تاریخ 1397/08/12 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
اعتراض به روند برگزاري انتخاب نماينده مديرمسئولان در هيات نظارت بر مطبوعات

سه نامزد روزنامه‌هاي غيردولتي به روند برگزاري انتخاب نماينده مديرمسئولان در هيات نظارت بر مطبوعات اعتراض کردند. در بيانيه اعتراضي سه مديرمسئول روزنامه‌هاي غيردولتي به روند برگزاري انتخاب نماينده مدير مسئولان در هيات نظارت بر مطبوعات آمده است:

«هيات نظارت بر مطبوعات بواسطه نظام انتشار رسانه‌اي ايران که نظامي مبتني بر اخذ مجوز است و همچنين مسئوليت‌هاي قضايي واگذار شده به آن، از جايگاهي مهم، حساس و ظريف در فعاليت‌هاي رسانه‌اي کشور برخوردار است. اين نهاد فراقوه‌اي گرچه براي نظارت بر فعاليت صنف رسانه‌اي ايجاد شده اما در ترکيب، وزن اعضاي دولتي و حاکميتي بر اعضاي مدني تفوق دارد. از معدود اعضاي مدني در اين هيات که براساس قانون با راي مديران روزنامه‌ها و نشريات برگزيده مي‌شود نماينده مديران مسئول است.با توجه به سهم اندک گروه‌هاي مدني در هيات نظارت و جايگاه خطير اين شورا در فعاليت‌هاي مطبوعاتي، چارچوپ انتخاباتي منصفانه و بي‌طرفانه حق طبيعي شرکت کنندگان و نامزدهايي است که خود را در معرض انتخاب قرار مي‌دهند. چارچوبي که در مديريت بي طرفانه و در ساز وکار اجرايي شفاف و به دور از هر شائبه تبعيض‌آميزي باشد. از قرار معلوم در اين دور از انتخابات براي بار دوم قرار است از ابزار‌هاي الکترونيک در فرآيند اخذ راي استفاده شود. باتوجه به گستردگي مطبوعات در سراسر کشور، استفاده از شيوه‌هاي نوين در برگزاري انتخابات حتما مي‌تواند به تسهيل امر و شفافيت آن کمک کند، اما اين امر اگر همراه با ملزومات مورد اشاره نباشد، نتيجه عکس مي‌دهد و مانع از رقابت منصفانه مي‌شود. از اين رو در کنار صرفه‌جويي در زمان براي برگزاري انتخابات، برگزاري شفاف و بي‌طرفانه انتخابات و فرآيند اخذ راي در بستر طراحي شده شرط هر رقابت واقعي است. اطلاعات و شواهد به دست آمده از فرايندهاي طراحي شده براي انتخاب نماينده مديران مسئول در هيات نظارت تحقق چنين خواسته‌اي را تاييد نمي‌کند. بنابراين در کمال تاسف بايد گفت بيم آن مي‌رود که يک انتخابات برنامه‌ريزي شده جايگزين يک انتخابات رقابتي شود.انتخاباتي که در آن نتيجه از قبل معلوم باشد و فقط ظاهر قانون رعايت شود. با توجه به عواقب و خطرات ناشي از برگزاري چنين شکلي از انتخابات بايد هشدار داد: زمينه‌سازي براي ورود مجدد يک چهره دولتي در قالب نماينده مديران مسئول علاوه بر ضايع کردن حق مطبوعات در انجام يک رقابت برابر موجب افزايش احتمال تعارض منافع در اين نهاد کليدي و حساس مي‌شود.

حضور يکي از منصوبان دولتي در يک جايگاه انتخابي و به نمايندگي از يک صنف مي‌تواند انجام صحيح و به دور از منافع شخصي وظايف را تحت تاثير قرار دهد. در کنار اين روا نيست متصديان و مشاوران دولتي براي يکي از معدود کرسي‌هاي انتخاباتي هيات نظارت براي صنف مطبوعات به رقابت با آنان بپردازند و از اهرم و موقعيت اداري خود براي معدود موقعيت‌هاي ايجاد شده براي صنف بهره ببرند.

ما امضا کنندگان اين بيانيه که براساس نظر جمعي از مديران شناخته‌شده مطبوعات، نامزد حضور در اين دوره انتخابات نماينده مديران مسئول در هيات نظارت بر مطبوعات شده‌ايم به شدت نسبت به ساز و کار طراحي شده براي برگزاري انتخابات به دلايل گفته شده اعتراض داريم. با وجود داشتن برنامه براي بهبود شرايط رسانه‌ها و فضاي کسب و کار مطبوعاتي براي همکاران ارجمند، به دليل نواقص حاکم بر ساز و کار انتخابات و نااطميناني به منصفانه بودن رقابت درباره ادامه حضور ترديد داريم.

اگر مجموعه دولت و وزارت فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي فرصت، امکانات و شرايط را براي تمامي نامزد‌ها عادلانه تقسيم کند و امکان انتخابات رقابتي فراهم شود مي‌توان بر اين ترديدها فائق آمد در غير اين صورت با وجود آمادگي براي يک رقابت برابر بدليل طراحي روندهايي که بي‌طرفانه و کارآمد نيست از ادامه حضور انصراف مي‌دهيم و در انتخاباتي که نتايج آن از قبل مشخص است، حاضر نخواهيم شد.

مصطفي کواکبيان (مدير مسئول روزنامه «مردم‌سالاري»)، عليرضا بختياري (مدير مسئول روزنامه «دنياي اقتصاد») و محمد رحمانيان (مدير مسئول روزنامه «شرق»)»


نسخه چاپي ارسال به دوستان