تاریخ 1391/01/16 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
روي خط پيام

پرداخت مبلغ اضافه به شرکت هاي بيمه غيرمنطقي به نظر مي آيد

همه دارندگان اتومبيل جهت بيمه شخص ثالث اتومبيل خود با شرکت هاي بيمه قرارداد بسته و طبق عقد اين قرارداد بابت يک سال بيمه مبلغي را پرداخت نموده اند حال که وجه ديه بيشتر شده است اين وجه را بايد شرکت بيمه گذار تقبل نمايد چرا که قبلا  با طرفين خود قرارداد منعقد نموده است. بنابراين به نظر مي رسد درست نيست که مردم با توجه به مشکلا ت عديده اي که دارند مبلغي مازاد بر وجه قبلي خود پرداخت نمايند. لذا همان طوري که شرکت هاي بيمه سود مي برند بايد پاي زيان آن هم بايستند.
يک شهروند

چرا در مسائل فرهنگي سليقه اي عمل مي شود

از بدو انقلا ب اصلا ح مسائل فرهنگي دغدغه مردم و مسوولين بوده است ولي متاسفانه گاهي آن قدر بينش ها و نظرات مختلف است که غالبا مردم سردرگم مي شوند. همين امسال عيد اداره فرهنگ و ارشاد اسلا مي مجوز دو فيلم را صادر نموده است که سازندگان آن با تقبل کلي هزينه و اتلا ف وقت اقدام نموده اند ولي متاسفانه برخي اين فيلم ها را نپسنديده و درخواست جمعآوري آن را داشتند چرا از اول براي کل مسائل فرهنگي کشور منشور کاملي ننوشته و حتي قانون آن در مجلس شوراي اسلا مي تصويب نمي شود تا در اين زمينه سليقه اي عمل نشود.
احمدي از سمنان

جوابيه شرکت آب و فاضلا ب شهري
استان سمنان  به ستون روي خط پيام

پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه پيام شماره 3036 مورخ 90/12/17 با عنوان ترميم لوله آب شهري به شرح زير مي باشد;
به اطلا ع دو تن از ساکنين محترم خيابان شهيد باهنر سمنان- باهنر 33 کوچه شمشاد مي رساند: خرابي لوله آب در کوچه مذکور بلا فاصله پس از اعلا م مشترک، ترميم گرديد و در خصوص مرمت آسفالت نيز انشااله از طرف شهرداري محترم منطقه يک اقدام خواهد شد.
روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضلا ب شهري استان سمنان

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان