تاریخ 1398/03/22 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
مديرکل آموزش و پرورش استان در شاهرود:
مهم است که اعتبار آموزش و پرورش در فضا‌هاي مجازي از سوي افراد سودجو به بازي گرفته نشود

شاهرود- خبرنگار روزنامه پيام استان سمنان

مديرکل آموزش و پرورش استان سمنان از حوزه‌هاي امتحان نهايي و مرکز آموزش نيروي انساني و مرکز تصحيح اوراق امتحان نهايي آموزش و پرورش شهرستان شاهرود بازديد کرد.

محمد دستوراني از حوزه‌هاي امتحان نهايي دبيرستان‌هاي دخترانه و پسرانه 19 دي، امام خميني (ره) و مرکز آموزش نيروي انساني و مرکز تصحيح اوراق امتحان نهايي آموزش و پرورش شاهرود بازديد کرد.

مديرکل آموزش و پرورش استان ضمن اعلام رضايت از فرايند برگزاري امتحانات نهايي در شاهرود؛ اظهار کرد: به لطف دقّت، وجدان و تقوي کاري همکاران درحوزه‌هاي امتحاني، تا کنون اين امتحانات با دقّت، سرعت و صحت برگزار شده است.

وي با تقدير از زحمات همکاران اجرايي درحوزه امتحانات، تأکيد کرد: فرصت‌طلبان و سودجويان در فضاي مجازي مترصدند با جزئي‌ترين غفلت، منافع خود را تأمين کنند و اين امر اعتماد خانواد‌ها را به آموزش و پرورش خدشه دارخواهد کرد، لذا مهم است که اعتبار آموزش و پرورش در فضا‌هاي مجازي از سوي افراد سودجو به بازي گرفته نشود و با تدبير و حسن انجام وظيفه، اين اعتبار و اعتماد حفظ شود.

علي‌اکبر عباسي، کارشناس مسئول سنجش و ارزشيابي مديريت آموزش و پرورش شاهرود در اين بازديد در گزارش خود از برگزاري کليه امتحانات نهايي بدون تأخير (رأس ساعت 8 صبح) خبر داد و گفت: اين امر مديون پشتکار و جديت همکاران برگزار‌کننده امتحانات بوده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان