تاریخ 1397/07/28 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
سوالات 4 نماينده از وزراي نيرو و جهاد کشاورزي در دستور کار مجلس

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌اين هفته ميزبان وزراي نيرو و جهادکشاورزي براي پاسخ به سوال کامران، محجوب، قاضي‌پور و شاعري هستند.

به گزارش ايسنا، دستور کار اين هفته مجلس شوراي اسلامي‌به شرح زير است:

طرح ساماندهي زندانيان و کاهش جمعيت کيفري زندانها، طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه، طرح اصلاح بند ج ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه، طرح الحاق جزء ز به بند 5 ماده 6 قانون اصلاح موادي به قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، طرح نحوه پيگيري و رسيدگي به ارجاعات نظارتي مجلس، طرح اصلاح بند 110 تغييرات متفرقه قانون بودجه سال 1397 کل کشور، لايحه عضويت ايران در همکاري‌هاي تاييد صلاحيت آزمايشگاهي آسيا - اقيانوسيه، لايحه تشکيل سازمان صنايع دريايي نيروهاي مسلح، لايحه معافيت وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي از پرداخت هزينه‌هاي ثبتي، رد طرح دهياري‌ها، طرح استفساريه ماده 36 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، طرح اصلاح تبصره 26 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست، طرح استفساريه بند دو ماده دو قانون مالياتهاي مستقيم، لايحه مديريت حوادث غيرمترقبه کشور، لايحه اصلاح بند سه ماده دو قانون مالياتهاي مستقيم، لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان، طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدمات در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم، طرح الحاق دو تبصره به بند د ماده 88 برنامه ششم توسعه، طرح اصلاح ماده 133 قانون مالياتهاي مستقيم، لايحه نحوه استفاده، نگهداري و نظارت بر پاياانه فروشگاهي، لايحه تشکيل وزارتخانه‌هاي رفاه و تامين اجتماعي و کار و تعاون، لايحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني ارتش و رد طرح استفساريه جزء شش بند ث ماده 88 برنامه ششم توسعه.

گزارش کميسيون کشاورزي درباره عدم اجراي حکم قانون بند خ ماده 33 برنامه ششم توسعه، تقاضاي برخي نمايندگان براي رسيدگي به طرح بانکداري جمهوري اسلامي‌بر اساس اصل 85 قانون اساسي، گزارش کميسيون‌هاي صنايع و ويژه حمايت از توليد ملي درباره موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزايش تعرفه واردات خودرو، آسيب شناسي وضعيت شاغلان و بيکاران با رويکرد حمايتي، تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص از عملکرد بانک مرکزي در پنج سال گذشته، بررسي تقاضاي عده‌اي از نمايندگان درباره رسيدگي به طرح جامع مديريت شهري طبق اصل 85 قانون اساسي، رد تقاضاي تحقيق و تفحص از ميزان مطالبات غيرقابل وصول و مشکوک‌الوصول بانکي کشور، تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص از بررسي عملکرد سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در بعد داخلي و خارجي از سال 84 تا 96، رسيدگي به تحقيق و تفحص عملکرد گمرک درخصوص واردات و صادرات، مبارزه با قاچاق کالا، تخلفات مالي، عدم رعايت قانون و ضوابط، بررسي تقاضاي جمعي از نمايندگان مبني بر تشکيل کميسيون ويژه مقابله با تحريم‌ها و بررسي گزارش عملکرد منابع و مصارف قانون بودجه 1396.

انتخاب ناظران مجلس در هيات امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران، شوراي عالي استاندارد، شوراي عالي بيمه، شواري عالي علوم، تحقيقات و فناوري، شوراي عالي آب، شوراي عالي حفاظت محيط زيست، هيات عالي نظارت قانون نظام صنفي کشور، شوراي راهبري دادرسي الکترونيکي و شوراي عالي اداري.

از سوي ديگر سخنگوي کميسيون انرزي مجلس شوراي اسلامي‌از بررسي فعال سازي کارت سوخت ها در جلسه روز يکشنبه اين کميسيون خبر داد.

اسد الله قره خاني در گفت‌وگو با ايسنا بيان کرد: کميسيون انرژي در روز يکشنبه هفته جاري جلسه اي را در خصوص بررسي فعال سازي کارت سوخت برگزار خواهد کرد. در اين جلسه از برخي انجمن ها ، مرکز پژوهش ها و مجمع نمايندگان دعوت شده است تا موضوع فعال سازي کارت سوخت بررسي شود.

وي در ادامه بيان کرد: در جلسه روز يکشنبه بررسي خواهد شد که باتوجه به وضعيت قاچاق سوخت چه تصميمي‌مي‌توان براي مديريت آن اتخاذ کرد.

نماينده مردم علي آباد کتول در ادامه گفت: در روز سه شنبه نيز از مسئولين وزارت نفت دعوت شده تا توصيحاتي را در خصوص عرصه نفت در بورس به کميسيون ارائه کنند و زير ساخت ها و بسترهاي فراهم شده را شفاف سازي کنند. يکبار در سال 90 اين تصميم گرفته شد، اما موفق نبود. اين بار کميسيون خواستار توضيحات کافي در اين زمينه شده است تا به گونه اي نباشد که مانند سال 90 اين طرح ناموفق عمل کند. اميدواريم امروز که اين کار شروع شده است و کار درستي نيز هست، بتوانيم آن را به نحو احسن انجام دهيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان