تاریخ 1390/12/25 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
در شرکت گاز استان سمنان برگزارشد;
سمينار آشنايي با مباني و اصول استانداردها و الگوهاي مصرف

سمنان- روزنامه پيام استان سمنان:
کليه کارکنان سطوح مختلف شرکت گاز استان سمنان طي سه دوره يک روزه با مباني و اصول استانداردها و الگوهاي مصرف در شرکت ها، سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي آشنا شدند.
به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان سمنان، اسماعيل سعيدي رئيس آموزش شرکت گاز استان سمنان با اعلام خبر فوق افزود: اين دوره بر اساس سرفصل هاي پودماني آموزشي عمومي 8 ساعته مصوب معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و در قالب نظام آموزش هاي مصوب کارکنان تدوين و توسط واحد آموزش اين شرکت به مورد اجرا در آمده است.
اسماعيل سعيدي در پايان افزود: اهميت و ضرورت توجه به استانداردها و الگوهاي مصرف با توجه به آيات و احاديث، مباني و مفهوم شناسي اسراف و تبذير با متدهاي پژوهشي، مقايسه سرانه هاي مصرفي کشورها، ضرورت استانداردسازي و اصلاح الگوها در سازمان ها، رابطه اصلاح الگوي مصرف با عدالت و رفاه اجتماعي و ضرورت هاي زيست محيطي و بسياري از موارد مرتبط با اصلاح الگوي مصرف از جمله سرفصل هاي اين دوره بوده است که کليه کارکنان سطوح مختلف شرکت گاز استان سمنان طي سه دوره يک روزه مطالب مربوطه را فرا گرفتند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان