي فرصت هاي شغلي را دارد ولي بالفعل ساختن اين بسترها به عنوان بخش خصوصي و سرمايه گذاران است.  
دوست علي با بيان اين که در سال گذشته از ميزان وعده  يک ميليون و300 هزار شغل، يک ميليون و600 هزار شغل محقق شد، گفت: امسال فرايند تحقق و دستيابي به 5.2 ميليون شغل در حال طي شدن است و جلساتي نيز با بانک ها گذاشته شده و در مورد اعتبارات در سطح کشور تصميماتي صورت گرفته است.  
وي افزود: سامان يافتن فرايند ادغام و روي روال افتادن کارها شايد وقفه اي کوچک در تحقق 5.2 ميليون فرصت شغلي ايجاد کند. 
دوست علي تصريح کرد: حتي با وجود وقفه در اين موضوع نيز هدف گذاري به شدت در حال پيگيري است.  
قائم مقام وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي از اعلام ميزان فرصت هاي تحقق يافته تا پايان آبان ماه خبر داد و گفت:  تاکنون هيچ آماري در دست نيست و ممکن تا پايان آبان ماه جديدترين آمارها اعلام شود.  


نسخه چاپي ارسال به دوستان