تاریخ 1396/08/03 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
استاندار سمنان:
مديريت مصرف آب اولويت استان سمنان است

سمنان- خبرنگار روزنامه پيام استان سمنان

استاندار سمنان با بيان اينکه براي کاهش آثار سوء خشکسالي بايد اقدامات عاجلي صورت گيرد، گفت: مديريت مصرف همين ميزان آب باقي‌مانده در سمنان اولويت امروز مسئولان و مردم است.

محمدرضا خبازدر جشنواره «آب نخستين واژه» که به ميزباني مدرسه شاهد سمنان، باهدف اطلاع‌رساني به نوجوانان در خصوص مصرف بهينه آب برگزار شد، تأکيد کرد: بايد فرهنگ استفاده صحيح از همين ميزان اندک آب باقي‌مانده در استان صورت گيرد و به همين دليل است که ما معتقديم مديريت مصرف امروز بايد اولويت ما در استان سمنان باشد.

وي افزود: نقش خانواده‌ها در تربيت نوجوانان آينده‌ساز ايران اسلامي و نسلي صرفه‌جو، آگاه، بادانش و فهميده که رفتار صحيحي با منابع خدادادي دارند، بسيار مهم است.

همه دانش‌آموزان بايد آب بان باشند

استاندار سمنان بابيان اينکه معلمان و خانواده‌ها دو نقش اساسي در تربيت نسل صرفه‌جو در آينده اين استان دارند، تأکيد داشت: دانش‌آموزان مي‌بايست بافرهنگ غني اسلامي که صرفه‌جويي در مصرف همه منابع خدادادي از جمله آب را مورد تأکيد دارد، آشنا شوند و اين رسالت خطير آموزش‌و پرورش و خانواده‌ها است.

خباز اجراي طرح مهام در مدارس را يک حرکت بزرگ فرهنگي دانست و بيان کرد: همراهي ادارات مرتبط با آب و آموزش‌وپرورش که امروز در زمره مهم‌ترين نهادهاي فرهنگي کشور است، همواره اتفاقات خوبي را در جامعه رقم‌زده و مهم‌ترين اثر اين جشنواره و طرح بزرگ فرهنگي، آشنايي فرزندان اين ديار با مفهوم صرفه‌جويي و مديريت مصرف است.

وي افزود: وقتي در طول اجراي اين طرح همه دانش‌آموزان آب‌بان خانواده مي‌شوند که نمونه آن را در هميار پليس هم داشتيم، قطعاً اين کودک مسئوليت‌پذيري، مشارکت در رفتارهاي خانوادگي و احساس دين به جامعه را مي‌آموزد که در تربيت نسل جوان انقلابي ما مؤثر است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان