تاریخ 1397/07/28 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
با مشارکت دستگاه هاي اجرايي و بخش هاي خصوصي راه اندازي مي شود؛
نخستين کانون خيران کارآفرين کشور در استان سمنان

مشاور معاون خودکفايي و اشتغال کميته امداد امام خميني (ره) گفت: نخستين کانون خيران کارآفرين و اشتغال کشور با مشارکت دستگاه هاي اجرايي و بخش هاي خصوصي با هدف افزايش اشتغال و بهره گيري از ظرفيت خيران در استان سمنان راه اندازي مي شود.

حميدرضا حاجي عبدالوهاب افزود: اين کانون در استان سمنان به صورت نمونه شکل گرفت و با تکميل الگوي البرز به صورت ملي در تمامي استان هاي کشور شکل مي گيرد.

وي بيان کرد: تعداد هيات امناء بر مبناي اساسنامه پيش بيني شده حداقل بايد 9 نفر باشد.

عبدالوهاب با بيان اين که تعداد اعضاي اين کانون در استان سمنان 180 نفر است، تصريح کرد: تاکنون تعداد 11 خير به صورت قطعي به کميته امداد به منظور همکاري اعلام آمادگي کردند که براي ثبت اساسنامه به استانداري سمنان معرفي شدند.

به گفته وي، اداره هاي کل فني و حرفه اي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، بهزيستي، کميته امداد امام خميني(ره) و اوقاف و امور خيريه، پنج دستگاه اصلي در امور آموزش و خيريه هستند.

وي با اشاره به اين که کانون، نيازمندي هاي مددجويان را در سه حوزه حياتي تامين مي کند، افزود: کانون مجمع خيران و اشتغال، مهارت آموزي مددجويان به تناسب بازار کار، ساماندهي کسب و کارهاي خرد مددجويان و در اين 2 حوزه جهت گيري هاي تکميلي و جديد را به مددجويان ارائه مي دهد.

عبدالوهاب اظهارداشت: بسيج خيران در حوزه هاي مختلف منجر به گسترش فعاليت هاي اين کانون و جذب خيران غير عضو در آن مي شود.

مشاور معاون خودکفايي و اشتغال کميته امداد تاکيد کرد: ارتقاي فرهنگ کار در بين مددجويان تحت پوشش کميته امداد از اهداف اصلي اين کانون است. وي با اشاره به طرح هاي کميته امداد چون توان افزايي، کارانگيزي و خودکفايي، بيان کرد: اين نهاد با اجراي طرح هاي اشتغالزايي، مددجويان را در عرصه کسب و کار هدايت و آنان را خودکفا مي کند. عبدالوهاب با اشاره به لزوم تعامل و همکاري دستگاه هاي مختلف دولتي و خصوصي در اشتغالزايي، تصريح کرد: نظام جذب خيران کارآفرين و اشتغال در جهت تعامل دستگاه ها اعم از حاکميتي، بخش خصوصي و کارآفرينان حقيقي و حقوقي پيش بيني هاي لازم را انجام داده تا با همکاري و تعامل سازنده آن ها، توانمند سازي مستعدان اشتغال نهادهاي حمايتي و موسسات خيريه تسهيل و تسريع يابد.

عبدالوهاب ادامه داد: نظامنامه به گونه اي طراحي شده که بخش هاي خصوصي عهده دار مسوليت ها باشد.

وي با بيان اين که دولت دخالتي در تشکيلات کانون ندارد، خاطرنشان کرد: دولت به منظور ارائه نيازهاي مددجويان تحت پوشش تعامل و همکاري را با اين مجمع دارد.

مشاور معاون خودکفايي و اشتغال کميته امداد تصريح کرد: کانون ارتباطات را با دستگاه و نهاد هايي مانند کميته امداد، فني و حرفه اي، اوقاف و امور خيريه، آموزش و پرورش و بهزيستي براي جذب پشتيباني و هماهنگي لازم را انجام دهد.

به گزارش ايرنا، 21 هزار و 210 نفر معادل سه درصد از جمعيت 702 هزار نفري استان سمنان زير پوشش کميته امداد هستند، از اين تعداد هشت هزار و 600 خانوار در قالب 13 هزار و 640 نفر ماهانه از اين نهاد مستمري دريافت مي کنند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان