تاریخ 1399/06/26 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
اجراي بيش از 670 ميليارد ريال عمليات زيربنايي در بخش مديريت آب‌وخاک و امور فني مهندسي

سرويس خبر

مدير آب‌وخاک و امور فني و مهندسي سازمان جهاد کشاورزي استان سمنان از اجراي 670 ميليارد و 363 ميليون ريال عمليات زيربنايي در بخش آب‌وخاک اين سازمان در سال 99- 98 خبر داد. به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد کشاورزي استان سمنان، حسين شاهيني اظهار داشت: اجراي سامانه‌هاي نوين آبياري، مرمت و بازسازي قنوات، احداث کانال بتني، شن‌ريزي جاده بين مزارع و تسطيح و تجهيز و نوسازي اراضي کشاورزي از عمده اقدامات انجام‌شده در بخش زيربنايي آب‌وخاک بوده است.

وي با بيان اينکه از محل اعتبارات سال 98 تاکنون 2350 هکتار از اراضي استان سمنان به سامانه‌هاي نوين آبياري تجهيز شده است، تصريح کرد: اين عمليات با صرف اعتبار بالغ‌بر 342 ميليارد ريال انجام ‌شده است.

مدير آب‌وخاک و امور فني و مهندسي سازمان جهاد کشاورزي استان سمنان به ويژگي‌ها و مزاياي آبياري تحت‌فشار اشاره کرد و گفت: صرفه‌جويي در مصرف آب، توزيع يکنواخت آب در مزرعه، افزايش کمي و کيفي محصول، سهولت در اجراي عمليات زراعي، امکان انجام آبياري همراه با کودپاشي و سم‌پاشي و پخش يکنواخت آنها، افزايش راندمان آبياري بيش از 30 درصد، کاهش مصرف سم و کود بيش از 25 درصد و افزايش توليد محصول تا 30 درصد برخي از اين مزايا است.

شاهيني ادامه داد: همچنين از محل اعتبارات سال 98 تاکنون 144 رشته از قنوات استان به ميزان 38. 6 کيلومتر با اعتبار 110889 ميليون ريال مرمت و بازسازي شد. وي احداث 62. 5 کيلومتر کانال بتني و انتقال آب با لوله به‌منظور جلوگيري از هدررفت آب در بخش کشاورزي را از ديگر اقدامات انجام ‌شده در بخش زير بنايي آب‌وخاک عنوان کرد و گفت: اين ميزان کانال از محل اعتبار سال 98 انجام ‌شده است.

مدير آب‌وخاک و امور فني و مهندسي سازمان جهاد کشاورزي استان سمنان اضافه کرد: از اعتبارات سال 98 تاکنون 30 کيلومتر شن‌ريزي جاده بين مزارع با اعتباري بالغ‌بر يک ميليارد ريال انجام‌ شده است.

شاهيني با بيان اينکه از محل اعتبار سال 98 عمليات تسطيح و تجهيز و نوسازي اراضي کشاورزي نيز انجام‌ شده است، افزود: 321 هکتار تسطيح و تجهيز و نوسازي اراضي کشاورزي با اعتبار بالغ‌بر 27 ميليارد و 500 ميليون ريال اجرايي شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان