تاریخ 1397/10/20 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
تيم گروه آموزشي شهرستان سمنان از آموزشگاه‌هاي دولتي و غيردولتي بازديد بعمل آوردند

سرويس ورزشي:

گروه آموزشي شهرستان سمنان بازديدهاي ميداني خود را از آموزشگاه‌هاي دولتي و غيردولتي آغاز کردند.

اين بازديدها جهت خدا قوت به معلمين تربيت بدني و مشاهده روند اجرايي تدريس درس تربيت بدني در مدارس مي‌باشد.

کليه برنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي ارسالي به مدارس و اجرا آن با توجه به مستندات مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.

توجه به حيطه دانشي تربيت بدني، داشتن ارزشيابي ورودي ارزشيابي مياني وپاياني، دفتر کار (ثبت ارزشيابي و حضور و غياب)، حذف واژه‌ي ورزش از برنامه‌ي درسي و جايگزيني واژه‌ي ساعت تربيت بدني بجاي آن، نصب پوسترهاي کششي در کلاس‌هاي درسي و استفاده از آنها، جلسه‌ي معلم تربيت بدني با اوليا، ايمن‌سازي حياط مدرسه جهت ايجاد فضاي مناسب براي درس تربيت بدني، استفاده‌ي مناسب ازفضاي مدرسه جهت ترسيم زمينهاي ورزشي، داشتن طرح‌هاي حياط پويا، گذراندن دوره‌هاي طراحي شده‌ي تربيت بدني توسط مديران مدارس، گذراندن دوره‌هاي تربيت بدني توسط معلم‌هاي پايه، رعايت پراکندگي ساعت درس تربيت بدني در هفته، وجود کتاب راهنماي معلم درمدارس، استفاده از سرفصل‌هاي کتاب براي اجراي درس تربيت بدني، داشتن کمد و تجهيزات ورزشي موردنياز و متناسب با تعداد دانش‌آموزان مدارس، داشتن ليست اعلام نياز تجهيزات با امضاي مدير مدرسه در پوشه تربيت بدني، برگزاري المپياد ورزشي، ورزش صبحگاهي، اجراي طرح‌هاي ملي، حرکات اصلاحي و ساختار قامتي، داشتن برگه‌ي صحت و سلامت، داشتن برگه‌ي معافيت پزشکي دانش‌آموزان معاف از فعاليت و تشکيل انجمن ورزشي مدرسه از جمله موارد مهم در بازديدهاي درس تربيت بدني مي‌باشد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان