تاریخ 1392/10/25 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 3553 برو جستجو جستجوی پیشرفته   ديگران چگونه اند؟ 

يکي از مسايلي که از ابزار شيطان حساب مي شود و براي فريب زن و مرد و ايجاد سردي و کدورت ميان آنان، از آن استفاده مي کند، زيبا جلوه دادن ناداشته هاست. قرآن مجيد اين کار را از ابزار شيطان معرفي کرده است که شيطان مردم را نسبت به کارهاي زشت تشويق مي کند و آن کارها را در نظرشان نيک جلوه مي دهد.  
شيطان اين کار را امروز در جامعه کنوني بشر در زمينه بي حجابي و آزادي زنان در خود نمايي، راحت تر انجام مي دهد. بسياري از کدورتها براي افراد هوسران و نادان از آنجا شروع مي شود که برداشتي سطحي و ظاهري از کيفيت زندگي ديگران نموده و آن را با خود مقايسه مي کنند و بالطبع وضع موجود يا همسر خودشان را پايين تر و ديگري را بهتر مي يابند، آن وقت سردي و کدورت را به خاطر احساس عدم موفقيت، شروع مي کنند.

نوسان هاي علاقه شوهر به همسر خود در جامعه کنوني سه مرحله دارد:

مرحله اول:
دوران نابينايي است که شوهر در اين مرحله بقدري داغ است که مي خواهد جهان را فداي همسرش کند، در اين مرحله آقاي داماد نقايص نو عروس خود را نمي بيند، در مرحله دوم، دوره اعتدال است که شوهر جهان را فداي زن نمي کند و نواقصي در او مي بيند مرحله سوم وضع به سردي گراييده و محبت يخ مي زند.
علت اين سردي مشخص است، مردي که چشمش به زني زيبا بيفتد و با دمي  همسخن گردد، جز زيبايي چيزي نمي بيند و زني که دمي با مردي همنشين شود جز مهر و عاطفه نمي بيند. طبيعي است که هر يک از اين دو از همسر خود دلسرد شوند، با اين وجود همسر بيچاره چگونه مي تواند خود را همچنان محبوب همسر خود نگه دارد.
آنچه قابل دقت است اين است که در قضاوت عجله نکنيد، شيطان همراه سعي مي کند که شما را با حرص و طمع به آنچه نداريد آرزومند کند و آن را جلوه دهد و نسبت به همسر و زندگي خودتان دلسرد گرداند، محبتها و زيباييها و مسايل ديگري که به طور مقطعي و گذرا از ديگري مشاهده مي کنيد به معني دوام آن نمي باشد.
کانون زندگي را نبايد با برخي برخوردها مقايسه کرد، هر عيب و نقصي را نمي توان با چند تماس درک کرد، به همراه هر کسي نکات منفي و مثبت فراواني يافت  مي شود، شيطان ذهن شما را خراب نکند و سعادت خود را به خاطر هوسهاي ابلهانه خراب نکنيد، چه بسيار بوده اند جواناني که با تصميمات عجولانه و خيالات واهي و بهشتهاي موعود و پوچ به دام شياداني افتاده اند که جز فساد و بدبختي نصيب آنها نگرديده است.
هيچ کس خوب مطلق و يا بد مطلق نيست و هيچکس هم از هر جهت با شما هماهنگ نخواهد بود، زندگي لازمه اش اصطکاک و برخورد است که اگر بي تابي و کم حوصلگي در کار نباشد براي رشد و سعادت شما مفيد نيز خواهد بود.
امام چهارم عليه السلام فرمودند: هر که بر روزگار خرده گيرد، اعتراض بسيار خواهد داشت.  
و پيامبر اکرم (ص) فرمود: هر که توکل کند و قناعت نمايد و راضي باشد به هدف رسيده است.  
و فرمود: سه چيز است که اگر خداوند در کسي آنها را جمع کند، خير دنيا و آخرت را به او داده است، به سرنوشت خشنود بودن، هنگام بلا صبر کردن و دعا کردن در هنگام سختي و راحتي. (130)
و فرمود: بلاي بزرگ به اجر بزرگ پاداش داده مي شود. وقتي خداوند بنده را دوست بدارد، او را به بلاي بزرگ گرفتار مي کند، هر که راضي باشد براي او نزد خدا رضاست و هر که ناراضي باشد براي او نزد خدا نارضايتي است.  
براي مبارزه با اين وسوسه شيطاني سعي کنيد، ارزشهاي حقيقي را در وجود خود زنده کنيد و به آن افتخار کنيد و آن را معيار قرار دهيد، عاقل باشيد و به جاي بلند پروازي وضع موجود خود را در نظر بگيريد، خواهيد ديد که براي شما راههاي سعادت همواره است.
همچنان که مي بايست از رفتن و مجالست با افرادي که مظاهر دنيا و جلوه رفاه طلبي هستند و شما و همسر و فرزندان شما را دچار حرص و طمع و حقارت مي کنند، اجتناب کنيد، همواره به زيردست خود نگاه کنيد، تا اميدوار و با نشاط باشيد و نسبت به نعمتهاي الهي شکرگزار گرديد، اگر سلامتي داريد، دين داريد، اخلاق داريد، همسر خوب داريد، به اينها افتخار کنيد که هيچ نعمتي به پاي اينها نمي رسد.
سفارشات پيامبر(ص) به سلمان: سلمان فارسي گويد: دوستم پيامبر(ص) به من سفارش چند کار را نمود که من در هيچ حالي آنها را رها نمي کنم:
1- سفارش نمود که به افراد پايين تر از خود (در امور دنيوي) نگاه کنم و به بالا دست خود نگاه نکنم (زيرا نگاه به افراد مالي موجب رضاي به دارايي خويش و خشنودي از خدا و تشکر از او مي گردد و برعکس نگاه به بالاتر از خود موجب احساس کمبود و ناراحتي و حسادت و ناخشنودي و ايجاد حقارت و کينه و انواع گناهان مخصوصا ناشکري از خدا خواهد بود)
2- مرا سفارش کرد که فقرا را دوست داشته باشم و به آنها نزديک شوم (اطراف ثروتمندان نباشم تا ثروتشان معيار و ارزش گردد، بلکه فقر را پر و بال باشم)
3- مرا سفارش کرد که حق بگويم گرچه تلخ باشد.
4- و اينکه به فاميلم رسيدگي کنم گرچه او به من پشت کرده باشد.
5- و اينکه از مردم هيچ درخواستي نکنم.
6- و اينکه زياد بگويم لاحول و لا قوه الا بالله که گنجي است از گنج هاي بهشت.  

 


  برتري زنانه 

زنان مي گويند مغز مردها تک بعدي است، اما خانم ها مي توانند در يک لحظه به مسائل بي شماري فکر کنند. محققان هم اين ادعا را تاييد مي کنند و مي گويند توانايي زنان در مهارکردن استرس، به آنها اجازه مي دهد که با يک دست چند هندوانه بردارند. محققان معتقدند زن ها طبيعتي آرام دارند.  

با استرس بهتر کنار مي آيند
  بررسي هاي پژوهشگران هم نشان مي دهد هورمون استروژن، به زن ها کمک مي کند تا اثر احساسات منفي را بر مغزشان کمتر کنند.
از طرف ديگر، زن ها مي توانند درست در لحظه فاجعه، به دنبال راهي براي خلاص شدن از آن بگردند، درحالي که مردها درست در لحظه هاي حساس زندگي شان، در مشکلات غرق مي شوند و قدرت بيرون آمدن از آن را از دست مي دهند.

  راننده هاي با احتياط تري هستند
  حتما براي شما هم پيش آمده که به خاطر زن بودن در خيابان هاي شهر مورد سرزنش قرار بگيريد و به خاطر فشار نگاه مردهاي راننده، از پس پارک کردن در يک خيابان شلوغ برنياييد.  
اما محققان مي گويند بهتر است هنگام مواجه شدن با چنين فشاري، به قابليت قبلي تان در مهارکردن استرس متوسل شويد و اين نگاه ها را ناديده بگيريد; چراکه پژوهش ها ثابت کرده اند که زنان «لااقل در محدوده شهر» راننده هاي بهتري هستند.
محققان مي گويند، زن ها، به ويژه آنهايي که در سنين 17تا25 سالگي به دنياي راننده ها پا مي گذارند، يک سر و گردن از مردها راننده ترند، سريع تر اما مطمئن تر مي رانند،آدرس را بهتر پيدا مي کنند و در شرايط ناگهاني، به موقع ترمز مي گيرند. پس به رانندگي خودتان اعتماد داشته باشيد و از طعن و کنايه هاي مردهاي اطرافتان نترسيد.

  مديران تواناتري هستند
  درحالي که بسياري از سازمان ها، براي استخدام کارمندان زن محدوديت هايي را در نظر مي گيرند، محققان مي گويند که اين محدوديت ها، دليل شکست شرکت هاي مردسالارند. چراکه براساس يافته هاي آنها، زنان در مديريت کسب وکار از مردها تواناتر هستند.    زنان در مقايسه با مردها در شرايط يکسان از بخش هاي بيشتري از مغز خود استفاده مي کنند و با انعطاف بيشتري فکر مي کنند. گرچه آمار و بررسي هاي مختلف نشان مي دهد که زنان با تجربه در محدوده سني 50 تا 70 سالگي مديران بهتري هستند، اما محققان به صاحبان شرکت ها توصيه مي کنند در تيم شان نيروهايي از هر دو جنس داشته باشند و به زنان خلاق و چند بعدي، اجازه مديريت اين نيروها را بدهند.
  توانايي زن ها تنها به رهبري ادارات محدود نمي شود; محققان مي گويند زن ها گذشته از نشان دادن راه درست در دنياي اقتصاد، حتي در خيابان هم بهترين و کوتاه ترين راه را به گمشده ها معرفي مي کنند.
درحالي که مردها هنگام پاسخ دادن به عابرهاي گمشده، گيج مي شوند و فورا اولين مسيري را که به ذهنشان مي آيد بيان مي کنند اما زن ها پس از شنيدن چنين سوال هايي، کمي فکر مي کنند و با کمک ذهن تحليل گر خود، بهترين نشاني را به گمشده ها معرفي مي کنند.

  حافظه بهتري دارند
  از همسرتان بخواهيد اين ادعاي محققان را بخواند: «زنان به ندرت آنچه را که مي بينند و مي شنوند فراموش مي کنند».
گرچه بهتربودن حافظه يک مزيت زنانه است اما چنين قابليتي، مي تواند گاهي دعواهاي زناشويي به ظاهر تمام شده را به بحران هايي ابدي تبديل کند.
محققان مي گويند حافظه جادويي زن ها باعث مي شود کمتر از همسران فراموشکارشان و يا لااقل ديرتر از آنها به بيماري آلزايمر دچار شوند. شايد به همين دليل است که مردها همسرانشان را به کينه توزي متهم مي کنند و انتظار دارند بعد از تنش هاي زندگي مشترک، مثل خودشان فراموشکار باشند.

  بهتر مي بينند و مي شنوند
  شما و همسرتان بر سر رنگ يک پيراهن توافق نداريد؟ خود را مقصر ندانيد.
  پژوهش ها نشان مي دهد که مردها رنگ ها را خوب نمي بينند. محققان معتقدند مردها در تمايز تفاوت هاي ظريف سايه هاي زرد، سبز و آبي با مشکل روبه رو هستند; مثلا آقايان فرق زيادي بين رنگ صورتي و گلبه اي احساس نمي کنند. اما ناتواني در تشخيص درست رنگ ها، تنها مشکل حواس مردانه نيست.
چراکه بررسي ها ثابت کرده است که مردها به خوبي زنان نمي شنوند و  طعم و بو را هم به درستي همسرانشان تشخيص نمي دهند.   البته با وجود اين يافته ها، باز هم نبايد از مردها نااميد شد، چراکه محققان دريافته اند که مردان در شناسايي جزييات دقيق در تصاوير متحرک مهارت بيشتري دارند و اين قابليتشان را در زمان مشاهده فوتبال در تلويزيون مورد استفاده قرار مي دهند.

  عادلانه تر تصميم مي گيرند
  اگر در رابطه با همسرتان به مشکلي برخورده ايد و به دنبال فردي مطمئن براي قضاوت کردن مي گرديد، از ميان خانم ها چنين داوري را پيدا کنيد.
چراکه محققان ثابت کرده اند که زنان عادلانه تر از مردها قضاوت مي کنند.  
بررسي هاي پژوهشگران در بنگاه هاي اقتصادي نشان مي دهد که مردها براي قضاوت کردن، بيشتر به قوانين، مقررات و روش هاي سنتي متوسل مي شوند; درحالي که زنان خودشان را به اين معيارهاي کليشه اي محدود نمي کنند و در هر موقعيت، با توجه به شرايطي که در آن قرار دارند، قضاوت کرده و تصميم مي گيرند.  پس از يک مرد انتظار نداشته باشيد که پيش فرض هاي ثابت ذهنش را کنار بگذارد و مشکل خاص شما را با راه حلي تازه برطرف کند.

درد را بهتر تحمل مي کنند  
اغلب ما گمان مي کنيم مردها در تحمل درد تواناترند و به خاطر حفظ ظاهر قدرتمندشان هم که شده، درد را بروز نمي دهند.  
اما محققان در بررسي هايشان خلاف اين فرضيه را ثابت کرده اند. تنها يک زن مي تواند درست در روزي که دندانش را جراحي کرده، به تکاليف بچه ها رسيدگي کند و با وجود دردهاي بدني بعد از زايمان، از کودکش مراقبت کند.  پژوهشگران مي گويند زنان درد را راحت تر تحمل مي کنند و يا لااقل در يک دوره از زندگي شان، توانايي بيشتري براي مهارکردن دردهايشان دارند.  
البته توانايي خارق العاده زنان تنها به تحمل دردهاي جسماني محدود نمي شود، بلکه آنها درد عشق را هم آسان تر تحمل مي کنند. درحالي که زن ها گمان مي کنند با مردهاي آهنين و بي احساس روبه رو هستند، محققان نظر ديگري دارند.آنها معتقدند مردها روزهاي عاشقانه را ديرتر فراموش مي کنند و با ضربه هاي احساسي ديرتر کنار مي آيند.  از نظر پژوهشگران، مردها بعد از طلاق به راحتي يک زن زندگي خود را بازسازي نمي کنند و شايد به همين دليل است که با عجله کردن در ازدواج مجدد، براي تسکين دردشان تلاش مي کنند.

دوستان بهتري هستند
پژوهشگران مي گويند زنان رکورد دار دوستي هاي طولاني هستند و رابطه هاي عميق تري را هم مي سازند.
بررسي ها نشان مي دهد که زن ها از دوستانشان بيشتر حمايت مي کنند و در روزهاي خوشي و ناخوشي، در کنار آنها مي مانند.
از نظر محققان جنس رابطه در دوستي هاي زنانه و مردانه کاملا متفاوت است و نه تنها عمق بيشتري دارد، بلکه عقلاني تر هم هست.
  براي زنان مهم نيست که در شهري کوچک در کنار دوستانشان زندگي کنند يا اينکه کيلومترها از آنها فاصله بگيرند، بلکه آنها در هر زمان و هر مکاني به دوستانشان وفادار مي مانند و روابط شان را حفظ مي کنند.


 يادداشت
 پيامبر رحمت معلم تکريم خانواده 
نويسنده : ناهيد ابراهيمي نسب
 

تحليل اخلاق خانوادگي و اصول همسرداري و شخصيت زن نزد پيامبر اعظم (ص) يکي از موضوعاتي است که در تاريخ اسلام اهميت زيادي دارد. اين موضوع نشان دهنده رفتارشناسي پيامبر در دو محور همسرداري و اخلاق خانوادگي است.
سيره نبوي نشان مي دهد که شيوه همسرداري و اخلاق خانوادگي نزد وي اهميت داشته است.
عالي ترين و مهمترين بعد زندگي رسول ا ... بعد اخلاقي اوست. او در زماني و در جامعه اي ظهور کرده بود که رذايل اخلاقي بين مردم حکم فرما بود و فضايل اخلاقي در آن جامعه جايي نداشت. گفتار و رفتار معصومان در تمامي مراحل زندگي، الگوي بشر براي رسيدن به کمالات انساني و اخلاقي است. شيوه هاي تربيتي پيامبر اکرم به ويژه در سيره خانوادگي و اصول همسرداري ايشان مي تواند سعادت خانواده ها را تضمين کند چرا که سيره پيامبر به عنوان يکي از منابع چهارگانه شناخت اسلام است.
جايگاه و اهميت تکريم در خانواده آن قدر مهم و اساسي است که پيامبر مرداني را که همسران خود را تکريم نمي نمايند، انسان هاي به دور از شان انساني و در بند فرومايگي برشمرده است.
در راه و رسم نبوي تکريم همسر به تمام معنا جلوه داشته و فرمودند هر کس همسري اختيار کند بايد او را اکرام و احترام کند.
بناي رفتار و اخلاق پيامبر تکريم بود و فرمودند که مرد و زن، همسر خويش را تکريم کنند، در رفتار، گفتار، سلوک و در همه حال، رفتار توام با احترام، از وجوه مهم تکريم است.
 وي با اين رفتار خانواده را تکريم مي نمود و هرگز در برابر بداخلاقي همسران از تکريم آن دور نشد و به سخنان آنها توجه داشت و سخنانشان را قطع نمي کرد و چنان رفتار مي کرد که احساس مي کردند به ايشان بسيار اهميت مي دهد.
   ويژگي ديگر پيامبر اکرم(ص)با همسران، مدارا کردن او در برابر اشتباهات آنان و عفو و گذشت بود. گاهي اشتباه و خطاهاي همسران، تجاوز به حقوق پيامبر(ص)بود. در اين صورت حضرت حتي بدون يادآوري به آنان، از کنار اين قضيه مي گذشت و آنان متوجه اشتباه خود مي شدند و سرافکنده مي گشتند، ولي گاه خطاها و اشتباهات آنان در امور مربوط به ديگران بود، که پيامبر(ص) با گفتار و کرداري مناسب آنان را متوجه مي کرد و اگر اشتباه آنان ناشي از جهالت بود با بياني خوش اين نقيصه را برطرف مي کرد  زيرا تبليغ احکام و هدايت انسان ها يکي از وظايف انبياست.   
 پيامبر بزرگوار اسلام (ص) در خانواده مهربان بود، نسبت به همسران خود هيچ گونه خشونتي نمي کرد، و اين برخلاف خلق وخوي مکيان بود. بدزباني برخي از همسران خويش را تحمل مي کرد تا آن جا که ديگران از اين همه تحمل، رنج مي بردند. او به حسن معاشرت با زنان توصيه و تاکيد مي کرد و مي گفت: همه ي مردم داراي خصلت هاي نيک و بد هستند، مرد نبايد تنها جنبه هاي ناپسند همسر خويش را در نظر بگيرد و همسر خود را ترک کند، چه هرگاه از يک خصلت او ناراحت شود خصلت ديگرش مايه ي خشنودي اوست و اين دو را بايد با هم به حساب آورد.  
چنانچه خانواده براساس آموزه هاي نبوي، مبتني بر شناخت صحيح، آمادگي هاي لازم،و توانايي هاي ضروري شکل گيرد، و زندگي خانوادگي بر اصول سيره نبوي سامان يابد، روابط اعضاي خانوادگي بر مدار مودت و رحمت، رفق و ملايمت، نيک رفتاري، تکريم، تفاهم و توافق، مدارا و سازگاري، بخشش و گذشت، همکاري، صراحت و صداقت، شکيبايي و بردباري نظم مي گيرد.
 پاسداشت حقوق خانواده و تامين نيازهاي همه به خوبي پيش مي رود و هيچ تعدي و آزار و خشونتي ظهور نمي يابد، و خانواده تدبيرمندانه به سوي مقاصدش طي طريق مي کند و از استواري و استحکام کامل برخوردار مي شود. اين گونه است که زندگي خانوادگي سراسر لذت و سلامت، پر از آرامش و به دور از تنش و انساني و معنوي مي گردد.

 


 آموزش اقتصاد به فرزندان را جدي بگيريد 

خانواده نقش مهمي در آماده کردن فرزندان براي زندگي بهتر در آينده دارد. جنبه اقتصادي نيز بايد براي آماده سازي کودک مد نظر قرار گيرد. در اين بخش شما را با برخي راه هاي آماده سازي کودک براي کسب درآمد بيشتر و آشنايي غيرمستقيم با هزينه و پس اندازهاي معقول آشنا مي کنيم:
   پول را براي فرزندانتان هدف قرار ندهيد بلکه آن  را ابزاري براي رسيدن به هدف بدانيد.  
 در تنظيم برنامه اقتصادي خانواده، از فرزندانتان نظرخواهي کنيد و نظرشان را در جمع خانواده، مطرح و از برنامه و نظرهاي زيباي آنان با توجه به سن و سال شان تشکر کنيد. با اين کار مي توانيد تفکر اقتصادي فرزندانتان را تقويت کرده و به شخصيت اجتماعي آنان، جهت ببخشيد.
 سعي کنيد در ايام فراغت تابستان، کودکانتان را به کلاس ها و کارهايي هدايت کنيد که مورد علاقه آنان باشد تا در آينده، تخصص و حرفه اي بياموزند.
 با کودکان، بازي خريد و فروش کنيد تا از اين طريق، مفاهيم آموخته  شده در مدرسه را بخوبي در زندگي نمايشي و بعدها در زندگي واقعي، به کار گيرند.
 مهارت قناعت کردن را به کودکانتان آموزش دهيد و به آنان بياموزيد که از وسايل زندگي خود مانند مداد، کيف و...  نهايت استفاده را ببرند. به عنوان مثال،  از بريده هاي کاغذ، براي ساخت کاردستي، محاسبات و يادداشت هاي موقتي استفاده کنند.
مرز بين خساست و قناعت را براي کودکان مشخص کنيد.
سعي کنيد کودکان را هرچند مدت، هنگام خريد با خود به بازار ببريد.
 توصيه مي شود هنگام خريد، کودکان مبلغ معامله را محاسبه و پرداخت کنند تا از اين طريق، دانسته هاي آموزشگاهي به صورت کاربردي درآيد.
 هرچند مدت، کودکان بالاي 5 سال را با رعايت نکات ايمني به فروشگاه محله بفرستيد تا خودشان خريد کنند، در اين هنگام هيچ گاه به دست فرزندتان يادداشتي مبني بر اقلام خريد ندهيد. بگذاريد کودکتان از تمامي حواس خود در زندگي استفاده کند.
هرچند مدت، پول هاي جمع آوري شده قلک کودک تان را به حساب بانکي او انتقال دهيد.
 براي فرزندتان در بانک، حساب پس انداز همراه با سود افتتاح کنيد. در اين هنگام، سعي کنيد فرزندتان با شما در بانک حضور يابد، حضور کودکان بالاي 8 سال در بانک براي افتتاح حساب، بسيار لذتبخش است.
 اگر خودتان فروشنده کالايي هستيد، گاهي از کودک تان براي فروشندگي کمک بگيريد و آداب فروش را به طور غيرمستقيم به او آموزش دهيد.
 در صورت امکان، گاهي فرزندتان را به محل کارتان ببريد تا از نزديک با دنياي مشاغل آشنا شود و محصول کار و هنر او را خودتان يا ساير اعضاي خانواده خريداري کنيد. با اين کار، فرزندتان از درآمد دسترنج خود لذت مي برد و همچنين براي کار و هنر بهتر در آينده، آماده مي شود.
 هرچند مدت يک بار از کودکتان پول قرض کنيد تا از اين راه، احساس تعاون و نوعدوستي را به طور غيرمستقيم به او آموزش دهيد.
 به کودکتان اجازه دهيد از پس انداز خود، آنچه را که دوست دارد بخرد تا ياد بگيرد زندگي، فقط پس انداز کردن پول نيست که لذت بردن از امکانات هم هست.

 


 محبت بهترين راه حل مشکلات و تربيتي فرزندان 

قدرت درک کودک اندک است و توان فهم معاني کلمات را ندارد. در عين حال سخن گفتن با او نشانه توجه والدين به اوست. کودک اين توجه را نوعي اظهار محبت و ابراز عاطفه مي داند و با تمام ضعف و نقصان، گاه با لبخند و زماني با حرکات دست و پا به آن پاسخ مي دهد. علاوه بر اين، مشاهده چگونه سخن گفتن والدين، به ويژه حرکات لب، زمينه مساعدي براي آموزش سخن گفتن کودک پديد مي آورد.
کليم بن عمران مي گويد: به امام رضا (ع) گفتم: از خدا بخواه به تو فرزندي دهد.
حضرت فرمود: من صاحب يک فرزند مي شوم و او وارثم خواهد شد.
هنگامي که امام جواد (ع) به دنيا آمد، حضرت رضا (ع) به اصحابش فرمود: فرزندي به دنيا آمد که شبيه موسي بن عمران شکافنده درياست و مانند عيسي بن مريم مادرش پاک و مطهر است.
راوي در ادامه مي گويد: و کان طول ليلته يناغيه في مهده; حضرت در تمام طول شب با او صحبت مي کرد.
محبت داروي شفابخش دردها، تسکين دهنده قلبهاست و بهترين راه حل مشکلات و نا سازگاري هاي تربيتي است. محبت به جا، در هر مکان و زمان و در هر مقطع و سن وسيله اي کارآمد و موثر است. همگان، در هر سن و موقعيت، به عاطفه و محبت نيازمندند; اما کودکان، نوجوانان و جوانان بيش از ديگران تشنه جام زلال محبتند. رفتار نابه جا و ناقصشان را محبت اصلاح مي کند و ناسازگاري و پرخاشگري نابه جايشان را داروي محبت از ميان مي برد. آري، با محبت مي توان بسياري از گره ها را گشود و راه هاي ناهموار را هموار کرد.
امام رضا (ع) از اين شيوه موثر تربيتي به شکلهاي  گوناگون بهره مي گرفت. گاهي اوج محبت خود را در قالب جمله زيباي «بابي انت و امي » (پدر و مادرم به فدايت) نشان مي داد و زماني او را در آغوش مي گرفت، به سينه خود مي فشرد و مي بوسيد.
اباصلت مي گويد: هنگامي که جواد (ع) بر بستر شهادت پدر وارد شد، حضرت رضا (ع) از بستر برخاست، به سوي او رفت، دست بر گردنش انداخت، او را به سينه فشرد، ميان دو چشمش را بوسيد و با او سخن گفت... محبت کليد حل بسياري از مشکلات تربيتي است.
گاهي والدين در مقابل اصرار زياد کودکان بر خواست هاي غيرمعقول يا غيرممکن، رفتاري تند و نامناسب ابراز مي کنند; ولي حتي در چنين موقعيتي رفتار محبت آميز مناسبتر و موثرتر است.
اميه بن علي نقل مي کند: در سالي که امام رضا (ع) حج به جاي آورد و سپس به خراسان رفت، من در مکه همراه امام (ع) بودم و امام جواد (ع) نيز همراهش بود. امام (ع) با خانه کعبه وداع کرد. وقتي طوافش تمام شد، به طرف مقام ابراهيم رفت و در آنجا نماز گزارد. جواد (ع) که خردسال بود، بر دوش موفق (غلام حضرت) طواف داده مي شد. جواد (ع) به طرف حجر اسماعيل رفت، در آنجا نشست و اين امر مدتي طول کشيد. موفق به او گفت: جانم به فدايت باد، برخيز.
او فرمود: بر نمي خيزم تا وقتي که خدا بخواهد و در چهره اش غم نمايان شد. 
موفق خدمت امام رضا (ع) آمد و گفت: جانم به فدايت باد، جواد (ع) در حجر نشسته، برنمي خيزد. امام رضا (ع) به طرف جواد (ع) آمد و فرمود: برخيز، اي حبيب من. جواد (ع) فرمود: چگونه برخيزم، در حالي که شما با کعبه چنان وداع مي کنيد که گويا هرگز به سويش باز نمي گرديد! براي بار سوم امام رضا (ع) فرمود: برخيز، اي حبيب من. جواد (ع) برخاست.
از اين حديث شريف در مي يابيم که امام رضا (ع) در مقابل اصرار جواد (ع) هرگز به او تندي نکرد; بلکه با جملات محبت آميزي چون «قم يا حبيبي » و صبر و حوصله فرزند خردسالش را قانع کرد.

منبع: امام رضا عليه السلام و تربيت فرزند