تاریخ 1397/08/15 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
نتايج مسابقات مهارتي، تايم تريل، کوهستان

سرويس ورزشي:

رتبه‌هاي مسابقات (مهارتي، تايم‌تريل، کوهستان) به شرح زير مي‌باشد:

گروه سني85:

امين طاهري از بسطام - مرتضي پروانه و مهرشاد باشقره از سرخه اول تا سوم شدند.

گروه سني84:

پوريا نوروزي از شاهرود - اميرمحمد عربي از بسطام و سينا سبزواري از سمنان عنوان‌هاي اول تا سوم را کسب کردند.

گروده سني83:

محمد‌امين حاج‌اسماعيليان از بسطام- پارسا پندار‌پور‌فرد از شاهرود و اميرحسين حاج‌اسماعيليان از بسطام اول تا سوم

گروه سني82:

اميرحسين عرب‌عامري از شاهرود- علي حسني از دامغان و يونس غزنچاي از بسطام اول تا سوم شدند.

داوران: خالصي- نوري - غزنچاي- حمزه


نسخه چاپي ارسال به دوستان