تاریخ 1396/12/23 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور:
25 هکتار از جنگل ها و مراتع استان سمنان در سال جاري در آتش سوخت

سمنان- ايرنا - تامين تجهيزات مدرن مهار آتش با توجه به آتش سوزي سالانه 15 هزار هکتار جنگل در ايران اجتناب ناپذير است چرا که اين معضل فراگير اکنون آسيب هاي جبران ناپذيري را به منابع طبيعي کشور وارد مي کند.

به گزارش ايرنا، بر اساس آمار موجود، سرانه جنگل ايران يک سوم متوسط جهاني است و متاسفانه شاهديم گاه و بيگاه آتش سوزي هاي گسترده اي در عرصه هاي طبيعي استانها رخ مي دهد که مهار آن گاه تا چند روز طول مي کشد.

ايران داراي بيش از 134 ميليون هکتار منابع طبيعي (8/82 درصد مساحت کشور) شامل 3/14 ميليون هکتار جنگل (8/8 درصد مساحت کشور)، بيش از 2/5 ميليون هکتار بيشه‌زار و درختچه‌زار (6/1 درصد)، 7/84 ميليون هکتار مرتع (3/52 درصد)، 6/32 ميليون هکتار بيابان (1/20 درصد) است و 2/33 ميليون هکتار ديگر را زمين‌هاي کشاورزي و شهرها و غيره تشکيل مي‌دهد.

3.6 درصد شامل حدود 352 هزار هکتار از عرصه هاي طبيعي استان سمنان را جنگل شامل مي شود و 58 هزارهکتار جنگل هاي پهن برگ هيرکاني در چهار شهرستان استان سمنان وجود دارد که بيشترين آن در شهرستان مهديشهر با 24 هزار هکتار است، جنگل هاي سوزن برگ ارس 152 هزار هکتار، سوزن برگ تاغ و گز دست‌کاشت 42 هزار هکتار و 144 هزار هکتار جنگل کويري و بياباني است.

مسوولان امر مي گويند عامل اصلي و بيشتر آتش سوزي هاي عرصه هاي منابع طبيعي انسان است که بايد براي آگاهي بخشي مردم به ويژه روستاييان حاشيه جنگل ها تدابير ويژه اي اتخاذ کرد تا خود حافظ عرصه ها باشند.

هرچه افراد بومي و محلي با مهارت هاي مهار آتش سوزي بيشتر آموزش ديده باشند و هر قدر از تجهيزات بهتر و بيشتر برخوردار باشند، در مهار آتش و جلوگيري از گسترش به عرصه هاي بيشتر موفق تر خواهند بود و در اين زمينه بايد ايجاد انگيزه نسبت به اين مساله مدنظر قرار گيرد.

اکنون بهره گيري از مشارکت مردم و سازمان هاي مردم نهاد، استفاده از فناوري به روز مهار آتش از اصلي ترين راهکارهاي حفظ منابع طبيعي در برابر مساله آتش سوزي در عرصه هاست.

براي نخستين بار در کشور پايگاه مردمي مهار آتش روز گذشته در شهرستان مهديشهر استان سمنان با صرف 10 ميليون ريال اعتبار به بهره برداري رسيد.

فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور که براي بهره برداري اين پايگاه به سمنان سفر کرد، گفت: سالانه 15 هزار هکتار از جنگل هاي کشور در آتش مي سوزد که اين امر آسيب هاي جبران ناپذيري را به منابع طبيعي وارد مي کند.

سرهنگ قاسم سبزعلي روز سه شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود : به طور متوسط، 30 درصد آتش سوزي ها در عرصه هاي جنگي و 70 درصد در مراتع کشور مي دهد.

وي اظهارداشت : در 11 ماهه گذشته سال جاري 25 هکتار از جنگل ها و مراتع استان سمنان در آتش سوخت و حدود 70 درصد آتش سوزي هاي رخ داده در کشور به صورت غيرعمد و سهوي اتفاق مي افتد.

وي ادامه داد : در بيش از 95 درصد آتش سوزي در عرصه هاي منابع طبيعي کشور عامل انساني نقش دارد و استفاده از ظرفيت هاي مردمي و تشکل هاي مردم نهاد نقش مهمي در پيشگيري و مقابله با آتش سوزي در جنگل ها و عرصه هاي منابع طبيعي خواهد داشت.

فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري خاطرنشان کرد : بايد فرهنگ سازي و ترويج آموزش به منظور افزايش مشارکت و دلسوزي مردم براي حفاظت از عرصه هاي طبيعي بيش از بيش تلاش شود.

وي اقدامات پيشگيرانه و موثر با نگاه توانمندسازي اقتصادي جوامع محلي به‌منظور حفاظت از اراضي ملي و عرصه هاي طبيعي را خواستار شد.

سبزعلي يادآور شد : باتوجه به گستردگي و پهناوربودن عرصه هاي طبيعي کشور، تجهيزات مهار آتش کفايت نمي کند و در سال 95 و 96 بيش از 60 ميليارد ريال براي خريد و تکميل تجهيزات مهار آتش هزينه شده است.

وي تصريح کرد : با خريد تجهيزات در سال آينده ، کشور از لحاظ دارابودن وسايل اطفاي حريق به سطح مطلوب مي رسد.

وي گفت: نخستين مرکز مهار آتش جنگل‌هاي کشور در روستاي رودبارک منطقه چاشم خطير کوه مهدي‌شهر به بهره برداري رسيد که نشان از فرهنگ سازي و افزايش مشارکت مردمي در استان است.

به گزارش ايرنا، از 9.7 ميليون هکتار وسعت استان سمنان، 55 درصد نواحي بيابان و خشک، 38.5 درصد مراتع، 2 درصد اراضي کشاورزي و 3.6 درصد جنگل است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان