تاریخ 1396/12/23 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
بايدها و نبايد‌هاي منطقه‌ي ويژه اقتصادي!

مناطق ويژه اقتصادي براي استفاده‌ي مطلوب از ظرفيت‌هاي اقتصادي و براساس مزيت‌هاي موجود در محدوده‌ي مشخصي از کشور طراحي شده‌اند که هدف از ايجاد اين مناطق، پردازش کالا براي صادرات ارتقاي دانش فني، توانمند سازي منابع انساني تامين نيازهاي اساسي و اشتغال‌زايي محسوب مي‌گردد که با حفط حاکميت دولت و بهره‌گيري از مزاياي نظير معافيت‌هاي مالياتي، بخشودگي سود و عوارض گمرکي عدم وجود تشريفات اداري و قوانين و برخي مقررات دست و پاگير، اداره مي‌گردد.

در اين راستا، در سطح استان سمنان نيز باتوجه به پتانسيل‌هاي موجود و براي استفاده مطلوب از قابليت‌ها و استعدادهاي بالقوه و همچنين بهره‌گيري از موقعيت خاص جغرافيايي و استراتژيکي بنابر مصوبه‌هاي هيات وزيران و تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، چهار نقطه از استان به عنوان مراکز و مناطق ويژه‌ي اقتصادي در شهرهاي سمنان، گرمسار، دامغان و شاهرود انتخاب شدند، تا بدين ترتيب يکي از مهم‌ترين راهبردهاي اقتصادي استان را در بخش صنعت و بازرگاني هدايت کنند. عمده فعاليت‌هاي منطقه ويژه اقتصادي در استان سمنان، فراهم آوردن بستر توسعه‌ي صنعتي از طريق ايجاد مزيت‌هاي نسبي سرمايه‌گذاري در بخش صنعت منطقه، پشتيباني و تامين کالاهاي مورد نياز صنايع موجود و توسعه‌ي فعاليت‌هاي بازرگاني است. مناطق ويژه‌ي اقتصادي، نه تنها زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف استان را فراهم مي‌کنند، بلکه با برخورداري از امکانات و مزاياي ياد شده، زمينه‌هاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و در نهايت افزايش صادرات غيرنفتي را نيز فراهم مي‌آورند.

اما بايد گفت که اگر نگاه توسعه محور براي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، مهم و ارزشمند باشد همراهي و همياري ديگر شهرهاي استان براي افزايش منطقه‌ي ويژه‌ي اقتصادي بهترين بستر براي رفع محروميت‌زدايي و اشتغال‌زايي و همچنين بهره‌مندي از توانمندي‌هاي منطقه است. اما اگرنگاه فوق بر محور بالندگي و افزايش سود اقتصادي، بازرگاني، صنعتي و خدماتي در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي تغيير يابد به نظر مي‌رسد که احداث چهار منطقه‌ي ويژه‌ي اقتصادي در استان سمنان، توجيه پذير نيست و در آينده تبعات ناخوشايندي را براي اقتصاد منطقه و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به دنبال خواهد داشت.

يک شهروند هم استاني


نسخه چاپي ارسال به دوستان