تاریخ 1397/12/11 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
غيبت 18هزار داوطلب در آزمون دکتري 98

سرويس دانشجو

آزمون ورودي دوره دکتري تخصصي (ph.D) نيمه‌متمرکز سال 1398 در حالي برگزار شد که 18 هزار نفر، داوطلب غائب قطعي داشت و کاهش استقبال داوطلبان نسبت به آزمون سال گذشته را به رخ کشيد.

تعداد 196 هزار و 437 داوطلب متشکل از 84 هزار و 380 نفر زن و 112 هزار و 57 نفر مرد براي شرکت در آزمون دکتري سال 98 دانشگاهها ثبت نام کردند.

بر اساس آمارها، 42.96 درصد داوطلبان را زنان و 57.04 درصد داوطلبان را مردان تشکيل مي دهند.

**18 هزار غائب کنکور دکتري 98

آمار ثبت نام کنندگان در آزمون دوره دکتري نيمه متمرکز سال 98، نسبت به تعداد داوطلبان سال 97 همين کنکور، 38 هزار و 269 نفر کمتر است، به گونه اي که از 231 هزار و 391 متقاضي شرکت در آزمون پارسال به 196 هزار و 437 نفر رسيده است.

حسين توکلي مشاور عالي سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به رقم دقيق داوطلباني که کارت ورود به جلسه کنکور دکتري 98 را دريافت کردند، گفت: از بين 196 هزار و 437 داوطلب، تعداد 177 هزار و 579 نفر کارت خود را دريافت کردند و 18 هزار و 858 نفر بدون دريافت کارت، غائبان قطعي اين آزمون محسوب مي شوند.

به گزارش ايرنا، اين درحاليست که ممکن است برخي داوطلباني که کارت ورود به آزمون خود را دريافت کرده اند به دلايل مختلف، موفق به حضور در جلسه آزمون نشوند و آمار نهايي غائبان آزمون از جمع آنها و داوطلباني که کارت ورود به آزمون نگرفته اند، محاسبه خواهد شد.

** آمار داوطلبان گروه هاي آزمايشي دکتري

در آزمون دکتري امسال، در گروه علوم انساني 117 هزار و 517 داوطلب در 62 کد رشته امتحاني، در گروه علوم پايه 17 هزار و 479 داوطلب در 46 کد رشته امتحاني، در گروه فني و مهندسي 34 هزار و 640 داوطلب در 60 کد رشته امتحاني، در گروه کشاورزي و منابع طبيعي 10 هزار و 485 داوطلب در 35 کد رشته امتحاني، در گروه هنر 9 هزار و 884 داوطلب در 7 کد رشته امتحاني، در گروه دامپزشکي 2 هزار و 99 داوطلب در 26 کد رشته امتحاني و در گروه زبانهاي خارجي، 4 هزار و 330 داوطلب با 9 کد رشته امتحاني (245 کد رشته امتحاني) به رقابت پرداختند.

**زمان انتشار نتايج آزمون

پس از برگزاري آزمون متمرکز مرحله اول توسط سازمان سنجش آموزش کشور، کارنامه اي شامل نمرات خام، تراز، نمره کل و ساير شاخص هاي پذيرش داوطلبان در کنکور، هفته آخر فروردين ماه 98 توسط سازمان سنجش آموزش کشور منتشر مي شود.

متقاضياني که بر اساس مندرجات کارنامه مجاز به انتخاب رشته شده اند، بر اساس برنامه زماني پيش بيني شده نيمه اول ارديبهشت ماه 98 نسبت به انتخاب رشته اقدام مي کنند.

داوطلبان با توجه به کد رشته محل هاي انتخابي و حد نصاب نمره سنجش عمومي (آزمون عمومي) که با هماهنگي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي پذيرنده تعيين خواهد شد به کد رشته محل هاي حائزِ حدنصاب معرفي مي شوند.

** شرايط پذيرش نهايي

پذيرش نهايي دوره دکتري، از بين داوطلبان معرفي شده به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، بر اساس نتيجه سنجش عمومي (آزمون متمرکز) و نتيجه مصاحبه (ارزيابي سوابق آموزشي، پژوهشي، فناوري، مصاحبه علمي و سنجش عملي) مشخص خواهد شد.

همچنين بررسي مدارک يا هر روش ديگر مطابق با آيين نامه هاي مربوط بر اساس شيوه نامه هاي ابلاغي، با توجه به اولويت کد رشته محل هاي انتخابي، ظرفيت اعلام شده و سهميه داوطلب انجام مي گيرد و فهرست پذيرفته شدگان، استخراج مي شود.

طبق برنامه زماني پيش بيني شده، نتايج نهايي آزمون ورودي دوره دکتري سال 98، دهه اول شهريورماه از طريق سايت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان