تاریخ 1398/02/21 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
غفلت‌ها و آموزه‌هاي تحريم
   نويسنده : علي اکبر مختاري

جمهوري اسلامي پس از تاسيس و تثبيت به جهت تضاد و ناهمگوني که در ايدئولوژي و سياست‌ها با بلوک غرب و شرق در قرن بيستم داشت بر مبناي اسلام سياسي شيعي خط جداگانه‌اي دراهداف و سياست‌هاي بين‌المللي براي خود ترسيم کرد و هيچ‌گاه به اين دو اردوگاه بزرگ قدرت بين‌الملل متصل نشد. با فروپاشي محور بلوک شرق يا اتحاد جماهير شوروي تقابل و رويارويي جمهوري اسلامي با بلوک غرب و نظام تک‌قطبي يا دنياي سرمايه داري انزوايي بين‌المللي و مواجهه‌اي فرسايشي را به دولت و ملت ايران تحميل کرده است.به هر اندازه که دولت ايران در به دست آوردن تکنولوژي هسته‌اي، رشد قدرت نظامي و سيطره ايدئولوژي شيعي در منطقه خليج فارس موفق بوده،به همان ميزان موجب برانگيختن حساسيت‌ها در دولت‌هاي منطقه و همپيمانان بين‌المللي آنان شده و امروزه دشمني و مقابله با امپرياليسم بين‌الملل يعني آمريکا و همراهان منطقه‌اي آن با ايران به بيشترين حد آن رسيده است و احتمال درگيري نظامي و جنگ مي‌رود. لذا در اين دوره غفلت‌ها و آموزه‌هايي در شرايط تحريم و درگيري چهل ساله با جهان سرمايه‌داري داشته‌ايم که بايد بيش از پيش از آن تجربيات درس بگيريم و در ادامه مسير با اتکا به نيروي مردم و عقلانيت بهترين و مطمئن‌ترين راه را انتخاب کنيم.

غفلت‌هايي که از شرايط تحريم داشته‌ايم و شايد بارها از زبان نخبگان شنيده ايم و حاکمان نتوانسته‌اند به آن عمل کنند موضوع استقلال اقتصادي است. مسلما ابزارهاي امپراطوري نوين جهاني گسترش مرزهاي جغرافيايي و لشگرکشي به ديگر سرزمين‌ها نيست بلکه با سلطه بر بازارهاي بين‌المللي و سلطه بر اقتصاد سياسي بين‌الملل تعريف مي‌شود. در سال‌هاي اخير دولت و ملت ايران به روشني درک کرده‌اند که قدرت کنترل دولت آمريکا بر شريان‌هاي مالي و پولي دنيا تا چه اندازه است و با اين ابزار با دولت‌هايي که با سياست‌هاي آن همسو نيستند چگونه رفتار کرده است. در مقابل ما نيز به ميزان زيادي به فروش و کسب در آمد از دلارهاي نفتي وابسته هستيم و دقيقا دشمنان ما پاشنه آشيل ما را شناخته‌اند و بر آن نقطه فشار آورده و به بحران عظيم بي‌ثباتي و عقب‌ماندگي اقتصادي دچار شده‌ايم. بنابراين چنانچه در سياست خارجه به تقابل و مبارزه با نظام سرمايه‌داري اصرار داريم شايسته بود براي کم کردن هزينه‌ها از سال‌هاي دور برنامه جدي در کاهش هزينه‌هاي دولت وکوچک کردن حجم دولت و همچنين استقلال از وابستگي به ارزهاي خارجي به خصوص دلار تدوين کنند تا اينگونه لطمات اقتصادي و رواني بر مردم مظلوم و رنج‌ديده ايران وارد نشود و جامعه ايران اينگونه تحقير و منزوي نگردد.

نکته ديگر موضوع پيوستگي و وابستگي حوزه سياست و اقتصاد با حوزه اجتماعي در دنياي مدرن است. تحريم‌ها به ما ياد داد چنانچه دولت با گسترش نفوذ و مداخله در امور ديگران در حوزه سياست جنجال‌آفريني کند بايد تبعات آن را در اقتصاد و بازار شاهد باشد و بي‌ثباتي اقتصاد و بحران در بازار موجب بي اعتمادي اجتماعي و از بين رفتن سرمايه‌هاي اجتماعي مي‌شود. لذا همان‌گونه که به علوم طبيعي و کارکرد تکنولوژي و علم فيزيک اعتقاد داريم بايد به علوم انساني و کارکردهاي علم اقتصاد و علوم اجتماعي و تاثير بهره‌گيري از نظر کارشناسان در هدايت سياست و اقتصاد باور داشته باشيم. تجربه به ما آموخته تک‌محوري، شيوه‌هاي سنتي و دستوري و آزمون و خطا ما را به بيراهه خواهد برد و سرمايه‌هاي مالي و انساني ايران را به هدر خواهد داد.

لذا در شرايط حساس کنوني شايسته است حاکمان با بهره‌گيري از فرصت‌ها و تهديدها در نهايت هوشمندي و استفاده از خرد‌جمعي تصميماتي عقلاني بگيرند و ملت ايران را گرفتار مصيبت عظيم‌تري همچون جنگ نظامي يا تجزيه ايران نکنند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان