تاریخ 1396/11/29 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
‌با راي نمايندگان مجلس
دولت کوچک مي‌شود
يارانه نقدي سال آينده ?? هزار ميليارد تومان است

محمدباقر نوبخت گفت: شفاف‌سازي هر چه بيشتر ارقام و اعداد لايحه بودجه 97 که با موافقت و همکاري دولت مواجه است، شرايط بسيار خوبي را براي سال آينده به وجود مي‌آورد تا مردم از هم ‌اکنون بدانند براي سال 97 مسئولان تقنيني و اجرايي قرار است چه اقدامي‌براي جامعه انجام دهند. وي با بيان اينکه جدول تبصره 14 لايحه بودجه 97 اين هدف را به طور شفاف دنبال مي‌کند، ادامه داد: واقعيت اين است که دولت در سال آينده چيزي در حد 46 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت خواهد کرد در حاليکه اين مبلغ در سنوات گذشته 42 هزار ميليارد تومان بود و براي افزايش يارانه خانوارها 4 هزار ميليارد تومان اضافه کرديم. وي با يادآوري پيشنهاد اوليه دولت در لايحه بودجه 97 گفت: دولت از برنامه از پيش هماهنگ شده با برخي از نمايندگان براي پرداختن به کارهاي ديگر مبلغ يارانه‌ها را از 46 هزار ميليارد تومان به 23 هزار ميليارد تومان در لايحه کاهش داد اما اين پيشنهاد دولت با موافقت مجلس روبرو نشد و حتما نمايندگان فهيم صلاح مردم را بهتر تشخيص مي‌دهند. نوبخت يادآور شد: بنده به عنوان رئيس سازمان برنامه و بودجه اعلام کردم که دولت با تصميم مجلس هماهنگ خواهد شد و مستقلا اقدامي‌را در اين خصوص انجام نخواهد داد. نوبخت با اشاره به پيشنهاد حميدرضا حاجي بابايي مبني بر تعيين سقف 41 هزار ميليارد توماني براي يارانه نقدي گفت: با پيشنهاد 41 هزار ميليارد توماني مشروطي که ايشان دادند که البته پيشنهاد معقولي است هم موافقيم، هرچند که اين عدد با 46 هزار ميليارد تومان مدنظر دولت فاصله دارد و بايد براي افرادي که مستغني هستند، فکري بکنيم. نوبخت متذکر شد: اگر يارانه 23 يا 30 هزار ميليارد توماني تصويب مي‌شد که يارانه‌ نقدي نيم يا بيش از نيمي‌از يارانه بگيران براي سال آينده حذف مي‌شد.

پس از صحبت‌هاي نوبخت و نمايندگان موافق و مخالف و اخطار سه نماينده مجلس، با پيشنهاد حاجي‌بابايي مبني بر تعيين سقف 41 هزار ميليارد توماني براي يارانه نقدي سال 97، با 81 راي موافق 123 راي مخالف و 5 راي ممتنع از مجموع 209 نماينده حاضر در جلسه مخالفت شد. همچنين نمايندگان مجلس در مصوبه‌اي تکاليفي را براي سازمان برنامه و بودجه جهت کوچک‌سازي ساختار دولت تعيين کردند. طبق اين مصوبه، در اجراي بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه و با هدف کوچک‌سازي ساختار دولت سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاري سازمان اداري و استخدامي‌کشور حداقل پنج درصد از برنامه – فعاليت‌هاي موازي، يکسان و غيرضرور دستگاه‌هاي اجرايي در بودجه‌هاي عمومي‌کشور اعتبار دريافت مي‌کنند و در پيوست شماره چهار اين قانون درج شده‌اند را شناسايي و پيشنهاد حذف يا اقدام آنها را به شوراي عالي اداري ارائه کند، اعتبارات بخش‌هاي ادغامي‌به سازمان جديد منتقل و در صورت حذف برنامه - فعاليت، اعتبارات مربوطه تخصيص نمي‌يابد.سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداري و استخدامي‌کشور مکلفند در مقاطع سه ماهه گزارش عملکرد اين بند را به کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي‌ارائه کند. در ادامه بررسي جزئيات لايحه بودجه 97 در بخش درآمدي نمايندگان با 148 راي موافق، 39 راي مخالف و 8 راي ممتنع از مجموع 230 نماينده حاضر در مجلس به دولت مجوز دادند که بخشي از سهام شرکت‌هاي توزيع نيروي برق را به بخش غيردولتي واگذار کند.

تعيين سهم صندوق توسعه از منابع نفتي در سال آينده

نمايندگان مجلس در مصوبه‌اي سهم صندوق توسعه از منابع نفتي در سال آينده 32 درصد تعيين کردند. در جريان بررسي بخش‌هاي هزينه‌اي لايحه بودجه سال 97 بند الف تبصره يک اين لايحه را به تصويب رساندند که براساس آن سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز، سي و دو درصد (32 درصد) تعيين مي‌شود.به موجب اين مصوبه مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود.در اين مصوبه همچنين پيش بيني شده که گزارش هزينه‌کرد وجوه اين بند هر سه ماه يک‌بار به کميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي‌و سازمان برنامه و بودجه کشور توسط وزارت نفت ارائه شود.

سيگار گران مي‌شود

با مشخص شدن عوارض سيگار توليدي و وارداتي در سال 97، عملا قيمت سيگار در سال آينده افزايش پيدا مي‌کند. بر اين اساس، از ابتداي سال 1397 به قيمت خرده فروشي هر نخ سيگار توليد داخل با نشان ايراني 75 ريال، توليد مشترک 150 ريال، توليد داخل با نشان بين‌المللي 250 ريال و وارداتي 600 ريال به عنوان عوارض اضافه مي‌شود. در ادامه سيزدهم جلسه رسيدگي به لايحه بودجه 97 نمايندگان مجلس در مصوبه‌اي مقرر کردند: تعرفه واردات کالاهايي که مشابه داخلي دارند، افزايش يابد. به موجب اين مصوبه کالاهاي اساسي از اين بند مستثني شدند. به پيشنهاد کميسيون اقتصادي مجلس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌در ادامه رسيدگي به بخش‌هاي هزينه‌اي لايحه بودجه 97 شرکت ملي گاز ايران را مکلف کردند گازرساني به شهرها و روستاهاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان جنوبي را انجام دهند.

سقف درآمدهاي دولت در سال 97 تعيين شد

نمايندگان مجلس در مصوبه‌اي سقف درآمدهاي دولت درسال 97 را تعيين کردند. در پايان بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه سال 97 سقف درآمدهاي دولت در سال آينده را به اين شرح تعيين کردند.منابع بودجه عمومي‌دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي‌دولت از حيث هزينه‌ها و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي، بالغ بر چهار ميليون و چهارصد و سي و دو هزار و ششصد و چهار ميليارد و ششصد و شصت و هفت ميليون (‌000/000/667/604/432/4) ريال شامل:

1- منابع عمومي‌بالغ بر سه ميليون و هشتصد و شصت و يک هزار و هشتصد و شصت و شش ميليارد و صد و چهل و هشت ميليون (000/000/148/866/861/3)ريال

2- درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و سي و هشت ميليارد و پانصد و نوزده ميليون (000/000/519/738/570)ريال

با تعيين سقف درآمدهاي دولت در سال 97 نمايندگان وارد بررسي بخش‌هاي هزينه‌اي لايحه بودجه سال آينده خواهند شد.

نحوه هزينه‌کرد قير رايگان در بودجه 97 تعيين شد

همچنين نمايندگان مجلس در مصوبه‌اي نحوه هزينه‌کرد 3000 ميليارد تومان قير رايگان در بودجه 97 را تعيين کردند. به موجب اين مصوبه، شرکت ملي نفت ايران مکلف است تا پايان سال 1397 نسبت به تحويل کامل مواد اوليه قير(VB) به دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط اقدام نمايد. اين دستگاه‌ها مکلفند با رعايت شاخص‌هاي مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر يک از استان‌ها حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون اقدام کنند. در جلسه علني نوبت عصر ديروز نمايندگان مجلس در مصوبه سازوکاري را تعيين کردند تا گازرساني به روستاها و شهرهاي فاقد گاز در سال آينده انجام شود. در بخش درآمدي اين بند بانک‌ها مجاز شده بودند که با تضمين وزارت نفت مبلغ 5000 ميليارد تومان تسهيلات به شرکت ملي گاز بدهند.

نحوه استفاده طرح‌ها از فاينانس

در سال 97 تعيين شد

نمايندگان مجلس در مصوبه‌اي نحوه استفاده طرح‌ها از فاينانس در سال آينده را تعيين کردند. به موجب اين مصوبه، طرح‌هاي بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي‌غيردولتي و شرکت‌هاي دانش بنيان نيز با سپردن تضمين‌هاي لازم به بانک‌هاي عامل مي‌توانند از تسهيلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هريک از طرحهاي مذکور از محل عايدات طرح تأمين و پرداخت خواهد شد.

تعيين محل تامين هزينه‌هاي مربوط

به بنگاه‌هاي دولتي

مجلس شوراي اسلامي‌در ادامه رسيدگي به بخش‌هاي هزينه‌اي لايحه بودجه 97 محل تامين هزينه‌هاي مربوط به بنگاه‌هاي دولتي را جداول 13 و 18 لايحه بودجه 97 تعيين کرد. همچنين در مصوبه‌اي ديگر بدهي دولت به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي‌غيردولتي از محل واگذاري اموال و دارايي‌ها و سهم الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌هاي دولتي از طريق جدول شماره 18 اين قانون قابل پرداخت است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان