تاریخ 1396/03/06 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
در سمنان تشکيل شد؛
پنجمين صندوق حمايت از توسعه منابع طبيعي کشور

مجري طرح تاسيس صندوق هاي حمايت از توسعه منابع طبيعي کشور گفت : پنجمين صندوق حمايت از توسعه منابع طبيعي کشور با اعتباري بيش از يک ميليارد تومان در استان سمنان تشکيل شد. احمدرضا لعلي نيا روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا سمنان افزود: پنجمين صندوق هاي حمايت از توسعه منابع طبيعي کشور در استان سمنان با مشارکت 49 درصدي دولت و 51 درصدي مردم و توسط 10 تشکل و تعاوني مختلف امروز در شهرستان هاي اين استان تشکيل شد.وي اظهار داشت: با توجه به راهبرد سازمان جنگل ها مبني بر اقتصادي و مردمي کردن عرصه هاي منابع طبيعي و با توجه به ظرفيت قانوني ماده 12 قانون تشکيل وزارت جهاد کشاورزي، در سال 79 قانون تصويب و به دولت اجازه داده شد تا صندوق هايي را با مشارکت مردم با سهم دستکم 49 درصدي دولت و سهم 51 درصد مردم به عنوان موسسه هاي مالي و اعتباري که مردم بتوانند در بخش فعاليت کنند، تشکيل دهد.لعلي نيا خاطرنشان کرد : صندوق هاي کشاورزي از آغاز تشکيل آن عملکرد بسيار خوبي داشته اند و از سال 89 تشکيل صندوق هاي حمايت از توسعه منابع طبيعي نيز در دستور کار سازمان جنگل ها قرار گرفت.وي تصريح کرد : صندوق حمايت از توسعه منابع طبيعي کشور در استان اصفهان در سال 91 و صندوق هاي کرمان، چهارمحال بختياري و فارس نيز پس از آن تشکيل شدند و استان سمنان به عنوان پنجمين استان براي تشکيل اين صندوق انتخاب شد.وي ادامه داد: با توجه به ظرفيت هايي که در داخل استان سمنان است اميد است اين صندوق به زودي به يکي از صندوق هاي موفق کشور تبديل شود، زيرا اين استان داراي ويژگي هاي خاص مانند وجود عرصه هاي منابع طبيعي مختلف بياباني، جنگلي و مراتع است، همچنين زمينه توليد گياهان دارويي در اين استان فراهم است.وي تاکيد کرد : تمام امور اجرايي که مربوط به توسعه اجرا و بهره برداري از منابع طبيعي است و تمام فعاليت هايي که مي تواند منافع مردم را در برداشته باشد و همچنين بهبود معيشت بهره بردارن منابع طبيعي و کاهش تخريب در عرصه ها با تشکيل اين صندوق محقق مي شود.مجري طرح تاسيس صندوق هاي حمايت از توسعه منابع طبيعي کشور يادآور شد : بر اساس طرحي که تدوين شده است تشکيل 18 صندوق در کشور در دستور کار قرار دارد و تا شهريور 96 تعداد صندوق ها به 10 صندوق افزايش مي يابد تا پايان سال تمام استان ها داراي صندوق حمايت از توسعه منابع طبيعي کشور خواهند شد.اين صندوق ها با مشارکت 51 درصدي توليدکنندگان و 49 درصدي دولت و با سرمايه اوليه دولتي يک هزار ميليارد ريال از محل فروش اموال مازاد وزارت جهاد کشاورزي تأسيس مي شوند، ماهيت اين صندوق ها غير دولتي و مبتني بر قانون تجارت اداره مي شوند.از بهمن سال 1388 فعاليت جدي تأسيس صندوق حمايتي در زيربخش منابع طبيعي و آبخيزداري آغاز شد و صندوق حمايتي منابع طبيعي استان سمنان پس از استان هاي اصفهان ، فارس، کرمان و چهارمحال و بختياري پنجمين صندوق استاني محسوب مي شود که تاکنون تشکيل شده است. به گزارش ايرنا، ايران داراي 84 ميليون هکتار مرتع، 2.14 ميليون هکتار جنگل و حدود 32 ميليون هکتار بيابان است وهم اينک حدود يک ميليون و 600 هزار بهره بردار در عرصه هاي منابع طبيعي کشور وجود داردو از 9.7 ميليون هکتار وسعت استان سمنان، 55 درصد نواحي بيابان و خشک، 38.5 درصد مراتع، 2 درصد اراضي کشاورزي و 3.6 درصد جنگل است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان