تاریخ 1391/01/16 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
در سال آبي جاري صورت گرفت;
افزايش 110 درصدي بارش باران در استان

سمنان- روزنامه پيام استان سمنان
به طور ميانگين 113 ميليمتر بارش در استان سمنان در سال آبي جاري ثبت شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت آب منطقه اي سمنان، ديواندري مدير دفتر مطالعات پايه منابع آب شرکت آب منطقه اي سمنان گفت: بررسي ميزان بارندگي در سطح استان بر اساس آمار قرائت شده از ايستگاه هاي باران سنجي و تبخير سنجي انتخابي نشان مي دهد که ميزان بارندگي در شش ماهه اول سال آبي 91-90 نسبت به مدت مشابه در سال آبي گذشته بيش از 110 درصد و نسبت به مدت مشابه در دراز مدت 58 درصد رشد داشته است.
مدير دفتر مطالعات شرکت آب منطقه اي سمنان با اشاره به اينکه ميانگين ارتفاع بارش در اين مدت 113 ميليمتر بوده است، خاطر نشان کرد: ميزان مذکور در مدت مشابه در سال آبي گذشته و در درازمدت به ترتيب 58 و 78 ميليمتر بوده است.
وي با اشاره به اينکه نوع بارش به ويژه در ماه هاي سرد سال عمدتا به صورت ريزش برف در ارتفاعات بوده و همچنين ماندگاري برف در ارتفاعات به دليل برودت هوا بوده، اظهار اميدواري کرد در ماه هاي آينده سال آبي جاري جريانات آب هاي سطحي، دبي رودخانه ها، دبي چشمه ها و قنوات و نفوذ به سفره هاي آب زير زميني افزايش يابد.
مدير دفتر مطالعات پايه منابع آب بيشترين ميزان بارش در شش ماه اول سال آبي جاري را به ميزان 194 ميليمتر در مجن و کمترين آن به ميزان 55 ميليمتر در ايستگاه طرود عنوان نمود.                    


نسخه چاپي ارسال به دوستان