تاریخ 1397/10/20 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
(پرسش و پاسخ حقوقي)

ابلاغ اخطاريه و رأي به وکيل در امور مدني:

در امور مدني رأي دادگاه به اصحاب دعوي ابلاغ خواهد شد و اصولاً هيچ گونه آرا به اجرا گذاشته نمي‌شود مگر آن که برابر قانون به مخاطب ابلاغ شده باشد. ابهامي که در مورد ابلاغ آراء محاکم وجود دارد اين است که آيا در پرونده‌هايي که داراي وکيل است رأي دادگاه بايد به وکيل ابلاغ شود يا موکل او و يا به هر دو نفر هم چنين در صورت فوت وکيل يا عدم اقدام به موقع او براي اعتراض به رأي، موکل چه حقوقي دارد و چه آثاري براي ابلاغ رأي به وکيل بار مي‌شود براي پاسخ به اين پرسش‌ها براساس نظريه علماي حقوق در ماهنامه دادرسي شماره 106 مهر و آبان 93 سازمان قضايي نيروهاي مسلح اشاره خواهيم نمود:

ابلاغ رأي در پرونده‌هايي که داراي وکيل دادگستري است فقط به وکيل صورت مي‌گيرد، به شرط آنکه وکيل مزبور اجاره‌ي وکالت در مراجع بالاتر را داشته باشد. پس اگر وکيلي در وکالت‌نامه حق تجديدنظر يا فرجام‌خواهي را نداشته باشد، رأي صادره‌اي که قابليت تجديدنظر و فرجام دارد بايد به موکول او ابلاغ شود. بنابراين در مواردي که طرح دعوي توسط وکيل صورت مي‌گيرد و يا دفاع از دعوي به عهده‌ي اوست و وکيل حق وکالت در مرحله‌ي بالاتر را نيز داشته باشد، کليه آراي صادره بايد به او ابلاغ شود و مبدأمهلت اعتراض، تجديدنظر‌خواهي و فرجام‌خواهي از تاريخ ابلاغ به وکيل محسوب مي‌شود.

اگر وکيلي پس از ابلاغ رأس و پيش از پايان مهلت تجديدنظر و فرجام‌خواهي فوت کند يا ممنوع از وکالت شود براي مثال به حکم دادگاه انتظامي براي مدت يک سال از انجام امور و وکالت ممنوع گردد يا به علت حوادث قهري مانند زلزله قادر به انجام وکالت نباشد براي حفظ حقوق موکل، ابتداي مهلت اعتراض به رأي دادگاه از تاريخ ابلاغ رأي به موکل محاسبه مي‌شود. چنانچه در وکالت‌نامه حق تعيين وکيل مجاز يا حق اعتراض، تجديدنظر‌خواهي فرجام‌خواهي و يا اعاده‌ي دادرسي آمده باشد، هرگاه پس از صدور رأي يا هنگام ابلاغ رأي، وکيل استعفا نموده و از رويت رأي خودداري کند، دفتر دادگاه موظف است رأي را به موکل او ابلاغ کند.

در اين حالت ابتداي مهلت اقدام موکل نسبت به رأي از حيث تجديدنظر‌خواهي و مانند آن، روز دادخواست تجديدنظر و فرجام وکيل مستعفي از او قبول مي‌شود و مدير دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبي به موکل اخطار نموده که شخصاً اقدام نمايد يا وکيل جديدي را به دادگاه معرفي کند. اگر بخاطر تصور وکيل از جهت اقدام به تجديدنظر يا فرجام‌خواهي ضرري متوجه موکل شود، وکيل مسئول است. اگر وکيلي استعفاي خود را به اطلاع دادگاه برساند دادگاه به موکل اخطار کرده که شخصاً يا توسط وکيل جديد دادرسي را تعقيب و تا مراجعه‌ي موکل يا معرفي وکيل جديد دادرسي حداکثر به مدت يک ماه متوقف مي‌شود. اگر وکيل استعفاي خود را به موکل اعلام دارد ولي اين موضوع را به اطلاع دادگاه نرساند و دادگاه از اين موضوع بي‌خبر باشد، اخطاريه‌ها همانند گذشته فقط به وکيل ابلاغ خواهد شد که به دادگاه معرفي شده است و موکل موظف است استعفاي وکيل خود را به اطلاع دادگاه برساند تا اخطاريه‌ها به نشاني او ابلاغ شوند. اگر دادخواست توسط موکل به دادگاه تقديم شده باشد و وکيل در جريان دادرسي وکالت را بپذيرد و سپس استعفا کند تنها مکلف است مراتب را به دادگاه اعلام کند و دادگاه مراتب را به موکل اعلام و ابلاغ خواهد کرد تا خود شخصاً جريان محاکمه را تعقيب يا وکيل ديگري معرفي نمايد.

عزل يا استعفاي وکيل يا تعيين وکيل جديد بايد در زماني انجام شود که موجب تجديد جلسه دادگاه نگردد، در غير اين صورت دادگاه به اين علت جلسه را تجديد نخواهد کرد. موکلي که وکيل خود را عزل مي‌نمايد، بايد مراتب را به دادگاه و وکيل معزول اطلاع دهد. عزل وکيل مانع از جريان محاکمه نيست. اگر موکل به طور شفاهي بخواهد وکيل را عزل کند، اين موضوع توسط دادگاه صورت جلسه مي‌شود و به امضاي موکل خواهد رسيد.

حقوق آپارتمان نشيني:

حدود اختيارات و وظايف مديران در آپارتمان‌ها:

برحسب قوانين جاري و با هدف جلوگيري از اختلافاتي که ممکن است در زندگي آپارتمان نشيني رخ دهد، در آپارتمان‌هايي که تعداد مالکان‌ها از سه نفر بيشتر باشد مجمعي به نام « مجمع عمومي مالکان» تشکيل مي‌شود، که يکي از وظايف آن تعيين مدير براي آپارتمان مي‌باشد که در اين شماره از روزنامه پيام استان سمنان به سؤالات مربوط به حدود اختيارات مدير ساختمان پاسخ داده خواهد شد.

پرسش: آيا مدير آپارتمان بايد از ميان مالکان باشد؟

پاسخ: خير، مدير آپارتمان که از سوي مجمع عمومي مالکان انتخاب مي‌شود مي‌تواند از ميان مالکان، مستاجران يا حتي اشخاص غير از مالک و مستاجر باشد و منع قانوني ندارد.

پرسش: وظيفه‌ي اصلي مدير ساختمان چيست و چند نفر در يک آپارتمان مي‌توانند به عنوان مدير انجام وظيفه نمايند؟

پاسخ: مدير ساختمان مسئوليت حفظ و اداره‌ي ساختمان و اجراي تصميمات مجمع عمومي را بر عهده دارد و تعداد مديران در صورت تعدد بايد فرد باشد و مدت مأموريت مدير يا مديران ساختمان طبق قانون دو سال است؛ ولي اين مدت قابل افزايش يا کاهش از سوي مجمع عمومي است و انتخاب مجدد يک فرد به عنوان مدير بلا مانع است.

پرسش: آيا مدير پيش از پايان مدت مديريت قابل برکناري است؟

پاسخ: بله و اين امر توسط مجمع عمومي صورت مي‌گيرد و از طرفي مدير يا مديران حق دارند از سمت خود استعفا دهند. بنابراين در صورت فوت، عزل يا استعفاي مدير، مجمع عمومي جلسه‌ي فوق العاده تشکيل داده و مدير و مديران جديد را انتخاب مي‌کند.

پرسش: در صورت تعدد مدير در يک آپارتمان تصميمات مديران چه زماني معتبر است؟

پاسخ: تصميمات مديران با اکثريت آراء معتبر است.

پرسش: آيا مدير يا مديران مي‌توانند فرد ديگري را به جاي خود براي انجام وظايف مديريت بگمارند؟

پاسخ: خير، مدير يا مديران امين مالکان هستند و نمي‌توانند ديگري را به جاي خود انتخاب نمايند.

پرسش: غير از حفظ و اداره‌ي ساختمان و اجراي تصميمات مجمع عمومي چه وظايف ديگري دارد؟

پاسخ: مديران موظف‌اند تمام بنا را به عنوان يک واحد در مقابل آتش سوزي بيمه نمايند و سهم هر يک شريک از حق بيمه را اخذ و به بيمه گر پرداخت و رسيد دريافت دارند.

مديران موظف‌اند ميزان هزينه‌هاي مستمر و مخارج متعلق به هر شريک و نحوه‌ي پرداخت آن را قبل يا بعد از پرداخت به شريک اعلام نمايند.

براي انجام وظيفه مذکور در بند 2 موضوع به وسيله‌ي‌نامه‌ي سفارشي به نشاني قسمت اختصاصي يا نشاني تعيين شده از طرف شريک به او اعلام خواهد شد.

در مجتمع‌هايي که بيش از ده آپارتمان تأسيس شده مديران مکلف‌اند براي حفظ و نگهداري بنا دربان استخدام کنند.

رسيدگي به اعتراض شرکا در مورد سهميه يا ميزان هزينه‌ها (در صورت عدم رسيدگي، فرد معترض حق مراجعه به دادگستري را دارد. )

مديران مي‌توانند با تصويب مجمع عمومي به منظور تأمين هزينه‌هاي ضروري و فوري مبالغي به عنوان تنخواه‌گردان از شرکاء دريافت کنند.

مطالبه هزينه‌هاي مشترک با ارسال اظهار‌نامه به مالک يا استفاده کننده‌اي که از پرداخت سهم خود امتناع مي‌کنند. مراجعه به دستگاه قضايي جهت وصول هزينه‌هاي مشترک از مالک يا استفاده کننده‌اي که سهم خود را از هزينه‌هاي متعلقه پرداخت نکرده است و به مجتمع بدهکار است.

دادن تسويه حساب هزينه‌هاي مشترک به دفاتر اسناد رسمي هنگامي که در مورد واحد مورد نظر هر نوع سند انتقال اعم از اجاره رهن، صلح، هبه و. . . تنظيم مي‌شود.

پرسش:آيا مديران مي‌توانند به علت امتناع از پرداخت هزينه‌هاي مشترک، خدمات آب، برق، گاز و. . . واحد مربوطه را قطع کنند؟

پاسخ: در صورت امتناع مالک يا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزينه‌هاي مشترک، از طرف مدير اظهار‌نامه‌اي با ذکر مبلغ بدهي و صورت ريز آن براي مالک ارسال مي‌شود اگر مالک يا استفاده کننده ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اظهار‌نامه سهم بدهي اش را نپردازد مدير مي‌تواند از دادن خدمات مشترک (نه اختصاصي) مانند شوفاژ، آب گرم و. . . به آن شخص خودداري کند.

بنابراين قطع برق اختصاصي يا آب اختصاصي ممنوع بوده و جرم محسوب مي‌شود. لذا در صورتي که عدم ارائه‌ي خدمات مشترک ممکن نباشد، مدير مي‌تواند به مراجع قضايي شکايت کرده و دادگاه موظف است به اين شکايت خارج از نوبت رسيدگي کند و واحد بدهکار را از دريافت خدمات دولتي که به مجموعه ارائه مي‌شود محروم کند و تا دو برابر بدهي به نفع مجموعه آن شخص را جريمه نمايد.

پرسش: اگر يکي از واحد‌ها براي سايرين ايجاد مزاحمت کند آيا مدير موظف است از واحد مزبور شکايت کند؟

پاسخ: خير مدير آپارتمان فقط در موارد مذکور در قانون تملک آپارتمان‌ها که در سطور فوق به آن اشاره کرديم در آن چه مربوط به حفاظت و نگهداري از ساختمان مي‌شود و نه روابط همسايگان، حق دارد به نمايندگي اقامه دعوي کند و نسبت به آنچه خارج از حدود وظايف اوست، حق شکايت و اقامه‌ي دعوي ندارد براي مثال اقامه شکايت عليه همسايه مبني بر رفع رطوبت و جبران خسارت نسبت به همسايه ديگر از جمله وظايف او نيست؛ اما اگر رطوبت ساختمان به نحوي باشد که به زير بناي کل ساختمان يا قسمت مشترک لطمه و آسيب وارد کند، در اين حالت حق شکايت يا اقامه دعوي هنگامي براي مدير متصور است که در اساسنامه سازمان مالکان به آن اشاره شده باشد در غير اين صورت هر يک از مالکان حق شکايت خواهند داشت.

پرسش: اگر مدير ساختمان را در مقابل آتش‌سوزي بيمه نکند، چه ضمانت اجرايي وجود دارد؟

پاسخ: در صورت عدم انجام اين وظيفه قانوني و بروز آتش‌سوزي، مدير مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود و در هر موردي که در اثر انجام وظيفه قانوني مدير به ساختمان خسارت وارد شود، مدير مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

پايان

محمد عليان


نسخه چاپي ارسال به دوستان