تاریخ 1396/03/09 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
معاون بهره‌برداري شرکت برق منطقه‌اي سمنان در جلسه ارزيابي اين معاونت اعلام کرد:
آمادگي کامل شرکت برق منطقه‌اي سمنان براي عبور از پيک بار تابستان سال‌جاري

سرويس خبر

با حضور نمايندگاني از شرکت توانير، عملکرد معاونت بهره‌برداري شرکت برق منطقه‌اي سمنان مورد ارزيابي قرار گرفت.

به گزالرش روابط عمومي شرکت برق منطقه‌اي استان سمنان، مهندس حميد رضا ترحمي معاون بهره‌برداري شرکت برق منطقه‌اي سمنان، با قدرداني از شرکت توانير براي پيگيري و تخصيص اعتبار نقدينگي جهت طرح‌هاي بهينه‌سازي از اعلام آمادگي اين شرکت براي عبور مطمئن از پيک بار تابستان خبر داد و افزود: طرح‌هايي براي عبور مطمئن از پيک بار در تابستان سال 96 به انجام رسيده که اميدواريم با اجراء تمهيدات مناسب و رعايت صرفه‌جويي از سوي مردم و مشترکين بزرگ صنعتي، مشکلي در خدمات‌رساني انرژي الکتريکي در فصل تابستان به‌وجود نيايد.

مهندس ترحمي در ادامه گزارشي از وضعيت شبکه انتقال و فوق توزيع در سال گذشته ارائه داد و گفت: با همت کارکنان اين معاونت و حمايت‌هاي مديريت عامل اقدامات خوبي در بخش‌هاي خط و پست به انجام رسيده است.

مهندس سويزي سر گروه تيم ارزيابي شرکت توانير نيز هدف از اين ارزيابي را علاوه بر شناسايي نقاط قوت و قابل بهبود، تبادل تجربه و اطلاعات به منظور ارتقاء و بهبود مسائل بهره‌برداري عنوان نمود.

شايان ذکر است اين ارزيابي به منظور آمادگي براي شرايط‌‌گذار از پيک تابستان 96 توسط گروه ارزيابي شرکت توانير به مدت 5 روز انجام گرديدکه طي آن بر اساس تلفيقي از ارزيابي ميداني و ارزيابي بر اساس مدل تعالي EFQM بخش‌هاي حوزه ستادي- حوزه خطوط انتقال نيرو- تجهيزات پست‌هاي انتقال و فوق توزيع- سيستم‌هاي حفاظتي و کنترل پست‌هاي انتقال و فوق توزيع مورد ارزيابي قرار گرفت.

گروه ارزيابان ميداني با حضور در پست‌ها و خطوط انتقال وضعيت و شرايط آمادگي تجهيزات را بررسي و نقاط قوت و پروژه‌هاي بهبود را ارائه نمودند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان