تاریخ 1391/03/24 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
توافق براي دو نرخي شدن قيمت بليت هواپيما

براي دو نرخي شدن قيمت بليت هاي بخش حمل و نقل هوايي توافق هاي لازم صورت گرفته است.  
به گزارش ايسنا براي دو نرخي شدن قيمت بليت بعد از اجراي فاز دوم طرح هدفمند سازي يارانه ها، بين وزارت راه و شرکت هاي ذي ربط از جمله انجمن شرکت هاي هواپيمايي کشور توافق هاي لازم صورت گرفته است. در اين باره دکتر شهريار افندي زاده  نماينده تام الاختيار وزارت راه و ستاد هدفمند سازي يارانه ها به ايسنا گفت: پيشنهاد دو نرخي شدن قيمت بليت هواپيما پس از اجراي فاز دوم طرح هدفمند سازي يارانه ها به ستاد هدفمند سازي يارانه ها ارائه شده است. 
به گفته او، بعد از افزايش قيمت سوخت به دنبال اجراي فاز دوم طرح هدفمند سازي يارانه ها به خاطر حمايت از مشتريان تصميم گرفته شده قيمت بليت در دو زمان اوج ترافيک هواپيماها و نيز ساعت هاي غيراوج با دو نرخ متفاوت، بليت هواپيما فروخته شود.   وي افزود: در اين راستا تصميم بر آن شد در ساعت هاي غيراوج بليت هواپيما با تخفيف 15 درصد فروخته شود تا به اين ترتيب هم در حمل ونقل هوايي استفاده شود و هم بتوان از ظرفيت فرودگاه ها، در طول روز به طور يکنواخت بهره برد. 
به گفته نماينده تام الاختيار وزارت راه و ستاد هدفمند سازي يارانه ها اوج ترافيک پرواز هاي هوايي 6 تا 10 صبح و 5 تا 9 شب است که قيمت اين پرواز ها در صورت پذيرش ستاد هدفمند سازي يارانه ها مطابق با پيشنهاد ما براي بعد از افزايش نرخ سوخت خواهد بود. اين پيشنهاد به ستاد ارائه شده است و اعلام آنکه چه مقدار افزايش را شامل مي شود، به ستاد هدفمند سازي يارانه ها بستگي دارد.  
افندي زاده هم چنين اظهار کرد: براي ساعات غيراوج شرکت هاي هواپيمايي توافق کردند قيمت بليط 15 درصد نسبت به ساعات اوج کاهش داشته باشد.  
معاون وزير راه و شهرسازي تاکيد کرد: دو نرخي شدن قيمت بليت به ساعات اوج و تخفيف 15 درصدي براي ساعت هاي غيراوج مربوط به تمامي پرواز هاي داخلي مي شود.  
سيد عبدالرضا موسوي رييس انجمن شرکت هاي هواپيمايي نيز به ايسنا گفت: اين انجمن و شرکت هاي زيرمجموعه ي آن با پيشنهاد ارائه شده مبني بر دو نرخي بودن قيمت بليت در ساعات غيراوج و اوج پرواز ها موافق است و در اين راستا تلاش مي کند تا اجراي آن به بهترين نحو صورت بگيرد.  


نسخه چاپي ارسال به دوستان