تاریخ 1392/11/15 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 3569 برو جستجو جستجوی پیشرفته   يادداشت
 محروميت اجتماعي و حمل و نقل 
نويسنده : حميد دهرويه

محروميت اجتماعي را مي‌توان به منزله روندي توصيف كرد كه از طريق آن افراد، گروه‌ها و اجتماعات به گونه‌اي فزاينده از شركت در بازار كار، دستيابي به خدمات بهداشتي، تحصيلات و غيره محروم مي‌شوند.

محروميت اجتماعي را مي‌توان با مجموعه‌اي از عوامل مانند؛ بيكـاري، مهارت‌هاي ضعيف، درآمد كم، بي‌خانماني، محيطي با جرايم بالا، وضعيت اسفناك بهداشت و فروپاشي خانواده مرتبط دانست. ‌

افراد پير، شهرونداني با ناتواني‌هاي فيزيكي يا ذهني و اقليت‌هاي فرهنگي در معرض عزلت و محروميت اجتماعي هستند. يـكي از بخش‌هــاي اسـاسي برنامه پيوستگي اجتماعي، ايجاد ارتباط مجدد شهروندان محروم با ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي جامعه است. جايي كه تحرك هست پيوستگي اجتماعي نيز هست.

توانايي دسترسي (از نظر مكاني) به مشاغل، تحصيلات، خدمات بهداشتي و ساير تسهيلات از عوامل كليدي پيوستگي اجتماعي است. از نظر بانك جهاني (قابليت دسترسي) بسيار مهم است؛ نه تنها براي نقـــش آن در تسهيل اشتــغال منظم و ثــابت بــراي امرار معاش بلكه براي نقش آن به عنوان بخشي از سرمايه اجتماعي كه روابط اجتماعي را حفظ مي‌كند و شبكه‌اي از تمهيدات ايمني را براي افراد كم درآمد و فقير در بسياري از جوامع ايجاد مي‌كند.

موانع موجود بر سر راه جابه‌جايي مكاني عبارتند از: نداشتن آگاهي، فراهم نبودن امكانات، نحوه و قابليت دسترسي فيزيكي و قيمت نامناسب.

در كل مي‌توان گفت كشورهاي صنعتي در توسعه امكانات حمل و نقل با هدف تضمين دسترسي همگان به خدمات و تسهيل حمل و نقل موفق بوده‌اند. براي مثال سيستم‌هاي اطلاع رساني همزمان واقعي‌، طرح‌هاي يكپارچه سازي بليت‌، تسهيلات تعويض شيوه حامل و نقل، استفاده از وسايل نقليه كف پايين و قابل دسترس و توسعه خدمات بر مبناي تقاضا نمونه‌هايي از ابتكارات براي تسهيل دسترسي همگان است.

در بسياري از كشورها، براي تسهيل دسـترسـي شـهروندان بــا درآمــد كمــتر، از كرايه‌هاي امتيازي استفاده مي‌شود.

در كشورهاي صنعتي يكي از چالش‌هاي همچنان باقي، تلاش براي گسترش امكانات سفر براي شهروندان محروم جامعه است. تحقيقات نشان مي‌دهد كه افراد كم درآمد در مقايسه با عموم جمعيت براي رسيدن به محل كار مسافت كوتاه‌تري مي‌پيمايند.

بنابراين جويندگان كار بدون خودرو تمايلي به كار كردن در خارج از محدوده جغرافيايي خود ندارند و بدين ترتيب فرصت‌هاي شغلي آنها محدود مي‌شود. چالش با اين موضوع نيازمند ديدگاهي كلي گرايانه است كه مشاركت سامانه‌هاي حمل و نقل عمومي‌ و سياستگذاران اجتماعي را مي‌طلبد. نمونه‌اي مناسب از به‌كارگيري اين سياست‌ها را مي‌توان در سيستم حمل و نقل سريع اتوبوس كورتيبا (برزيل) واقع در آمريكاي جنوبي ديد كه از لحاظ بين‌المللي نيز شناخته شده بوده و اغلب به عنوان نمونه‌اي جهاني مطرح مي‌شود.

منطقه شهري كورتيبا 95/2 ميليون سكنه داشته و سيستم حمل و نقل آن مبتني بر خدمات اتوبوسراني است. مبلغ كرايه در سراسر شهر يكسان است. طرح جامع كه تاريخ آن به سال 1966 بر مي‌گردد توسعه شهري و استفاده از اراضي اين شهر را سازمان دهي كرده است.

اين نوع برنامه‌ريزي منسجم رمز موفقيت توسعه شبكه حمل و نقل است كه پيوستگي اجتماعي را نيز در بر مي‌گيرد. ساير نمونه‌هاي موفق در اين منطقه عبارتند از: توسعه خط 4 متروي سائوپائولو كه تعدادي از مناطق محروم در حومه سائوپولو را به مناطق كار و اشتغال متصل مي‌سازد و طرح متروي كابلي در Medellin‌ كلمبيا نيز با همين هدف ساخته شده است.

اين طرح‌ها باعث كاهش شكاف‌هاي بي‌عدالتي ميان مناطق مختلف شهر، بهبود وضعيت <محل سكونت> افراد فقير شده و نقش مهمي در فقرزدايي دارند. در خصوص توانايي پرداخت كرايه حمل و نقل عمومي، لازم به ذكر است كه در تعدادي از شهرها مانند كاراكاس، ليما يا كيتو، نرخ كرايه كمتر از 25/0 دلار (آمريكا) است.

اما چالش در كشورهاي در حال توسعه و آنها كه دوره انتقالي را مي‌گذرانند بسيار متفاوت است. در شهرهاي به سرعت در حال رشد معمولاً جمعيت محروم در حومه‌هاي دورتر كه نرخ كرايه مسكن مناسب‌تر است ساكن مي‌شوند. از آن جايي كه جمعيت اين مناطق در حال رشد براي حركت و جا به جايي منحصراً متكي بر پياده‌روي و حمل و نقل عمومي‌ هستند، حمل و نقل عمومي‌ مي‌تواند هم در پيوستگي اجتماعي و هم در توسعه اقتصادي (از طريق دسترسي به مشاغل) ياري كند.

چالش كليدي براي حمل و نقل عمومي، اجراي نقش موثر در برقراري ارتباط ميان جمعيت فقير اطراف شهرها با مناطقي است كه فرصت‌هاي شغلي در آنها قرار دارد. چالش ديگر حمل و نقل عمومي ‌سياست گذاري براي نرخ كرايه ارزان و مناسب و توجه به سطح كرايه‌ها و يكپارچگي آن براي سامانه‌هاي مختلف است. آن چه كه در همه اين گونه موقعيت‌هاي كاملاً متفاوت و مشترك است، آن است كه: حمل و نقل عمومي‌با فراهم آوردن امكان حركت براي همه از سياست‌هاي پيوستگي اجتماعي پشتيباني مي‌كند.

به منظور توسعه و ايــجاد پيوستگي كامـل اجتماعي لازم است تا چارچوب حمايتي مناسبي براي موسسات حمل و نقل عمومي‌و بهره‌برداران ايجــاد شود تا امكان مشاركت حاصل شود.

ارتقاي حمل و نقل عمومي

كميسيون حمل و نقل و زندگي شهري، UITP‌ و اعضايش را براي ارتقاي طيف كاربران حمل و نقل عمومي‌به عنوان بخشي از مبارزه عليه محروميت اجتماعي دعوت مي‌كند. هدف، ايجاد و توسعه چارچوب‌هاي حمايتي منطقه‌اي و ملي و مشاركت مناسب و كافي ميان بخش‌هاي مختلف است تا به بهره‌برداران و سازمان‌هاي حمل و نقل عمومي‌كمك شود كه در پيوستگي اجتماعي سهيم شوند.

شدت مشكلات محروميت اجتماعي و دلايل و پيامدهاي آن با توجه به سطح توسعه اقتصادي منطقه يا كشور مورد نظر متغير است. بنابراين پيوستگي اجتماعي يك مسئله جهاني است كه پاسخ‌هاي محلي متناسب را مي‌طلبد. در نتيجه كميسيون حمل و نقل و زندگي شهري از بخش‌هاي ناحيه‌اي UITP‌ مي‌خواهد كه برنامه كاري خود را در سطوح بين المللي، ملي و محلي تهيه كنند.

سازمان‌هاي ناحيه‌اي UITP‌ بايد با اعضاي خود براي مفاهيم و روش اجراي برنامه عملياتي خود هماهنگي لازم را ايجاد كنند.

منبع: ttic‌


 رييس جمهور :
 مردم بايد در سايه وزارت اطلاعاتي قوي و حرفه‌اي، احساس امنيت کنند 

رييس جمهوري صبح دوشنبه با وزير، معاونان، مديران و کارمندان وزارت اطلاعات ديدار و گفت و گو کرد.

به گزارش ايسنا، حجت الاسلام و المسلمين دکتر حسن روحاني در اين ديدار ضمن تقدير و تشکر از مجاهدت‌ها و تلاش‌هاي سربازان گمنام امام زمان (عج)، گفت: مردم ولي نعمت ما هستند و دستگاه‌ اطلاعاتي ما حافظ امنيت شهروندان است، تلاش دولت ايجاد آرامش و امنيت خاطر براي همه مردم است.

رئيس جمهوري با اشاره به اينکه انقلاب اسلامي بر پايه ايثار و فداکاري مردم و رهبري حکيمانه امام خميني (ره) به پيروزي رسيد، گفت: عده اي ابتدا مي گفتند مگر مي شود اين انقلاب پيروز شود، بعد که پيروز شد، پيش‌بيني کردند دوام زيادي نخواهد آورد، اما امروز 35 سال از آن روز گذشته است و انشالله با حمايت مردم با قدرت بيشتري دوام خواهد داشت.

دکتر روحاني وزارت اطلاعاتِ مطلوب را خانه اميد ستم ديدگان دانست و تصريح کرد: رعايت حقوق شهروندي و حقوق اقوام، مذاهب و اقليت‌ها ضرورتي انکار ناپذير است.

رييس جمهوري استفاده حداکثري از توانمندي‌هاي تمامي سلايق، گروه‌ها و طوايف مختلف را مولفه‌هاي ضروري براي ايجاد امنيت پايدار دانست و خطاب به کارکنان وزارت اطلاعات گفت: در کنار ديگر وظايف سنگين، صيانت از آبرو، حيثيت و اسرار مردم و حفظ اعتماد عمومي در عالي‌ترين سطح، از وظايف اصلي شما است.


 ظريف:
 جامعه بين‌الملل فرصت تاريخي ايجاد رابطه با ايران را مغتنم شمارد  

وزير امور خارجه کشورمان که براي شرکت در نشست امنيتي مونيخ در آلمان به سر مي برد از ايجاد فرصت تاريخي براي جامعه بين المللي در جهت ايجاد رابطه با ايران خبرداد.

به گزارش ايسنا محمد جواد ظريف در حاشيه نشست امنيتي مونيخ و در جمع خبرنگاران گفت: مذاکرات هسته‌اي مدتهاي مديدي است که ادامه دارد. آنچه مي توانم وعده دهم اين است که همچنان به مذاکره ادامه خواهيم داد. دومين مساله مورد نياز ، ايجاد فضايي لازم براي تعامل است و معتقدم ما در شرايط کنوني ، در چنين مسير و تقاطع تاريخي قرار داريم که مي توانيم رابطه ميان ايران و جامعه بين المللي را ايجاد کنيم. اين روش داراي بهترين تضمين است و جدايي هر يک از طرفين از اين مذاکرات ، اقدامي اشتباه و احمقانه خواهد بود. بر اين باورم فرصت لازم فراهم شده است. اين فرصتي تاريخي است و ما بايد اين فرصت را مغتنم بشماريم و اگر چنين عمل نکنيم و به توهمات و افکار باطل بيانديشيم ، در سال‌هاي بعد افسوس آن را خواهيم خورد.

به گزارش واحد مرکزي خبر، وي دامه داد: معتقدم گام نخست برداشته شده است. در حقيقت ايران دو گام در اين مسير برداشته است. يکي در برابر آژانس بين المللي انرژي اتمي و گام بعدي را در قبال گروه پنج به اضافه يک برداشته است.

ظريف گفت: اين آغاز مهمي به شمار مي رود. سوالات و ابهامات مهم بايد درنظر گرفته و پاسخ داده شوند. ما آماده پاسخ دادن و رسيدگي به آنها هستيم. جامعه بين المللي بهترين درک را دارد. دکتر آمانو نيز بر اين موضوع تاکيد دارند.

وي همچنين درباره بحران سوريه گفت: تمام تلاش ها بايد براي پايان دادن به خونريزي ها متمرکز شوند. بعد از چنين اقدامي ، مي توان در خصوص راه حل سياسي سخن گفت. به خصوص دخالت عوامل بيگانه و خارجي و اعمال پيش شرط براي مردم سوريه به بهانه دستيابي به نتيجه ؛ اشتباه است. اين روش ، مشکل را برطرف نمي کند.


 موضوع سبد کالا به کميسيون اصل 90 کشيده شد  

رييس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي گفت که اين کميسيون وارد بررسي پرونده سبد کالا خواهد شد.

محمدعلي پورمختار در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: نامه‌اي از طرف نمايندگان استان‌هاي شمالي کشور در انتقاد به اقلام موجود در سبد کالا صبح امروز به کميسيون اصل 90 رسيده که ما آن را مورد پيگيري قرار مي‌دهيم.

وي افزود: اگر کميسيون اصل 90 جلسه‌اي در اين باره تشکيل دهد از نمايندگان دولت براي حضور در اين جلسه دعوت مي‌کنيم و در غير اين صورت به صورت مکتوب از دولت در اين باره توضيح مي‌خواهيم.

مهرداد لاهوتي در همين رابطه به ايسنا، گفت: حدود 30 نفر از نمايندگان استان‌هاي شمالي در نامه‌اي به کميسيون اصل 90 اعتراض خود را نسبت به استفاده از برنج هندي به جاي برنج ايراني در سبد کالا اعلام کردند.

نماينده مردم لنگرود در مجلس اضافه کرد:‌در دولت آقاي روحاني که حمايت از توليدات کشاورزي در رأس شعارهاي دولت قرار دارد بي‌توجهي به محصولات کشاورزي داخلي بسيار جاي تعجب دارد.

وي اضافه کرد: دولت در حالي اقدام به قرار دادن برنج هندي در سبد کالا کرده که سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت اين سه نوع از اين برنج را آلوده اعلام کرده است.

به گزارش ايسنا، نحوه توزيع سبد کالا بين اقشار مختلف و همچنين اقلام موجود در اين سبد از روزهاي گذشته مورد انتقاد بسياري از نمايندگان قرار گرفته است.


 سامانه موشکي«هاگ» بهينه‌سازي شد  

سامانه موشکي«هاگ» توسط متخصصان قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء ارتش بهينه‌سازي شد.

به گزارش ايسنا امير سرتيپ فرزاد اسماعيلي با اشاره به ارتقا و بهينه سازي اين سامانه موشکي گفت: به همت متخصصان جوان قرارگاه پدافند هوايي سامانه موشکي هاگ در بخش هاي مختلف بهينه سازي و ارتقا يافت و در بخش رادار ارتفاع متوسط اين سامانه، برد رادار به صورت مؤثر افزايش دوبرابري دارد و رادار ارتقاء يافته اين سلاح قابل رقابت با رادارهاي مدرن و به روز دنيا است.

فرمانده قرارگاه پدافند هوايي خاتم‌الانبياء (ص) در ادامه اظهار داشت: در بخش راداري ارتفاع پست نيز برد اين رادار به دو برابر برد قبلي رسيده است و هر دوبخش ارتفاع متوسط و پست توانايي منحصر به فرد جنگ الکترونيک به سامانه موشکي هاگ اضافه شده است که در گذشته در اين سامانه وجود نداشته است.

وي در ادامه افزود: از ديگر اقدامات ارزشمندي که براي اين سامانه انجام شده است ارتقاي رادار تعقيب است که قابليت تعقيب و هدفگيري را تا 40 درصد افزايش داده است ، اين سامانه به صورت 24 ساعته و با ضريب اطمينان بالا قادر به انجام عمليات است.

امير اسماعيلي در پايان گفت: بهينه سازي المانهاي سرد، نگهداري آسان در اجزاء پرمصرف، ارتقاء و بهينه سازي سامانه کنترل آتش، ارتقاء کليه نمايشگرها و نشان گرها متناسب با افزايش برد رادار و بهره گيري از تسترهاي بومي از ديگر اقداماتي است که براي بهينه سازي اين سلاح انجام شده است.


 با تصويب مجلس
 کارمندان با حقوق ماهي يک ميليون تومان از ماليات معاف مي‌شوند  

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح دوشنبه مجلس، مصوب کردند که کارمندان با حقوق ماهيانه تا يک ميليون تومان در ماه از ماليات معاف شوند.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در جريان بررسي جزئيات لايحه بودجه 93 سقف معافيت مالياتي حقوق کارمندان را براي سال 93 ، 12 ميليون تومان در سال تعيين کردند.

به موجب اين مصوبه در سال آينده حقوق تا يک ميليون تومان در ماه از ماليات معاف مي‌شود. در اين بند همچنين نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي در سال‌هاي 92 و 93 ، 10 درصد تعيين شده بود که به دليل مغايرت آن با برنامه پنجم، تعيين تکليف اين حکم به کميسيون تلفيق واگذار شد.


 سيدرضا اکرمي:
 دولت در برابر بداخلاقي‌ها، خوش‌اخلاق باشد  

رئيس شوراي فرهنگي نهاد رياست جمهوري با اشاره به برخي بداخلاقي‌هاي موجود در کشور نسبت به دولت اظهار کرد: دولت بايد شرح صدر داشته باشد و در مقابل اين بداخلاقي‌ها با خوش اخلاقي برخورد کند.

حجت‌الاسلام والمسلمين سيدرضا اکرمي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: ما نبايد نگران اين بداخلاقي‌ها باشيم؛ چراکه در جامعه ما فضاي باز براي آزادي بيان و پس از بيان وجود دارد.

وي با بيان اينکه "بايد در مقابل بداخلاقي‌ها و بي‌اخلاقي‌هاي موجود در جامعه، با اخلاق برخورد کرد"، افزود: ما بايد بيشتر با يکديگر به گفت‌وگو بپردازيم تا بداخلاقي‌ها در جامعه کاهش يابد؛ در غير اينصورت بايد شاهد افزايش بي‌اخلاقي‌ها و بداخلاقي‌ها در جامعه باشيم. رئيس شوراي فرهنگي نهاد رياست جمهوري با اشاره به رويکرد دولت در مقابل اين بداخلاقي‌ها نيز گفت: به نظر من دولت بايد شرح صدر داشته باشد و هرچه مي‌تواند در جهت آگاه‌سازي مردم اهتمام بورزد و به همه آنچه بر زبان مي‌آورد نيز عمل کند.

وي در پايان با بيان اينکه "دولت نبايد آنچه را که نشدني است، بگويد"، ادامه داد: به زبان آوردن برخي مسائل در شرايط کنوني توقعات اضافي نسبت به دولت بوجود مي‌آورد و منجر به ايجاد بداخلاقي در جامعه مي‌شود. اگر دولت به امور مربوط به خود اهتمام ورزد و در مقابل بداخلاقي‌هاي موجود در جامعه با خوش اخلاقي برخورد کند، قطعاً شاهد موفقيت دولت خواهيم بود.