تاریخ 1398/04/20 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
در سه ماهه نخست امسال انجام شد؛
بهره برداري از 266 پروژه عمراني برق‌رساني در شهرستان سمنان

سرويس خبر

مديرتوزيع برق شهرستان سمنان از احداث 266 پروژه عمراني برق‌رساني با اعتباري به مبلغ 30 ميليارد و 479 ميليون ريال در سه ماهه اول سال جاري در اين شهرستان خبر داد.

عليرضا قيومي بيان داشت: نصب شش دستگاه ترانس هوائي در نقاط هدف از محل پروژه کاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ و اجراي هفت رزمايش خدمت متعالي باهدف افزايش پايداري شبکه‌هاي برق‌رساني در مناطق مختلف، به عنوان اهم برنامه‌هاي انجام شده از آغاز امسال تا به حال مي‌باشد.

وي افزود: احداث خطوط فشار متوسط هوائي و زميني خروجي از پست 63 کيلوولت آمپر اميرکبير و نصب ايستگاه‌هاي توزيع برق از محل کاهش تلفات در نقاطي که ضرورت بهبود پروفيل ولتاژ وجود دارد، از جمله فعاليت‌هاي پيش بيني شده اين مديريت براي سه ماهه دوم امسال به شمار مي‌روند.

وي با اشاره به اين که طرح توسعه دو هزار 800 متر شبکه فشار ضعيف و فشار متوسط هوائي و زميني به اجرا در آمده تصريح کرد: نصب 10 ايستگاه هوائي توزيع برق با ظرفيت دو هزار و 240 کيلوولت آمپر، در زمره اقدامات صورت گرفته در مدت زمان قيد شده محسوب مي‌شود.

قيومي همچنين با بيان اين که يک هزار و 300 متر کابل خودنگهدار جديد در سطح شهرستان برقرار‌ گرديده اضافه کرد: طرح بهينه‌سازي سه هزار و 300 متر شبکه‌هاي توزيع برق توسط گروه‌هاي اجرائي اين مديريت اجرائي شده است.

وي با عنوان اين که احداث يک هزار و 500 متر شبکه روشنائي معابر و 290 دستگاه سرچراغ جديد در سطح شهرستان نصب شده، خاطرنشان کرد: از ابتداي سال تاکنون، 15 دستگاه کنتورهاي هوشمند در راستاي طرح فراسامانه اندازه‌گيري و مديريت انرژي (فهام) داير‌ گرديده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان