تاریخ 1397/08/15 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
تدوين طرح جامع مقابله با تهديدات تخصصي حوزه جهاد کشاورزي ضروري است

سرويس خبر

رئيس اداره بحران و مخاطرات بخش کشاورزي استان سمنان گفت: تدوين طرح جامع مقابله با تهديدات تخصصي حوزه جهاد کشاورزي ضروري است.

به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد کشاورزي استان سمنان، امير آقارضوي در شوراي پدافند غيرعامل جهاد کشاورزي استان سمنان اظهار داشت: توجه به پدافند غيرعامل در حوزه جهاد کشاورزي امري ضروري است.

وي با بيان اينکه کارگروه جهاد کشاورزي در راستاي اجراي اصول پدافند غيرعامل در بخش کشاورزي وظايف متعددي دارد، افزود: شناسايي طبقه‌بندي و اولويت‌بندي مراکز مهم تأسيسات مهم در حوزه جهاد کشاورزي، کنترل و پايش تهديدات تخصصي حوزه بيماري مشترک دام و انسان در سطح استان به ويژه در استان‌هاي مرزي برخي از وظايف اين کارگروه است.

رئيس اداره بحران و مخاطرات بخش کشاورزي استان سمنان افزود: تهيه طرح جامع مقابله با تهديدات تخصصي حوزه جهاد کشاورزي در سطح استان به ويژه در استان‌هاي مرزي، طراحي آموزش‌هاي تخصصي پدافند غيرعامل در حوزه جهاد کشاورزي در سطح استان و اجراي تمرينات و رزمايش‌هاي مقابله با تهديدات و اقدامات دشمن (ستادي و اجرايي) به منظور حفظ و ارتقا آمادگي در سطح استان از ديگر رسالت‌هاي کارگروه جهاد کشاورزي در راستاي اجراي اصول پدافند غيرعامل در بخش کشاورزي است.

رضوي تهيه طرح چگونگي تداوم خدمات ضروري و سازمان‌هاي تابعه در سطح استان براي شرايط اضطراري ناشي از تهديدات و اقدامات نظامي را از ديگر وظايف کارگروه جهاد کشاورزي عنوان کرد و گفت: تهيه دستورالعمل چگونگي تأمين نيازمندي‌هاي ضروري مورد نياز مردم در حوزه جهاد و کشاورزي در شرايط اضطراري ناشي از تهديدات و اقدامات نظامي دشمن در سطح استان از ديگر وظايف اين کارگروه است.

وي با بيان اينکه تهيه طرح تأمين و نگهداري و توزيع کالاي اساسي در سطح استان در نقاط امن براي مقابله با اقدامات و تهديدادت دشمن بايد در راستاي توجه به اصول پدافند غيرعامل امري ضروري است، افزود: يکي از وظايف کارگروه جهاد کشاورزي در راستاي اجراي اصول پدافند غيرعامل در بخش کشاورزي اين است که کالاهاي اساسي و حياتي مردم را براي شرايط اضطراري پيش‌بيني کند.

رئيس اداره بحران و مخاطرات بخش کشاورزي استان سمنان شعار هفته پدافند غيرعامل را (پدافند غيرعامل، افزايش بازدارندگي در سايه حماسه حسيني) عنوان کرد و گفت: بايد دستاوردهاي پدافند غيرعامل با گفتمان‌سازي عمومي و تخصصي به جامعه معرفي شده و اين مهم در جامعه نهادينه شود.

رضوي با اشاره به ضرورت توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري درباره پدافند غيرعامل گفت: بايد ساز و کارهاي مناسب براي تحقق اين فرامين در جامعه فراهم شود. وي بر ضرورت نهادينه‌سازي مفاهيم پدافند غيرعامل در جامعه تأکيد کرد و گفت: اين مهم بايد از طريق آموزش و با بهره‌گيري از شيوه‌هاي نوين فرهنگي و هنري صورت گيرد.

رئيس اداره بحران و مخاطرات بخش کشاورزي استان سمنان بر ضرورت افزايش همکاري و مشارکت بيش از پيش مردم و مسئولين در تحقق اهداف پدافند غيرعامل تأکيد کرد و افزود: همچنين بايد مشارکت فکري نخبگان، اساتيد و صاحب‌نظران به ويژه جوانان در اين حوزه افزايش يابد.

رضوي گفت: انجام رزمايش‌هاي مختلف در سطح ملي، دستگاهي، استاني و شهري در برابر انواع تهديدات نوين با هدف افزايش آمادگي دفاعي امري ضروري است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان