تاریخ 1397/12/11 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
سرپرست شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه شاهرود:
احساس امنيت در زمينه تأمين به موقع سوخت از رسالتهاي مهم و اصلي شرکت پخش است

شاهرود- خبرنگار روزنامه پيام استان سمنان

سرپرست شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه شاهرود بر لزوم حفظ و ارتقاء کيفيت شاخص هاي مورد نظر در بخشهاي ارتباط با مشتريان، تجهيزات، ايمني جايگاهها، زيباسازي و... مجاري عرضه سوخت تاکيد کرد.

به گزارش روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه شاهرود، جلسه هم انديشي به منظور حفظ و آمادگي بيشتر مجاري عرضه در ارائه خدمات مطلوبتر به مشتريان و مسافرين نوروزي و زائرين حرم مطهر رضوي با حضور مدير منطقه، مسئولين عملياتي و ستادي و جايگاهداران ناحيه مرکزي در محل سالن آموزش آفتاب برگزار شد.

سيد محمود طاهري در ديدار با جايگاهداران ناحيه مرکزي بر حفظ و ارتقاء کيفيت شاخصهاي مورد نظر در بخشهاي ارتباط با مشتريان، تجهيزات، ايمني جايگاهها، زيباسازي و لزوم رعايت مقررات و قوانين شرکت ملي پخش فرآورده­ هاي نفتي تأًکيد نمود.

طاهري احساس امنيت در زمينه تأمين به موقع سوخت را از رسالتهاي مهم و اصلي شرکت پخش نام برد و از فعاليت مالکين و متصديان جايگاههاي سوخت به جهت تعامل و همکاري با منطقه قدرداني نمود. وي ضمن تاکيد بر رعايت شاخص هاي مد نظر در زمينه ارسال و جابجايي و توزيع فرآوردههاي نفتي گفت: جاي هيچ‌گونه نگراني براي ناوگان حمل‌ونقل به منظور ارسال فرآورده‌هاي نفتي از انبارهاي نفت تا جايگاه‌هاي عرضه سوخت وجود ندارد و از مديران و مالکان جايگاه‌ها خواست تا در روزهاي پاياني سال و ايام نوروز سال همانند گذشته نسبت به تهيه به موقع فرآورده، رسيدگي به وضع نظافت و بهداشت جايگاه‌ها و خصوصا نمازخانه‌هاي بين راهي به منظور توجه به حقوق شهروندي دقت بيشتري داشته باشند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان