تاریخ 1397/10/20 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
از مديران و معلمين تربيت بدني آموزشگاه‌هاي غيرانتفاعي شهرستان سمنان تجليل بعمل آمد

سرويس ورزشي:

مراسمي در سالن کنفرانس اداره شهرستان با حضور خليلي مدير آموزش و پرورش، حسنان معاون پرورشي و تربيت بدني شهرستان، قاسمي مسول تربيت بدني و رييس هيات ورزشي دانش‌آموزي شهرستان سمنان و مديران و معلمين تربيت بدني برگزار شد.

خليلي مدير آموزش و پرورش شهرستان سمنان پيگيري ساخت و مرمت آموزشگاه‌ها و تجهيزات مدارس و راه‌اندازي چندين سالن ورزشي را در اولويت برنامه‌ها دانست. و بر ايجاد شادي و نشاط در بين دانش‌آموزان و فرهنگيان تاکيد نمودند.

حسنان معاون پرورشي و تربيت بدني شهرستان نيز توجه به امر تربيت بدني را از مهمترين و ضروري‌ترين فعاليت‌هاي آموزش و پرورش دانست.

قاسمي مسول تربيت بدني و رييس هيات ورزشي دانش آموزي از برگزاري بيش از 500 برنامه در هفته تربيت بدني و 250 برنامه رسمي المپيادها، طرح‌هاي مختلف، همايش‌ها، جلسات و کارگاه‌هاي آموزشي اشاره نمود که در سطح کشور رکورد محسوب شده و به تدوين برنامه‌هاي و فوق برنامه‌هاي تربيت بدني و مسابقات پرداختند.

خانم صداقت سرگروه آموزشي شهرستان نيز موارد مربوط به کيفيت بخشي درس تربيت بدني و ارزشيابي درس تربيت بدني و بازديدهاي از مدارس و ايمني فضاها را مطرح نمودند.

در پايان کليه مديران و معلمان تربيت بدني که مجري المپيادهاي ورزشي درون مدرسه‌اي در سال تحصيلي گذشته بودند تقديرنامه وزارتي خود را که از سوي معاونت محترم تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش صادر شده بود از مسولان دريافت نمودند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان