تاریخ 1391/01/29 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
لزوم رفع مشکلات پرستاران در مراکز درماني استان

کمبود پرستار در بخش هاي مختلف درماني در استان سمنان همچنان زياد است و تاثير زيادي بر کيفيت ارائه خدمات به بيماران دارد. از طرفي از ابتداي مهر 90، قانون ارتقاي بهره وري اجرا شد، که از ديدگاه نظام پرستاري، مزاياي زيادي براي اعضاي اين تشکل دارد.  
شمار نيروهاي اورژانس در بخش مردان نيز بسيار کم است. تعدادي از پست هاي بيمارستان هاي دولتي هنوز خالي است، که اميد است با استخدام پرستاران بنا به دستور رئيس جمهور و پيگيري وزير محترم بهداشت، فشار کاري کمتري بر ديگران پرستاران در حال حاضر به وجود آيد.  
از طرفي اميدواريم که امسال تسريع در اجرايي شدن قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري و همکاري جدي تر شوراي بيمه را نيز شاهد باشيم،  تا از اين طريق مشکلات قشر پرستاران کاهش يابد.  
يک پرستار دلسوز از سمنان 


نسخه چاپي ارسال به دوستان