تاریخ 1398/02/21 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
تکليف مؤديان مالياتي در ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده در قانون ماليات‌ها

سرويس خبر

مديرکل امور مالياتي استان سمنان اعلام کرد: همه اشخاص حقيقي و حقوقي که براساس آخرين اظهارنامه تسليمي خود، فروش يا خدمات آنها بيش از 5 ميليارد تومان ويا جمع دارايي‌هاي آنها بيش از 8 ميليارد تومان باشد مکلف به ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده براي عملکرد سال 97 خواهند بود.

به گزارش روابط عمومي اداره کل امور مالياتي استان سمنان، عباس بي‌نياز بيان کرد: زمان ارائه صورت‌هاي مالي ياد شده همراه اظهارنامه عملکرد 97 تا پايان خرداد 98 براي اشخاص حقيقي و تا پايان تير 98 براي اشخاص حقوقي که سال مالي آنها منتهي به اسفند 97 است و يا سه ماه پس از مهلت انقضاي ارائه اظهارنامه‌هاي مالياتي است.

وي در ادامه خاطرنشان کرد: مؤديان مالياتي در صورت عدم انجام تکليف مقرر در ماده فوق، مشمول جريمه‌اي معادل 20 درصد ماليات متعلق خواهند بود.

مديرکل امور مالياتي استان سمنان با اشاره به ضرورت ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده طبق قانون ادامه داد: صورت‌هاي مالي حسابرسي شده و مطالب مذکور در گزارش‌هاي حسابرسي و بازرسي قانوني مربوط، که درچارچوب مقررات اين قانون تنظيم شده باشد، مي‌توانند براي تشخيص درآمد مشمول ماليات اشخاص ياد‌شده توسط ادارات مالياتي مورد استفاده و استناد قرار گيرد.

بي‌نياز همچنين با اشاره به ماده 229 قانون ماليات‌ها ادامه داد: طبق ماده قانوني 229، تمامي ادارات امور مالياتي سراسر استان مي‌توانند براي رسيدگي به اظهارنامه‌ها يا تشخيص هرگونه درآمد مؤدي به کليه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسيدگي نمايند و مؤدي ماليات مکلف به ارائه و تسليم آنها مي‌باشد.

وي در ادامه يادآور شد: حکم اين ماده قانوني مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف مالياتي براي تشخيص درآمد واقعي مؤدي به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدي استناد کنند.

وي در پايان خاطرنشان کرد: ادارات امور مالياتي سراسر استان و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را که ضمن رسيدگي به امور مالياتي مؤدي به دست مي‌آورند محرمانه تلقي و از افشاي آن جز در امر تشخيص درآمد و ماليات نزد مراجع ذيربط در حد نياز خودداري نمايند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار خواهد شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان