تاریخ 1398/04/20 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
نتايج کامل مسابقات انتخابي تيم شنا استان سمنان

سرويس ورزشي:

به همت هيات شنا استان سمنان مسابقات انتخابي تيم شنا استان سمنان رده پسران در رده‌هاي سني و قسمت‌هاي مختلف برگزار و نفرات زير اول تا سوم شدند:

- 50 متر کرال سينه زير 10 سال: کيارش نظري- محمد وحيدي و مهدي شيدا‌پور

- 50 متر کرال سينه 11-12سال:‌ پوريا واعظيان- حامد فرهنگ‌آسا و امير محمد عمراني

- 50 متر کرال سينه 13-14سال: اميررضا حجي‌پور- علي عزيز‌پور و اميررضا سلماني

- 50 متر کرال سينه 15-17 سال: محمدامين صابر- عرفان يونسيان و اميرعلي جابر

- 50 متر کرال پشت زير 10 سال: مهدي شيدا‌پور- محمد ياشار ذوالفقاريان و محمدرفيع

- 50 متر کرال پشت 11-12 سال: محمد حاج علي- محمد عرب احمدي و حسين طالبي

- 50 متر کرال پشت 13-14 سال: يزدان زمان ناميان- علي عزيز‌پور و محمدطاها دم زده

- 50 متر کرال پشت 15-17 سال: عرفان يونسيان- محمدامين صابر

- 50 متر قورباغه زير 10 سال: کيارش نظري- مهدي شيدا‌پور و اميرحسين نيک صفت

- 50 متر قورباغه 11-12 سال:‌پوريا واعظيان- حسين وحيدي و حسين طالبي

- 50 متر قورباغه 13-14 سال: يزدان زمان ناميان- سيد‌مهدي سيد‌موسوي و علي عزيز‌پور

- 50 متر قورباغه 15-17 سال: محمد مهدي خداداد- اميرعلي جابر و ايمان قنبري

- 50 متر پروانه زير 10 سال: محمد وحيدي- ياسين آل بويه و اميرحسين ايل صفت

- 50 متر پروانه 11-12 سال: حسين وحيدي- حامد فرهنگ‌آسا و امير محمد عمراني

- متر پروانه 13-14 سال: مسلم رستمي- اميررضا حجي‌پور و بهنود حميدي

- 50 متر کرال پروانه 15-17 سال: محمدامين صابر- علي قنبري

- 100 متر پروانه زير 10 سال: محمد وحيدي- کيارش نظري

- 100 متر پروانه 11-12 سال: حسين وحيدي- امير مهدي عمراني و حسين طالبي

- 100 متر پروانه 13-14 سال: مسلم رستمي- سيد‌مهدي سيد‌موسوي

- 100 متر پروانه 15-17 سال: محمد مهدي خداداد- محمدامين صابر

- 100 متر کرال پشت زير 10 سال: مهدي شيدا‌پور- اميرحسين نيک صفت

- 100 متر کرال پشت 11-12سال: محمد حاج قلي- پوريا واعظيان و محمد عرب‌احمدي

- 100 متر کرال پشت 13-14 سال: يزدان زمان ناميان- اميررضا سلماني و محمدطاها دم زده

- 100 متر کرال پشت 15-17سال: محمدامين صابر- محمد مهدي خداداد

- 100 متر کرال سينه زير 10 سال: محمد وحيدي- کيارش نظري و مهدي شيدا‌پور

- 100 متر کرال سينه 11-12 سال: حسين وحيدي- حامد فرهنگ‌آسا و محمد حاج قلي

- 100 متر کرال 13-14 سال: سيد‌مهدي سيد‌موسوي- اميررضا حجي‌پور و اميررضا سلماني

- 100 مترکرال سينه 15-17 سال: محمدامين صابر- محمد مهدي خداداد و اميرعلي جابر

- 100 متر قورباغه زير10 سال: محمد وحيدي- اميرحسين نيک صفت ومحمدرضا مشعشع

- 100 متر قورباغه 11- 12 سال: حسين وحيدي- پوريا واعظيان وحسين طالبي

- 100متر قورباغه 13- 14 سال: يزدان زمان ناميان- علي عزيز‌پور و اميررضا حجي‌پور

- 100 متر قورباغه 15- 17 سال: محمد مهدي خداداد- اميرعلي جابر و ايمان قنبريان

- 200 متر مختلط 11- 12 سال: حسين وحيدي- محمد حاج قلي و پوريا واعظيان

- 200متر مختلط 13-14 سال: سيد‌مهدي سيد‌موسوي- يزدان زمان ناميان واميررضا حجي‌پور

- 200 متر مختلط 15-17 سال: محمدامين صابر- محمد مهدي خداداد

- 200 متر آزاد 11-12 سال: محمد حاج قلي- حامد فرهنگ‌آسا وعرشيا عرب يارمحمدي

- 200 متر آزاد 13- 14سال: اميررضا حجي‌پور- يزدان زمان ناميان و سيد‌مهدي سيد‌موسوي

- 200 متر آزاد 15- 17 سال: محمدامين صابر- علي قنبري


نسخه چاپي ارسال به دوستان