تاریخ 1398/07/18 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
در بازديد از پروژه احداث پل روگذر و زيرگذر خيرآباد سمنان تاکيدشد :
سازمان همياري شهرداري‌ها، تسريع در انجام پروژه‌هاي عمراني‌ را با جديت دنبال مي‌کند

سرويس خبر

بازديد مشترکي با حضور مديرعامل سازمان همياري شهرداري‌هاي استان به اتفاق شهردار محترم سمنان و مسئولين مديريت شهري منطقه يک با هدف بررسي و رفع موانع موجود بر سر احداث پل خيرآباد سمنان از محل پروژه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان همياري شهرداري‌هاي استان سمنان؛ مديرعامل سازمان همياري شهرداري‌هاي استان سمنان در اين بازديد با اشاره به اين نکته که سازمان همياري شهرداري‌ها، نهادي توانمند در اجراي پروژه‌هاي شهري است خاطرنشان کرد: اين سازمان مي‌تواند به نوعي نماينده شهرداري در امور عمراني، خدماتي، فرهنگي و زير ساختي پروژه‌هاي شهري باشد.

حميد دهرويه با توجه به موانع موجود بر سر راه احداث پروژه‌هاي شهري اظهار داشت: يکي از فعاليت‌هاي اصلي سازمان همياري شهرداري‌هاي استان در سال 98 احداث پل خيرآباد مي‌باشد که اين امر باعث کاهش تصادفات، ارتقاي ايمني تردد، تسهيل در اياب و ذهاب و... که تسريع در فعاليت‌هاي عمراني و زيرساختي و نيز رفع موانع و... براي احداث پروژه پل روگذر و زيرگذر خيرآباد سمنان است و انتظار مي‌رود در جمع‌آوري تاسيسات مخابراتي، آب، گاز، برق و... جهت ايجاد زيرساخت اين طرح مهم و استراتژيکي اهتمام ويژه‌اي از سوي دستگاه‌هاي اجرايي صورت گيرد.

وي با اشاره به مشارکت سازمان همياري شهرداري‌هاي استان در پروژه‌هاي تاثيرگذار شهرداري‌ها ابراز اميدواري کرد: در اجراي پروژها سازمان همياري‌هاي شهرداري بايد حضور و فعاليت بيشتري داشته باشد و از سويي ديگر دستگاه‌هاي خدماتي نيز با جديت در زمينه رفع موانع احداث پروژه‌ها جديت و تلاش مضاعفي براي خدمتگزاري به مردم به کار گيرند.

شايان ذکر است در اين بازديد تصميماتي در راستاي شروع به فعاليت دستگاه‌هاي مرتبط با اجراي اين طرح تاثيرگذار در جنوب شهر سمنان اتخاذ گرديد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان