تاریخ 1393/02/24 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 3639 برو جستجو جستجوی پیشرفته   دبيرکل حزب مردمسالاري در جمع اصلاح طلبان استان خوزستان:
 دولت بايد هزينه کار سياسي را پايين بياورد 

مصطفي کواکبيان، دبير کل حزب مردم سالاري در جمع اصلاح طلبان خوزستان به ارائه ديدگاههايش در خصوص جريان اصلاح طلبي، احزاب و تشکلها پرداخت و به برنامه هاي حزب مردمسالاري براي انتخابات مجلس دهم اشاره کرد.

نماينده سمنان و مهديشهر در مجلس هشتم گفت: اصلاح طلبي در ذات آموزههاي ديني جريان دارد وحرکت اصلاحي به اندازه امکانات و توانمنديهايي که وجود دارد بايد صورت بگيرد .

مديرمسوول روزنامه «مردمسالاري» در عين حال ذات حرکتهاي اصلاح طلبانه را توام با اعتدال دانست و تصريح کرد: واژه اصلاح طلب به کسي اطلاق ميشود که نه محافظه کار باشد و نه راديکال! اصلاح طلب کسي است که در چارچوب قانون اساسي به ملت خدمت کند و در پي ايجاد تغييرات مطلوب در جامعه باشد .

مصطفي کواکبيان، همچنين با اشاره به لزوم حمايت از احزاب گفت: حتي خداوند هم در قرآن تصريح کرده که در جامعه بايد گروهي از افراد باشند که ديگران را به خير دعوت کنند و به خوبيها فرمان دهند و از بديها باز دارند و اينها کساني هستند که به رستگاري ميرسند. پس ما طبق آموزههاي قرآن بايد فعاليت تشکيلاتي را مورد حمايت قرار دهيم چون فقط در اين صورت است که ميتوانيم نخبگان را شناسايي کنيم و از فکر آنها استفاد کنيم . وي افزود: اين افتخار نيست که افراد بيايند و بگويند که من وابسته به هيچ حزب و گروهي نيستم! هرکس بايد با تابلوي خويش که نشان دهنده تفکراتش است حرکت کند و بايد نسبت به اين تفکرات پاسخگو باشد .

نماينده مجلس هشتم در مجلس شوراي اسلامي، ضمن نقد عملکرد هشت ساله دولت اصلاحات گفت: ما از فرصتهايي که در آن زمان موجود بود به خوبي استفاده نکرديم و هم اکنون با تغيير فضا بايد از فرصتها به درستي استفاده کنيم وبا کار تشکيلاتي و جذب نيرو بستري فراهم کنيم تا زمينه حضور انديشمندان فراهم شود.

وي با اشاره به حضور جدي حزب مردمسالاري در انتخابات مجلس دهم گفت: در انتخابات سال 92 رياست جمهوري ما طرح «مناسک» را اجرا کرديم ( مجمع نخبگان اصلاح طلب سراسر کشور ) کما اينکه در 2 سال قبل نيز ليست انتخاباتي داديم و از اصلاح طلبان دعوت کرديم که بيايند ولي برخي از اصلاح طلبان کم لطفي کردند که اين به ضرر ما شد و نتيجه اش اين شد که براي تاييد وزير آموزش وپرورش يک راي کم داشتيم. براي انتخابات آتي هم طرح «امام» ( ائتلاف ملي اصلاح طلبان معتدل ) را در برنامه داريم . کواکبيان اظهار داشت که در اين ائتلاف،اصلاح طلبان و اصولگرايان معتدل ميتوانند حضور داشته باشند .چه اشکالي دارد امثال آقاي علي مطهري در ليست ما باشند البته ما بر اين باور هستيم که عليرغم احترام فراوان به شخصيت آقاي ناطق نوري ديگر معنا ندارد که ايشان را بر فرض داوطلب شدن، سر ليست اصلاح طلبان قرار دهيم.

دبير کل حزب مردمسالاري ضمن اشاره به اينکه بايد در مجلس نهم خانه تکاني اساسي صورت بگيرد و اصولگراها بايد بروند تنفسي انجام دهند و ميدان را به اصلاح طلبان دلسوز واگذار کنند، گفت: هر کسي که ميخواهد در انتخابات مجلس دهم کانديدا شود بايد شفافانه ديدگاههاي خودش را مطرح کند و نسبت به آنها پاسخگو باشد .

کواکبيان همچنين در خصوص اعتدالگرايي گفت :تفکر اعتدالي مثبت است ولي يک عملکرد حزبي و سياسي نيست، تفکر اعتدالي يک روش است. وي تصريح کرد دولت نبايد در انتخابات خودش متولي امر شود، بلکه بايد زمينه را براي حضور مقتدر احزاب فراهم کند و هزينه کار سياسي را پايين بياورد تا همه بتوانند در کار سياسي مشارکت کنند.

دکتر کواکبيان در جمع دانشجويان دانشگاه شهيد چمران:

آيا براي بيکاري جوانان، پروندههاي کلان مفاسد اقتصادي و تحريمهاي ظالمانه بين المللي نبايد دلواپس باشيم

به گزارش مهر، مصطفي کواکبيان دبيرکل حزب مردمسالاري در مراسم مناظره با ناصر جيراني نوبري که درباره مذاکرات هستهاي ايران و گروه 1+5 در دانشگاه شهيد چمران اهواز برگزار شد، عنوان کرد: دور جديد مذاکرات هستهاي ايران و گروه پنج به علاوه يک در شرايط بسيار نامطلوبي آغاز شد زيرا مذاکرات در آن موقع به صورت قفل شده در آمده بود و حاصلي در بر نداشت. وي افزود: دستاورد چند جلسه اخير مذاکرات هستهاي با هدفي که براي مذاکرات طراحي شده بود هم خواني زيادي دارد.


کواکبيان به رسميت شناختن حق غنيسازي اورانيوم در داخل خاک ايران، برداشت تحريمهاي اقتصادي کمرشکن و گشايش روابط ديپلماتيک با کشورهاي غربي و 1+5 را از جمله اهداف مذاکرات هستهاي ايران برشمرد و اظهار کرد: کشور ما از همان ابتدا به غنيسازي 20 درصد نيازي نداشت زيرا اين ميزان غنيسازي توجيه اقتصادي ندارد.

دبيرکل حزب مردمسالاري در خصوص لغو تحريمهاي اقتصادي عنوان کرد: در مسير مذاکرات هستهاي، تحريمها شکسته شده و در بخشهايي مانند واردات دارو، کالاهاي اساسي، مواد پتروشيمي، قطعات هواپيما و امور بانکي، برنامه برداشت تحريمها تا حدود زيادي عملياتي شده است.

وي با بيان اينکه کشورهاي اروپايي درخواستهاي جديدي براي انعقاد قراردادهاي اقتصادي و تجاري با ايران ارسال کرده اند، گفت: من معتقدم که ادامه مذاکرات بايد با دقت و هوشياري بيشتري صورت بگيرد. همچنين ما بايد در برقراري رابطه بهتر با کشورهاي منطقه خليج فارس و عربستان توجه بيشتري داشته باشيم. دبير کل حزب مردمسالاري با اشاره به اينکه رويکرد سياست خارجي ايران در خصوص کشور سوريه بر مبناي معيارهاي عقلاني اتخاذ شده است، گفت: اما ما بايد به اين نيز توجه داشته باشيم که منافع ملي کشورمان در اين خصوص تضييع نشود.

کواکبيان با بيان اينکه من به وزارت خارجه ايران در اين مدت فعاليت دولت يازدهم نمره مثبت ميدهم، اظهار کرد: ما مذاکرات هستهاي را در شرايطي آغاز کرديم که مقام معظم رهبري بحث نرمش قهرمانانه را مطرح کردند که اين مساله به اين معنا است که ما به هيچ عنوان در اصول اساسي نظام کوتاه نخواهيم آمد اما در بخشهاي فرعي انعطافپذيري از خودمان نشان خواهيم داد.

وي افزود: در صورتي که همه مردم پشت سر تيم مذاکرهکننده قرار بگيرند اين تيم بتواند با دقت و جديت به کار خود ادامه دهد ميتوان خوش بين بود که توافقي صورت بگيرد. دبير کل حزب مردمسالاري با اشاره به حضور ناصر جيراني نوبري در همايش دلواپسان در تهران عنوان کرد: افرادي که در اين همايش شرکت کردند نشان دادند که طرفدار رئيسجمهور پيشين و نسبت به مذاکرات هستهاي دلواپس هستند؛ البته اين نکته نيز قابل ذکر است که دلواپسي در خصوص مذاکرات هستهاي مشکلي ندارد و ما همه بايد دلواپس باشيم اما حال که مذاکرات وارد مرحله جدي شده است زمان خوبي براي دلواپسي نيست.

وي تصريح کرد: افرادي که دلواپس مذاکرات هستهاي هستند چرا در دوران رياستجمهوري پيشين دلواپس نبودند و سکوت اختيار کردند و اساسا در مورد پروندههاي کلان مفاسد اقتصادي و اشتغال جوانان و تورم چند 10 درصدي و 80 هزار ميليارد تومان معوقات بانکي و انواع تحريمهاي ظالمانه بينالمللي عليه ملت ايران و دهها مساله مهم سياسي و اقتصادي نبايد دلواپس بود و تنها در مورد مذاکرات هستهاي که قطعا زير نظر مقام معظم رهبري پيش ميرود بايد دلواپسي نشان داد؟ آيا براي افرادي مثل امير منصور آريا و بابک زنجاني که به تعبير يکي از دوستان آن فرد ماماني که هر چه نفت در زمان تحريم بود به ايشان داديم تا بفروشد او نفتها را برد اما پولها را نياورد. نبايد دلواپسي ميداشتيم. کواکبيان با بيان اينکه در اين زمان خط قرمز مذاکرات هستهاي برداشته شده و ميتوان وزير خارجه را به مجلس کشاند، گفت: ما بايد در عين نگراني براي نتايج مذاکرات هستهاي ايران و کشورهاي 1+5 از تيم مذاکرهکننده حمايت کنيم.

وي اظهار کرد: به طور حتم ضريب هوشي آمريکاييها از ايرانيها کم تر است و ما نبايد آنها را بسيار بزرگ و با هوش جلوه بدهيم.

دبير کل حزب مردمسالاري با بيان اينکه در مذاکرات برد - برد بايد هر دو طرف راضي باشند، تصريح کرد: ما بايد در زماني که هر دو طرف در حال اعتمادسازي هستند توافقاتي را نيز داشته باشيم.

کواکبيان اظهار کرد: در صورتي که ما در کشور داراي حزب و گروههاي مشخصي بوديم در اين گونه مسائل دچار افراط وتفريط نميشديم.

در ادامه ناصر جيراني نوبري گفت: رويکرد دولت قبلي در خصوص مذاکرات هستهاي منجر به ايجاد بحران براي کشور شد و رئيسجمهور پيشين منافع ملي را براي افزايش شهرت شخصي خود هزينه کرد. جيراني نوبري با اشاره به حضور خود در همايش دلواپسان گفت: من به عنوان يک فرد ديپلمات، دلواپس مذاکرات هسته اي هستم و در صورتي که باز هم همايشي در اين زمينه توسط هر حزب يا گروه خاصي برگزار شود در آن شرکت خواهم کرد.

سفير سابق ايران در کشور روسيه با تاکيد به اينکه من به سخنران اصلي بودن خودم در همايش دلواپسان افتخار ميکنم، اظهار کرد: بحث و گفت وگو پيرامون مسائل هستهاي در گذشته به بهانههاي مختلفي مانند تهديد امنيت ملي در بين اقشار مختلف جامعه صورت نمي گرفت در صورتي که خوشبختانه اين مسئله وارد ابعاد ملي شده و مردم نيز وارد اين عرصه شده اند.

وي افزود: در سالهاي گذشته مردم از اشتباهات ديپلماتها آگاه نمي شدند و آنها به فعاليتهاي خود ادامه ميدادند در حالي که اين مسئله ديگر اتفاق نمي افتد. سفير سابق ايران در کشور روسيه با تاکيد به اينکه، تلاش ميکنم تا ابزار سياست خارجه به دست مردم بيفتد، گفت: سياست خارجي دولت بايد آناليز شود تا دولت نتواند به مردم دروغ بگويد و قورباغه را به جاي قناري به مردم بفروشد.

جيراني نوبري تصريح کرد: در صورتي که متن توافقنامه هستهاي ايران و گروه 1+5 در حد تبديل 20 درصد غني سازي اورانيوم به پنج درصد ميماند ما بايد به خوشحالي مي پرداختيم زيرا در آن صورت ميتوانستيم ادعا کنيم که کشورهاي ديگر حق غني سازي ما را به رسميت شناخته اند.

وي با اشاره به بندهايي از توافقنامه ژنو عنوان کرد: اما اکنون در گام نهايي اين توافقنامه آمريکاييها بايد تعريفي از غني سازي را براي ما ارائه دهند همچنين ميزان و زمان غني سازي را نيز آنها بايد تعيين کنند.

جيراني نوبري با اشاره به ارسال يک نامه سرگشاده به رئيس جمهور در خصوص بندهايي از توافقنامه ژنو گفت: من براي ايشان نوشتم که در صورتي که آمريکاييها نياز علمي ما را به اورانيوم تعيين کنند اين کار نقص حاکميت ملي ايران است.

وي با بيان اينکه در گذشته آمريکاييها دخالت خود را در امور کشور ما به صورت تحميل تحريمها و غير قانوني انجام ميدادند، گفت: اما متاسفانه با اين توافقنامه در حال حاضر دخالت خود را به صورت قانوني و علني ابراز ميکنند.

جيراني نوبري خطاب به علي اکبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي کشور اظهار کرد: به چه دليل در دوران خودتان غني سازي را به 20 درصد رسانديد که اين مسئله منجر به اعمال تحريمهاي اقتصادي بيشتر عليه کشور شد و حال ميگوييد که به اين 20 درصد نيازي نداريم. وي گفت: بيماري کشور ما جناح بندي سياسي و افراط و تفريط است و متاسفانه راه حلهاي علميو کارشناسي به دليل رقابت کورکورانه و افراط و تفريط گروهها و احزاب سياسي از بين ميرود.