تاریخ 1398/04/01 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
خسارت ميلياردي فرسايش بادي به سمنان

سرويس حوادث

رئيس اداره بيابان اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان گفت: کانون‌هاي بحراني فرسايش بادي سالانه بيش از پنج ميليارد تومان به اين استان خسارت وارد مي‌کنند.

علي ترابي با بيان اينکه 25 سال پيش روز جهاني بيابان‌زدايي در سازمان ملل متحد ايجاد شد، اظهار کرد: به دنبال قحطي‌ها در آفريقا در دهه‌هاي 60 و 70، کشورهاي جهان اقداماتي براي مقابله با بيابان‌زايي و خشکسالي انجام دادند؛ اما خيلي اثربخش نبود.

رئيس اداره بيابان اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان ادامه داد: در پايتخت کشور برزيل سران کشورهاي جهان در قالب اجلاس سران مصوبه‌اي داشتند که در زمينه مقابله با بيابان‌زايي بود و در همين رابطه کنوانسيوني به تصويب رسيد و 17 ژوئن را به ‌عنوان روز جهاني بيابان‌زدايي انتخاب و نام‌گذاري کردند.

ترابي با تأکيد بر اينکه ايران در تهيه اين کنوانسيون نقش خيلي مهمي داشته است، تصريح کرد: ايران سومين کشور امضاکننده اين کنوانسيون بود و در همان سال به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و کشور ما از اعضاي فعال اين کنوانسيون است.

وي اضافه کرد: طبق اين کنوانسيون بايد هر ساله برنامه‌هايي براي مقابله با بيابان‌زايي در قالب برنامه‌هاي زيست‌محيطي سازمان ملل متحد ارائه دهيم که چه کارهايي را انجام داده‌ايم و چه اقداماتي را مي‌خواهيم انجام دهيم.

رئيس اداره بيابان اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان با بيان اينکه شعار امسال روز جهاني بيابان‌زدايي «بياييد با هم جهاني سبز بسازيم» است، تأکيد کرد: هر سال اين کنوانسيون شعارهايي را اعلام مي‌کند و مردم هم در جريان مشکلات تخريب زمين و بيابان‌زايي قرار مي‌گيرند.

ترابي از عضويت 165 کشور در اين کنوانسيون خبر داد و افزود: اين موضوع خيلي مهم است و بيشتر کشورها در دنيا با پديده بيابان‌زايي مواجه‌ هستند.

وي با اشاره به بياباني بودن و خشکي دوسوم مساحت کشورمان، تصريح کرد: بارندگي در ايران به‌طور متوسط نصف کشورهاي جهان است؛ اما ميزان تبخير در کشور دو برابر ساير کشورها است.

رئيس اداره بيابان اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان از وجود بيش از 110 هزار هکتار جنگل‌هاي بياباني در استان سمنان خبر داد و خاطرنشان کرد: اين جنگل‌ها اطراف اراضي روستاها، جاده‌ها و شهرها در سمنان و جنوب دامغان سمت خارتوران و ميامي قابل‌ مشاهده هستند.

ترابي از تحت تأثير فرسايش بادي بودن 25 ميليون هکتار از اراضي کشور و همچنين وجود 6 ميليون کانون فرسايش بادي در ايران خبر داد و تصريح کرد: مناطقي تحت تأثير فرسايش بادي قرار دارند که به ما خسارت مي‌زنند.

وي از وجود يک ميليون و 400 هزار هکتار مناطق تحت تأثير و 600 هزار هکتار کانون‌هاي بحراني فرسايش بادي در استان سمنان خبر داد که بخش‌هايي از تمام مناطق جنوبي و شرقي استان را در‌برمي‌گيرد.

رئيس اداره بيابان اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان اظهار کرد: کانون‌هاي بحراني فرسايش بادي سالانه بيش از پنج ميليارد تومان به استان خسارت وارد مي‌کنند.

ترابي با اشاره به موقعيت جغرافيايي سمنان به‌ عنوان استان بياباني در کشور و با ميزان بارندگي پايين‌تر از متوسط بارندگي در ايران اضافه کرد: در مجموع ميزان بارندگي استان سمنان، نصف ميزان بارندگي در کشور يعني حدود 130 تا 140 ميلي‌متر است.

وي با بيان اينکه از سال 1347 در استان سمنان برنامه‌هايي براي بيابان‌زدايي اجرا شده است، اضافه کرد: اين اقدامات شامل بذرپاشي، نهال‌کاري و توجه به تپه‌هاي ماسه‌اي براي جلوگيري از حرکت اين تپه‌ها و جلوگيري از ايجاد خسارت به جاده‌ها و روستاها و زمين‌هاي کشاورزي است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان