تاریخ 1398/03/25 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
تامين اجتماعي سمنان 110 ميليارد ريال هزينه خدمات دارويي پرداخت کرد

سمنان- خبرنگار روزنامه پيام استان سمنان

مدير درمان تامين اجتماعي استان سمنان گفت: 110 ميليارد ريال هزينه خدمات دارويي در مراکز ملکي درماني تامين اجتماعي در سال 97 پرداخت شد. سيدمجتبي اکرم اظهار داشت: اين هزينه بابت يک ميليون و 200 هزار نسخه دارويي ارائه شده در مراکز درماني سازمان ملکي تامين اجتماعي استان سمنان پرداخت شده است.

وي افزود: در سال 97 بيش از 3 ميليون و 830 هزار قلم دارو در قالب نسخه‌هاي سرپايي در درمانگاه‌ها و بستري در بيمارستان شفاء سمنان به بيمه‌شدگان سازمان تامين اجتماعي در استان ارائه شده است.

اکرم اظهار داشت: سال گذشته يک ميليون نسخه دارويي تجويز شده در مراکز درماني طرف قرارداد با سازمان تامين اجتماعي استان سمنان به داروخانه‌هاي استان ارائه شده است.

وي با تاکيد بر اهميت مديريت مصرف دارو در جامعه و به طور خاص در بين بيمه‌شدگان سازمان تامين اجتماعي استان سمنان، تصريح کرد: با اجراي سيستم نظام ارجاع داخلي در مراکز ملکي سازمان، ضمن هدايت صحيح بيمار براي استفاده مناسب از خدمات تخصصي، با تشکيل پرونده الکترونيک، از بسياري تداخل‌هاي دارويي تجويز شده در مراکز درماني سازمان کاسته مي‌شود.

اکرم خاطرنشان کرد: بر‌اساس فارماکوپه داروئي ابلاغي از سازمان تامين اجتماعي، داروهاي قابل ارائه در مراکز تامين اجتماعي به صورت عمومي و تخصصي سطح‌بندي شده و هر مرکز با توجه به نوع خدمات تخصصي قابل ارائه، داروهاي مرتبط با آن تخصص را نيز در اختيار دارد و اين اقدام نشان از توجه به کيفيت داروهاي مورد استفاده در مراکز ملکي سازمان تامين اجتماعي است.

مدير درمان تامين اجتماعي استان سمنان ابراز داشت: خريد داروهاي مورد نياز به صورت يکسان در سراسر کشور و با اولويت شرکت‌هاي هلدينگ سازمان تامين اجتماعي، از شرکت‌هاي معتبر دارويي داخلي و طبق نظارت مراجع مرتبط انجام مي‌شود.

فارماکوپه‌ها کتاب‌هايي هستند که فهرست کاملي از داروهاي موجود در بازار مشتمل بر اطلاعات دارويي، موارد مصرف، عوارض جانبي، نحوه نگهداري داروها و مواد اوليه، روش آناليز مواد اوليه و جانبي مشتمل بر روش‌هاي فيزيکي و شيميايي و استانداردهايي که در داروسازي و صنايع غذايي مورد استفاده قرار مي‌گيرند در آن قيد شده ‌است.

حدود 70 درصد از جمعيت بيش از 702 هزار نفري سمنان، معادل 491 هزار نفر، تحت پوشش تامين اجتماعي هستند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان