تاریخ 1390/06/07 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
کارت اعتباري کارگران در انتظار تکليف ، مدير طرح ميزان:
وزارت کار ليست کارگران را بدهد

در حالي که پس از برگزاري جلسه شوراي عالي اشتغال اعلام شد وزارت بازرگاني بايد با تعريف سازوکار اجرايي طرح واگذاري کارت اعتباري به کارگران، عمليات اجرايي اين طرح را آغاز کند، وزارت بازرگاني پاسخ داد که ابتدا اين وزارت کار است که بايد ليست کارگران را ارائه دهد. همچنين آن چه از پاسخ وزارت بازرگاني برمي آيد آن است که وعده شروع عمليات اجراي واگذاري اين کارت ها به کارگران در هفته دولت، عملياتي نخواهد شد.  
به گزارش ايسنا، اواخر هفته گذشته پس از برگزاري جلسه شوراي عالي اشتغال يکي از معاونان وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي از تصميم گيري اين شورا براي واگذاري کارت هاي اعتباري به کارگران خبر داده و گفته بود که براي تعريف ساز و کار اجرايي طرح، يک هفته به وزارت صنعت، معدن و تجارت مهلت داده شده است.  
با وجود اين،  مدير طرح ميزان (طرح خريد اعتباري کارمندان و کارگران) با اشاره به آماده بودن سازوکار اجرايي اين طرح تصريح کرد که اين وزارت کار است که بايد با ارائه ليست هاي کارگران عمليات اجرايي واگذاري کارت هاي اعتباري به کارگران را آغاز کند.  
عباس قلي زاده در گفت وگو با ايسنا با بيان اينکه سازوکار اجراي طرح از سوي وزارت بازرگاني آماده شده است و مشکلي در اين مورد وجود ندارد، گفت: سامانه اي که بايد کارگران براي ثبت نام به آن ورود کنند آماده است و فرمت ها تهيه شده و در اختيار مجموعه   IT وزارت کار قرار گرفته است. بنابراين مشکلي از بابت سامانه نيست و در بحث ديتاسنتر هاي آن هم، ديتاسنتر هاي طرح ميزان آمادگي پذيرش را دارد.  
وي با اشاره به عقد مرابحه براي اجراي اين طرح افزود: بايد مسئله عقد مرابحه را با بانک طرف مقابل حل کنند که بانک به صورت مرابحه وام را در اختيار کارگران قرار دهد و پس از اين بحث، ديگر اولويت هاي مدنظر خود وزارت کار لحاظ مي شود. 
مدير طرح ميزان ادامه داد: وزارت کار بايد با در نظر گرفتن اولويت هاي خود، کارگران را ثبت نام کند و ليست آن ها را به بانک ها بدهد تا بانک ها براي کارگران کارت توليد کنند و در اختيار آن ها قرار بدهند.  
وي با تاييد اين که براي شروع کار اين وزارت کار است که بايد ليست کارگران را بدهد و بانک ها بايد عقود را منعقد کنند، متذکر شد: چون مجموعه کارگري زيرمجموعه  وزارت کار است، آن ها خود بايد اولويت بندي ها در ثبت نام را انجام دهند.  


نسخه چاپي ارسال به دوستان