تاریخ 1396/03/29 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
در گفتگو با مديرکل امور مالياتي استان سمنان مطرح شد؛
تکاليف موديان مالياتي در برابر قانون ماليات‌هاي مستقيم و آشنايي با قانون و مقررات ماليات بر درآمد مشاغل

ماليات بر درآمد مشاغل چيست لطفا توضيحاتي را بيان نماييد.

كسبه، اصناف، پيشه وران (صاحبان حرف)، صاحبان كارخانه‌ها، كارگاه‌هاي توليدي و ساير افرادي كه به صورت شخص حقيقي بابت درامد حاصل از اشتغال به مشاغل آزاد و به طور انفرادي يا مشاركت مدني فعاليت دارند، يا به عناوين ديگري غير از موارد مذكور در ساير فصل‌هاي قانون ماليات‌هاي مستقيم در ايران درآمدي تحصيل كنند، مشمول ماليات بر درآمد مشاغل مي‌باشند.

تكاليف مؤديان براي عملكرد سال 1395 چيست؟

1- صاحبان مشاغل مكلفند ظرف چهار ماه از تاريخ شروع فعاليت، مراتب را كتباً به اداره امور مالياتي محل شغل خود اعلام و نسبت به تشكيل پرونده اقدام نمايند.

2- صاحبان مشاغل مكلفند با مراجعه به سامانه عمليات الكترونيكي مؤديان مالياتي (به نشاني www.tax.gov.ir) نسبت به ثبت‌نام الكترونيكي و دريافت شماره اقتصادي اقدام نمايند. مؤديان مي‌بايست پس از انجام ثبت‌نام مرحله اول، نام كاربري و رمز عبور دريافت و در نهايت مراحل ثبت‌نام خود را كامل نمايند تا از مزاياي تسهيلات خدمات الكترونيكي نظير پرداخت الكترونيكي، تسليم الكترونيكي اظهارنامه‌هاي مالياتي و... برخوردار گردند.

3- تمامي صاحبان مشاغل مي‌بايست اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليت‌هاي شغلي عملكرد سال 1395 خود را تا پايان خرداد ماه سال 1396 به صورت الكترونيكي، تسليم و ماليات و متعلق را به نرخ ماده 131 اصلاحي (ق.م.م) پرداخت نمايند.

4- اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل حسب مورد براي هر گروه از صاحبان مشاغل موضوع آيين نامه اجرايي ماده 95 ق.م.م شامل ترازنامه و حساب سود و زيان يا صورت درآمد و هزينه (اطلاعات خريد و فروش كالا و هزينه‌هاي مربوط) يا خلاصه درآمد و هزينه (اطلاعات خريد و فروش كالا و هزينه‌هاي مربوط) است.

5- صاحبان مشاغلي كه در اجراي ماده 121 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بر اساس اولويت‌هاي اعلامي سازمان امور مالياتي كشور، ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش ((صندوق ماشيني (مكانيزه) فروش)) و تجهيزات مشابه مي‌باشند، كماكان مكلف به بكارگيري سامانه مذكور هستند. اولويت‌هاي نصب و استفاده از سامانه فروشگاهي و نحوه ارسال اطلاعات آن، در سامانه عمليات الكترونيكي مؤديان مالياتي www.tax.gov.ir در دسترس مؤديان قرار دارد.

6- بر اساس اصلاحيه مصوب 31/4/1394 قانون ماليات‌هاي مستقيم، بندهاي سه گانه الف، ب و ج موضوع ماده 95 قانون ماليات‌هاي مستقيم، حذف گرديده است و از ابتداي سال 1395، صاحبان مشاغل بر مبناي حجم و يا نوع فعاليت خود به شرح جدول ذيل گروه بندي مي‌شوند:

نكات مهمي اگر در خصوص گروه بندي مؤديان است، بيان فرماييد.

الف ـ در مورد فعاليت‌هاي صرفاً خدماتي گروه بندي مؤديان با لحاظ كردن 50% مبالغ مندرج در جدول فوق انجام مي‌شود. بديهي است 50% مبلغ مذكور به 10 برابر درامد مشمول مالياتي اين فعاليت‌ها نيز تسري دارد.

ب ـ در مشاركت مدني جمع مبلغ فروش كالا و خدمات و يا درآمد مشمول ماليات قطعي شده كليه شركاء ملاك عمل قرار مي‌گيرد.

ج ـ مجموع مبلغ فروش كالا و خدمات سال قبل بر اساس فعاليت مؤدي در سال قبل مي‌باشد.

د ـ مؤديان مالياتي كه در هر گروه قرار مي‌گيرند تا سه سال بعد، از نظر انجام تكاليف قانوني در طبقات پايين‌تر قرار نخواهند گرفت.

ه ـ در دو سال اول شروع فعاليت صاحبان مشاغل، به استثناء مؤدياني كه بر اساس نوع فعاليت در گروه اول قرار مي‌گيرند، انتخاب گروه و انجام تكاليف قانوني مربوط به انتخاب مؤدي خواهد بود.

و ـ صاحبان مشاغلي كه در گروه‌هاي دوم يا سوم قرار مي‌گيرند مي‌توانند در هر سال مالياتي نسبت به انجام تكاليف گروه بالاتر اقدام نمايند. در اين صورت مكلف به رعايت مقررات مربوط خواهند بود.

7- با توجه به حذف ماده 104 در اصلاحيه اخير قانون ماليات‌هاي مستقيم، از تاريخ 1/1/1395 مؤديان (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) ملزم به كسر و پرداخت ماليات‌هاي تكليفي موضوع ماده مذكور نمي باشند.

8- صاحبان مشاغل گروه اول و صاحبان مشاغل مشمول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، مكلفند مطابق دستور العمل موضوع تبصره 3 ماده 169 ق.م.م ضمن صادر نمودن صورتحساب براي معاملات و درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله، در تمامي صورتحساب‌ها، فرم‌ها و ساير اسناد مشابه، فهرست معاملات خود را به صورت فصلي تا يك ماه و نيم پس از پايان هر فصل مطابق ترتيبات مورد نظر سازمان امور مالياتي، به اداره امور مالياتي ذيربط ارائه نمايند.

9- پرداخت كنندگان حقوق، هنگام هر پرداخت باتخصيص آن مكلفند ماليات متعلق را طبق مقررات محاسبه و كسر و (تا پايان ماه بعد) ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت كنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت نمايند. ارسال فهرست و پرداخت ماليات از طريق سامانه الكترونيكي سازمان امور مالياتي انجام مي‌گيرد.

نكاتي که بايد در مورد ثبت‌نام و تسليم اظهارنامه رعايت شود بيان نماييد.

1- چنانچه صاحبان مشاغل بر اساس مجوز صادره از مراجع ذيصلاح (مانند پزشكان، وكلا، كارشناسان رسمي دادگستري، مهندسين مشاور و...) بيش از يك محل فعاليت براي همان مجوز داشته باشند، براي تمامي اين محل‌ها فقط يك ثبت‌نام صورت گرفته و يكي از اين محل‌ها بنابر اعلام مؤدي به عنوان محل اصلي فعاليت مشخص و ساير محل‌ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد (در صورت عدم انتخاب مودي، تعيين محل اصلي فعاليت به تشخيص سازمان خواهد بود) اين مؤديان مي‌بايست صرفاً يك اظهارنامه براي تمام اين محل‌هاي فعاليت تسليم نمايند.

2- چنانچه صاحبان مشاغل در يك محل بيش از يك فعاليت شغلي داشته باشند، مكلف به يك ثبت‌نام براي كليه فعاليت‌هاي شغلي محل مذكور و ارائه يك اظهارنامه براي آن محل مي‌باشند.

3- چنانچه يك مودي داراي فعليت‌هاي مختلف (اعم از انفرادي يا مشاركتي) در محل‌هاي متعدد باشد، بايد براي هر يك از محل‌هاي فعاليت خود به صورت مجزا ثبت‌نام نموده و اظهارنامه مالياتي مربوط را تا سررسيد مقرر حسب مورد در قالب‌هاي انفرادي يا مشاركتي به طور جداگانه تسليم نمايند.

4- در مورد كارگاه‌ها و واحدهاي توليدي كه نوع فعاليت آن‌ها ايجاد دفتر يا فروشگاه در يك يا چند محل ديگر را اقتضا نمايند، مودي مي‌تواند براي كليه محل‌هاي مذكور يك ثبت‌نام به نشاني كه به عنوان محل اصلي فعاليت اعلام مي‌نمايد، انجام داده و يك اظهارنامه واحد براي اين محل‌هاي فعاليت ارائه نمايد.

5- مشاغلي كه به صورت مشاركت مدني اعم از قهري يا اختياري اداره مي‌شوند، بايد به عنوان يك مودي (در قالب مشاركت) در نظام مالياتي ثبت‌نام نموده و شناسه مشاركت مدني دريافت كنند. صاحبان مشاغل مذكور مكلفند در زمان ثبت‌نام، اطلاعات مورد نياز كليه شركاء و نسبت سهم هر شريك را اعلام نمايند. اين موديان بايد اظهارنامه مالياتي خود را در چارچوب يك فرم اظهارنامه مشاركتي تسليم نمايند.

6- چنانچه چند مودي با مشاغل متفاوت يا يكسان، بدون وجود رابطه شراكت، در يك محل فعاليت دارند، هر يك از موديان بايد به طور مجزادر نظام مالياتي ثبت‌نام و تا سررسيد مقرر اظهارنامه مالياتي خود را ارائه نمايد.

7- مودياني كه در بخشي از سال در يك محل فعاليت داشته و در بخشي ديگر در محل ديگري فعاليت نموده اند بايد با مراجعه به سامانه ثبت‌نام، نسبت به اصلاح تاريخ شروع و خاتمه فعاليت هر محل اقدام و براي هر محل به طور جداگانه اظهارنامه تسليم نمايند.

8- آن دسته از مودياني كه در يك مكان بيش از يك فعاليت داشته و قبلاً با توجه به موضوع فعاليت در بيش از يك بند از بندهاي الف و ب و ج موضوع ماده 95 قانون ماليات‌هاي مستقيم پيش از اصلاحيه 31/4/1394 ثبت‌نام نموده اند، براي عملكرد سنوات 1395 و به بعد مكلفند با توجه به مفاد ماده 2 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 95 ق.م.م اصلاحيه مصوب 31/4/1394 ثبت‌نام خود را ويرايش و تحت يكي از گروه بندي‌هاي سه گانه جديد قرار گيرند و متناسب با آن اظهارنامه مالياتي خود را تا سررسيد مقرر تسليم نمايند.

اظهارنامه مالياتي مي‌بايست به صورت الكترونيكي از طريق سامانه عمليات الكترونيكي موديان مالياتي به نشاني www.tax.gov.ir تسليم گردد. موديان محترم مالياتي مي‌توانند با مراجعه به بخش اظهارنامه الكترونيكي اين سامانه، نسبت به دريافت نرم افزار الكترونيكي و راهنماي آن، اقدام و با استفاده از نام كاربري و رمز عبور كه در مرحله ثبت‌نام دريافت كرده اند، اظهارنامه مالياتي خود را تسليم نمايند. پيش نياز ارائه اظهارنامه الكترونيكي، تكميل مراحل ثبت‌نام توسط موديان مي‌باشد. سازمان امور مالياتي از طريق شماره تلفن 1526 (بدون پيش شماره) پاسخگوي سوالات موديان در خصوص مراحل تسليم اظهارنامه‌هاي الكترونيكي مي‌باشد.

رسيدگي و نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات مشاغل را بيان نماييد.

بر اساس مهلت مقرر در تبصره 97 ق.م.م براي عملکرد سال‌هاي 1395، 1396 و 1397 تعيين درآمد مشمول مالياتي از روش‌هاي ذيل انجام مي‌گيرد:

الف ـ با قبولي دفاتر و يا قبولي درآمد مشمول ماليات مندرج در اظهارنامه

در صورت قبولي دفاتر ارائه شده از سوي مؤدي (در مورد صاحبان مشاغل گروه اول) درامد مشمول ماليات، به شرح ذيل محاسبه مي‌شود:

(استهلاکات + هزينه‌هاي قابل قبول) ـ (ساير درامدها + فروش کالا و خدمات) = درامد مشمول ماليات

ب ـ از طريق علي الرأس

در موارد زير، درامد صاحبان مشاغل به صورت علي الرأس تشخيص خواهد شد.

ب-1- در صورتي که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان، حسب مورد، تسليم نشده باشد.

ب-2- در صورتي که مؤدي به درخواست کتبي اداره امور مالياتي مربوط از ارائه دفاتر و يا مدارک حساب در محل کار خود خودداري نمايد.

ب-3- در مورد مؤديان گروه اول، در صورتي که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات، به نظر اداره امور مالياتي، غير قابل رسيدگي تشخيص داده شود يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آيين نامه مربوط مورد قبول واقع نشود.

ج ـ تعيين ماليات مقطوع در اجراي تبصره ماده 100 ق.م.م

مطابق با تبصره ماده 100 ق.م.م

مطابق با تبصره ماده 100 ق.م.م سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند برخي از مشاغل يا گروه‌هايي از آنان را که ميزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافيت موضوع ماده 84 قانون ماليات‌هاي مستقيم (براي عملکرد سال 1395 مبلغ 000/000/156 ريال) باشد از انجام بخشي از تکاليف از قبيل نگهداري اسناد و مدارک موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارائه اظهارنامه مالياتي معاف کند و ماليات مؤديان مذکور را به صورت مقطوع تعيين و وصول نمايد. در مواردي که مؤدي کمتر از يک سال مالي به فعاليت اشتغال داشته باشد ماليات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول مي‌شود. اين حکم مانع از رسيدگي به اظهارنامه‌هاي مالياتي تسليم شده در موعد مقرر نخواهد بود.

در اجراي قانون فوق و به منظور تکريم ارباب رجوع، ميزان ماليات عملکرد سال 1395 براي صاحبان مشاغل گروه سوم که داراي شرايط فوق الذکر باشند، با افزايش 8 درصد نسبت به ماليات قطعي عملکرد سال 1394 به صورت مقطوع تعيين و مبلغ آن براي مؤدياني که امکان پرداخت يکجا ندارند، حداکثر تا 4 ماه تقسيط مي‌گردد. براي بهره گيري از اين تسهيلات، مؤديان بايد تقاضاي خود را در مهلت تسليم اظهارنامه از طريق بخش مربوط در سامانه تسليم اظهارنامه الکترونيکي (www.tax.gov.ir) به سازمان امور مالياتي کشور اعلام نمايند.

در خصوص معافيت مالياتي توضيحاتي را بيان فرماييد:

درامد سالانه مشمول ماليات صاحبان مشاغل که اظهارنامه مالياتي خود را در موعد مقرر تسليم کرده اند و حسب مورد دفاتر و يا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 را ارائه نموده اند تا ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق براي عملکرد سال 1395 معادل 000/000/156 ريال از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخ ماده 131 اصلاحي مورخ 31/4/1394 ق.م.م مشمول ماليات خواهد بود.

نکته 1: بر اساس اصلاحيه مورخ 31/4/1394 ق.م.م از ابتداي سال 1395 عدم تسليم اظهارنامه، دفاتر و يا اسناد و مدارک مربوط موجب محروميت از معافيت مالياتي مذکور مي‌باشد.

نکته 2: در مشارکت‌هاي مدني، شرکاء حداکثر از دو معافيت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافيت به طور مساوي بين آنان تقسيم و باقي مانده سهم هر شريک جداگانه مشمول ماليات خواهد بود.

نکته 3: شرکايي که رابطه زوجيت دارند به لحاظ استفاده از معافيت در حکم يک شريک تلقي مي‌شوند و تنها يک معافيت به زوج تعلق مي‌گيرد.

توضيحاتي در خصوص هزينه‌هاي قابل قبول ارائه فرماييد.

هزينه‌هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات عبارت است از هزينه‌هايي که در حدود متعارف، متکي به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصاب‌هاي مقرر باشد.

نکته 1: هزينه‌هاي مربوط به درآمدهايي که به موجب ق.م.م از پرداخت ماليات معاف يا مشمول ماليات به نرخ صفر بوده يا با نرخ مقطوع محاسبه مي‌شود، به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي شناخته نمي شود.

نکته 2: پذيرش هزينه‌هاي پرداختي قابل قبول مالياتي موضوع ق.م.م که به شيوه تهاتري انجام نشود از مبلغ پنجاه ميليون ريال(000/000/50) به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سامانه (سيستم) بانکي خواهد بود.

توجه: براي اطلاع از مفاد هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي و حد نصاب‌هاي آن به ماده 148 قانون ماليات‌هاي مستقيم، آيين نامه‌ها و بخشنامه‌هاي مربوط مراجعه شود.

در خصوص مراجع حل اختلاف مالياتي توضيحاتي را ارائه فرماييد.

• در مواردي که مؤدي نسبت به برگ تشخيص ماليات ابلاغ شده معترض باشد، مي‌تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ، شخصاً يا به وسيله وکيل تام الاختيار خود به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارائه دلايل و اسناد و مدارک کتباً تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. در صورتي که مسئول مربوط دلايل و اسناد و مدارک ابرازي را در تعديل درآمد، مؤثر تشخيص دهد و نظر او مورد قبول مؤدي قرار گيرد، مراتب پشت برگ تشخيص منعکس و به امضاي مسئول مربوط و مؤدي رسيده و پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي مي‌شود.

• هر گاه دلايل و اسناد و مدارک ابزاري در رد يا تعديل درآمد مندرج در برگ تشخيص مؤثر واقع نگردد، پرونده به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد گرديد و رأي هيأت با اکثريت آراء، قطعي و لازم الاجرا است. مگر اينکه ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ رأي از طرف مأموران مالياتي مربوط يا مؤدي، مورد اعتراض کتبي قرار گيرد که در اين صورت پرونده جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر محول خواهد شد. در اين مرحله مؤدي مکلف است مقدار مالياتي مورد قبول را در همان مهلت مقرر پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را تسليم نمايد.

تشويقات و بخشودگي جرائم مالياتي را توضيحاتي بيان فرماييد


نسخه چاپي ارسال به دوستان