تاریخ 1391/02/02 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
سردرگمي دانشجويان چرا؟

آنچه از دانشگاه در ذهنمان بود با آنچه مي بينيم متفاوت است.
- ايده آل هاي ذهني ما به واقعياتي تلخ تبديل شده است.
- دانشگاه به کارخانه اي تبديل شده است که از يک طرف افراد ديپلمه وارد شده و از طرف ديگر افراد با مدارک مختلف خارج مي شوند.
- دانشگاه مانند مجسمه اي آهنين با دانشجويان رفتار مي کند.
- هيچ کس در دانشگاه به فکر اين گونه دغدغه هاي دانشجويان نيست.
- هيچ حرفي را نمي شنود و فقط به کار خود مشغول است.
اما نکات ديگري نيز هست:
- ما تازه مستقل شده ايم و تازه با مشکلات زندگي مستقل آشنا شده ايم (مخصوصا دوستان خوابگاهي).
- در دانشگاه گزينه هاي بسيار زيادي براي فعاليت وجود و ما مي توانيم به هر کدام که مي خواهيم بپردازيم.
- تيپ هاي مختلف، عقايد مختلف، رفتارهاي مختلف، گروه هاي دوستي مختلف، گروه هاي دانشجويي مختلف و فعاليت هاي زيادي وجود دارد که ما واقعا در انتخاب درست مي مانيم؟
- و البته هيچ راهنماي جامعي در دانشگاه براي شما وجود ندارد؟
  در يک کلام خيلي کارها را که مي خواستيم بکنيم، نمي شود کرد و خيلي کارها را که برايمان مهم نبود مي توانيم بکنيم.
مي  گويي چرا سردرگمي،  مي گويم مگر اين ها که گفتم در انسان سردرگمي ايجاد نمي کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان