تاریخ 1398/10/25 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
ورزش و سرانه يک وجبي!
   نويسنده : رضا شجيع

بدون ترديد وجود زيرساخت‌‌ها و اماكن و فضاي مناسب و بهينه ورزشي و دسترسي آسان به آنها، سنگ بناي توسعه ورزش در همه‌‌ ابعاد تربيتي و همگاني تا قهرماني و حرفه‌‌اي است. ميزان سرانه فضاي ورزش كشور حدود 0/6 مترمربع (يك گام بلند) مي‌باشد كه 0/15 مترمربع آن را فضاي سرپوشيده تشكيل داده است، 0/45 مترمربع متعلق به اماكن روباز است كه حدود 57 درصد از اين رقم را زمين‌هاي خاكي تشكيل مي‌دهند. كسر زمين‌هاي خاكي از كل نشان مي‌دهد ميزان سرانه فضاي ورزشي كل كشور حدود 0/34 مترمربع (نيم گام) است، اين در حالي است كه اين ميزان در كشورهاي توسعه يافته از 2 تا 8 مترمربع متغير است. فضاهاي ورزشي روباز روستايي عمدتاً خاكي بوده و ميزان سرانه‌‌ فضاي سرپوشيده ورزشي روستاييان كمتر از 0/04 مترمربع (مساحت يك وجب × يك‌‌ وجب) است، به‌عنوان نمونه سرانه فضاي سرپوشيده ورزش روستايي خوزستان به‌عنوان خطه قهرمان خيز كشور كه شديداً مورد تهاجم ريزگردها نيز قرار دارد (يعني با توجه به شرايط جوي امكان فعاليت در اماكن روباز وجود ندارد) حدود 0/006 مترمربع (كمتر از مساحت كف يك كفش)است. در بخش شهري؛ كمترين ميزان سرانه متعلق به شهرنشينان تهراني با 0/03 مترمربع (كمتر از مساحت يك ‌‌وجب × يك ‌‌وجب) و بالاترين ميزان به شهرنشينان سمناني با 0/2 مترمربع (حدود 0/5 متر × در 0/5 متر) است. سهم بخش خصوصي از سرانه فضاي ورزشي كشور حدود 24 سانتي مترمربع (مساحت 4 انگشت يك دست) مي‌باشد. از منظر ديگر، 92 درصد از تعداد مكان‌هاي ورزشي سرپوشيده و مطلوب در مناطق شهري احداث شده اند و سهم روستاييان تنها 8 درصد است؛ بر اين اساس، تقربياً به ‌ازاي هر 18000 روستايي و هر 4300 شهرنشين يك سالن سرپوشيده ورزشي وجود دارد. به‌علاوه، حدود 25000 باشگاه ورزشي در اقصي نقاط كشور به آموزش، ترويج و تعميم تربيت بدني و ورزش مشغول هستند. وجود اين تعداد باشگاه داراي مجوز و فعاليت بيش از 60 هزار مربي و باشگاهدار در اين حوزه نشان مي‌دهد كه بخش خصوصي، علاقه‌‌مند و مشتاق به سرمايه‌‌گذاري و فعاليت در حوزه است. بنابراين، بخش خصوصي توانسته است براي هر 3500 ايراني يك مكان ورزشي ايجاد كند، اگرچه اين موضوع تا رسيدن به مطلوب فاصله دارد اما رشد 100 درصدي تعداد باشگاه‌هاي ورزشي طي 10 سال اخير نشان مي‌دهد مشاركت بخش غيردولتي در اين حوزه فرصت‌هاي ارزشمندي را پديد آورده است. ضمن اينکه بر اساس برآوردهاي دقيق آماري به طور ميانگين هر باشگاه داراي 300 مشتري است و در صورتي که افزايش باشگاه‌ها با افزايش مشارکت ورزشي مردم همراه نشود، روز به روز شاهد خالي‌تر شدن باشگاه‌ها و در نهايت ضرر مالي آن‌ها خواهيم بود و اين هشداري است که نبايد به سادگي از کنار آن عبور کرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان