تاریخ 1392/08/07 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 3492 برو جستجو جستجوی پیشرفته   ميانجيگري، پديده اي سنتي يا مدرن ! 

بارها مشاهده شده که شهروندان هم استاني در برخي مواقع بين ديدگاه هاي سنتي و مدرن معلق هستند. در برخي مسايل به سمت ديدگاه سنتي مي روند و برخي اوقات ديدگاه مدرن را بر مي گزينند و با وضعيت يک بام و دو هوا مواجه هستند. زماني اگر اتفاقي در محله اي مي افتد، چون همه با يکديگرآشنا بودند، حتي اگر فرد بزهکاري هم پيدا مي شد، موضوع را بين خودشان حل و فصل مي کردند، اما در جامعه فعلي، افراد يکديگر را نمي شناسند و بارها ديده شده که حتي همسايه ديوار به ديوارشان را هم نمي شناسند که بخواهند باري او حريم قائل شوند. همه ما بارها در کوچه و خيابان، شاهد درگيري و دعواي افراد بوده ايم. درگيري و دعواي يک مسافر با راننده تاکسي نمونه بارز آن است. در اين مواقع شهروندان و به ويژه مسافران و عابرين پياده بايد چه واکنشي نشان دهند. بي توجه عبور کنند، يا دخالت را ترجيح دهند؟! در چنين شرايطي رفتار درست و مناسب چيست ؟ اگر به پيشينه ميانجيگري نگاهي داشته باشيم. برخي شهروندان بر اساس فرهنگ و ذهنيت قبلي ميانجيگري مي کنند. در قديم چنين رفتاري کاربرد داشته و افراد در هر سني براي فردي که نقش ميانجيگري را بازي مي کرده، حرمت و احترام خاصي قائل بودند. اما مدتهاست به واسطه تغيير فرهنگ ها، ميانجيگري هم کارکرد خود را از دست داده و در جامعه امروزي اگر شخص ميانجي بدون دعوت بخواهد در ماجرا حضور پيدا کند; اتفاق مثبتي رخ نمي دهد و حتي منجر به آسيب ديدن شخص ميانجيگر هم مي شود، که در اين زمينه پرونده هاي فراواني در مراجع قضايي وجود دارد. بايد گفت که تجربه نشان داده که چون جامعه به سمت مدرن شدن رفته، همه وظايف در اين حوزه بر دوش نهادهاي رسمي است و الان فقط مراجع قانوني مي توانند نقش شخص سوم را براي مداخله در مسايل اجتماعي و حتي خانوادگي برعهده داشته باشد که لذا شهروندان هم استاني بايد به اين موضوع توجه کنند.

يک کارشناس


 لزوم تحقق شعار حماسه اقتصادي در استان سمنان 

رهبر معظم انقلاب اسلامي با نام گذاري سال ها مسير حرکت نظام را مشخص مي کنند و امسال نيز از سوي معظم له، سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي نامگذاري شده و ملت ايران پس از خلق حماسه سياسي در انتخابات رياست جمهوري، منتظر هستند که با تلاش صنعت گران، توليد کنندگان و البته حمايت مسئولان حماسه اقتصادي مدنظر رهبر انقلاب نيز محقق شود. نام گذاري در حوزه اقتصادي، نشان از اولويت اين بحث در کشور است و حضور توانمندان، دانشمندان، صنعت گران و نخبگان مي تواند استقلال کشور را شکوفا کند و به آن رنگ دهد. براي مبارزه در مقابل تحريم ها بايد حرکتي اساسي صورت مي گرفت، که همين تحريم ها تا حدودي بستر لازم را فراهم کرد و با همت ايراني در حال حاضر توانسته ايم تا حدي مستقل از غربي ها باشيم. باتوجه به موارد گفته شده و تاکيدات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامي تنها راه پيشرفت و نجات از هجمه هاي فرهنگي و اقتصادي رونق توليدات ملي با اتکا به سرمايه هاي ايراني است. توجه به نيازها و خواست توليد کنندگان از جمله اموري است که نيازمند تلاش فراوان است و در صورتي که در اين راستا گام هاي موفقيت آميزي برداشته شود، مي توان شاهد نتايج خوبي بود. حمايت از سرمايه هاي ايراني بهترين و موثرترين راهکار در راستاي مقابله با تحريم هاي غرب است. و از آنجايي که استان سمنان در بخش صنعت حرف هايي براي گفتن دارد، از اين رو رسيدگي به محدوديت ها و معضلات صنعتگران و توليد کنندگان بايد در اولويت امر قرار گيرد.
بايد گفت که متاسفانه سهم صنعت در هدفمندي يارانه ها کمرنگ شده است، چرا که بودجه صرف هزينه هاي پرداخت يارانه نقدي به خانواده مي شود. استان سمنان با داشتن چندين شهرک صنعتي از جمله استان هاي فعال در زمينه صنعت است. با اين حال توليد کنندگان با مشکلات متعددي روبه رو هستند، البته شايد تاحدودي به اين مسئله بي توجهي شده باشد. بخش صنعت نقش به سزايي در رفع بسياري از معضلات جامعه به اين مسئله بي توجهي شده باشد. بخش صنعت نقش به سزايي در رفع بسياري از معضلات جامعه از جمله بيکاري دارد. ايجاد اشتغال و رفع مشکلات بيکاري يکي از دغدغه هاي اصلي خانوارهاي هم استاني و مسئولين است که حل اين مشکل در گرو رونق گرفتن توليد و تقويت بخش صنعت است.
استفاده و توجه به ظرفيت هاي استان سمنان، به عنوان يکي از استان هاي تاثير گذار در بخش هاي مختلف، مي تواند چراغ راه هدايت،آينده و دور نماي تحولات اين منطقه باشد. البته در اين راه، توجه به زير ساخت ها از جمله تامين برق و گاز مناسب و سوخت مطلوب براي بخش صنعت و توليد گران بايد مدنظر باشد.بهتر است که همه تلاش مسئولين در راستاي ايجاد رفاه و انگيزه براي صنعتگران هم استاني باشد و مشکلات نبايد بي انگيزگي در اين افراد ايجاد کند.
بهبود فضاي کسب و کار و سرمايه گذاري، هدايت و تخصيص منابع بانکي، تامين نقدينگي لازم براي فعاليت هاي اقتصادي، ارزش نهادن به کار، فرهنگ سازي و توسعه بسترهاي تحقق اقتصاد از جمله راه کارهاي حمايت از توليد ملي است.در صورتي که موانع فوق رفع گردد و بسترهاي لازم براي کار فراهم شود، مي توان شاهد  پيشرفت هايي در اين خصوص بود و انگيزه لازم را براي سرمايه گذاري در استان فراهم کرد. بدون شک حمايت و توجه به بخش صنعت موجب ارتقاي استان نه تنها از نظر اقتصادي بلکه اجتماعي و فرهنگي مي شود، بلکه مي تواند مشکلات بي شماري را برطرف مي کند.
رهگذر


 لزوم توجه جدي به مرمت و بازسازي مسجد امام (ره) سمنان 

شهر سمنان، به عنوان يکي از شهرهاي قديمي و کهن کشور، داراي برخي آثار باستاني و قديمي است. مسجد امام ( ره ) يکي ازآثار باستاني و تاريخي اين خطه است که از ديرباز در ميان اهالي شهر سمنان، زبانزد خاص و عام بوده و در گذشته يکي از گذرهاي عمومي پررفت و آمد به شمارمي رفته و احداث آن بر اساس طراحي و هدف حفظ فرهنگ اسلامي  و ايراني طرح ريزي شده است. اين مسجد بعد از انقلاب اسلامي به محل برپايي نماز با شکوه عبادي و سياسي نماز جمعه تبديل شده است که متاسفانه به دليل افزايش جمعيت و نوع طراحي شبستان ها و حياط آن اين مسجد، نه تنها در تابستان ها و نه در زمستان هاي محل مناسبي براي نمازگزاران سمناني به شمار نمي رود. از سوي ديگر مدت هاست که به دليل عدم توجه برخي نهادها، قسمت هايي از اين مسجد قديمي در حال تخريب و نابودي است. در بسياري از نقاط اين مسجد کاشي کاري هاي شاهکار و قديمي آن، ريخته شده و به دليل نفوذ آب و عدم پوشش لازم سقف قسمتي از مسجد در حال تخريب است و موريانه هم به جان برخي از درب هاي چوبي اين مسجد افتاده است.  
به هرحال به نظر مي رسد که با ادامه اين روند و عدم توجه به مرمت و بازسازي مسجد فوق، ديري نخواهد گذشت که ديگر اين محل نه تنها محل نامناسب و نا امني براي نمازگزاران جمعه خواهد بود، بلکه حتي ديگر نمازهاي يوميه را هم نمي توان در اين مسجد اقامه کرده که جا دارد، نهادهاي ذيربط و مربوطه با تخصيص اعتبارات لازم براي بازسازي و مرمت اين مسجد اقدامي جدي نمايند.

يکي از نمازگزاران سمناني
  


 لزوم تشويق و ترغيب بيشتر سرمايه گذاري در استان 

به تازگي که دولت تدبير و اميد کار خود را شروع کرده است،وهمه شهروندان براي رهايي از مشکلات چشم اميد به دولت اعتدال نوپاي خود دوخته اند، در حال حاضر تورم به اوج خود رسيده، به طوري که ديگر در،درصدها هم نمي گنجد و عرصه را براي شهروندان تنگ و تنگ ترکرده است. علاوه بر آن توزيع ناعادلانه امکانات دولتي به نفع برخي مناطق استان هم دردي مضاعف است که برخي شهروندان اين خطه کويري را در چند سال گذشته به ستوه آورده است.
اما با وجود شايستگي هاي زياد و وجود پتانسيل هاي غني و فراوان اين خطه، در برخي مواقع شهروندان اين خطه به جاي نان، چوب ناخردي مديران را مي خورند و اين نکته بسي جاي تامل دارد. برخي سرمايه گذاران از سنگ اندازي برخي مديران ناکارآمد به تنگ آمده و بسياري از آنها فرار را برقرار ترجيح داده اند و مديران استان آنها را با سکوت خود همراهي کرده اند!
البته در اين ميان، هستند سرمايه گذاراني که با وجود همه ناملايمات حاکم به عشق شهروندان و وطن و زادگاه خود، هنوز دوام آورده اند و خود را سرپا نگه داشته اند. به هرحال در اين شرايطي که بسياري از شهروندان از دغدغه هاي مادي به تنگ آمده اند و تنها منبع اکثر خانوارهاي هم استاني وجود برخي صنايع و سرمايه گذاران بخش خصوصي است و نيازمند دست هاي پرتوان اقتصادي هستند، تا اوضاع آشفته را سروسامان دهند، برخي مديران و مسئولان استاني نبايد با رفتارهاي مغرضانه خود تيشه به ريشه هاي سرمايه هاي استان بزنند ! اميد است که اين گونه مسايل که رفاه و امنيت شهروندان را نشانه مي گيرد، از اين پس با نگاه هاي مدبرانه دولت تدبير و اميد حل شود و امنيت براي سرمايه گذاران مهيا گردد، تا شاهد شکوفايي پروژه هاي بزرگ صنعتي و رفاهي در استان باشيم.

يک صنعتگر هم استاني   

 


 يادداشت
 ضعف باورهاي ديني در جوامع عامل اصلي بيماري هاي رواني 

امروز افزايش برخي بيماري هاي رواني و عصبي به معضلي براي برخي شهروندان هم استاني تبديل شده است. به اعتقاد برخي از کارشناسان، عامل اصلي برخي از اين بيماري هاي رواني، ضعف معنويات و باورهاي ديني در جوامع است.هرچند که برخي از مسايل اقتصادي و مشکلات اجتماعي در بروز برخي از بيماري هاي رواني در جامعه بي تاثير نيستند، اما آنچه بيشتر از همه در بروز اين مشکلات موثراست، فاصله گرفتن از اعتقاداتي نظير معاد، وحدانيت و قدرت خداست. متاسفانه زندگي ماشيني در کنار رفاهي که براي جوامع بشر ايجاد کرده است، آنان را از برخي واقعيت ها و به عبارتي خدا دور کرده است.  
عمل به آيات قرآن، ازدواج به هنگام، آسان و بادوام، دوري از سو» ظن، صله رحم،احترام به حقوق خانواده، اقامه نماز و اميد به پروردگار از جمله مواردي است که مي توان با عمل به آنها، بسياري از بيماري هاي رواني را در جامعه ريشه کن کرد.
از سوي ديگر قرآن کلام خداوند، سرشار از مطالب روان شناسي و روان شناختي است. متاسفانه امروزه تقويت باورها و آموزه هاي ديني در حاشيه قرار گرفته و براي درمان مشکلات رواني به قرص ها و داروهاي شيميايي پناه مي برند. بايد گفت که پيشگيري و درمان مشکلات رواني در جامعه با تقويت باورهاي ديني امکان پذير است و عوامل تاثيرگذار در بيماري هاي رواني از جمله مشکلات اقتصادي و اجتماعي با همکاري بين بخشي قابل رفع است.

 يک شهروند هم استاني  


 احداث کارخانه فرآوري انار درجزين در وضعيتي نامعلوم ! 

هر ساله اين روزها برخي شهرهاي استان کويري سمنان، شاهد به بار نشستن زحمات کشاورزان و باغداراني است که تمام دسترنج تلاش هاي خود را در ميوه اي بهشتي به نام انار خلاصه مي کنند و به شهروندان عرضه مي کنند.
شهرهاي درجزين و ايوانکي در راس اين موضوع قرار دارند و در اين ميان شهر درجزين با جمعيتي در حدود هفت هزار نفر که برخي از آنان بين مهديشهر و درجزين و حتي سمنان و درجزين در رفت و آمد مي کنند، گل سرسبد باغات انار استان را تشکيل مي دهد. سال گذشته نيز جشنواره ياقوت سرخ با معرفي پتانسيل ها و ظرفيت هاي منطقه و شناسايي بيشتر انار درجزين در اين شهر برگزار گرديده که مورد استقبال علاقه مندان و شهروندان درجزين، مهديشهري و سمناني قرار گرفت.
درجزين داراي 22 گونه اناراست که انار پوست قرمز از مهمترين گونه هاي انار اين منطقه است .
البته در جشنواره سال قبل، تصميمات اميدوار کننده اي براي پيشرفت اين شهر و نيز استفاده بيشتر و کابردي تر از اين ميوه در قالب ساخت کارخانه فرآوري انار گرفته شده، که مشخص نيست اين طرح در چه مرحله اي قرار دارد ؟
 قرار بود که با ساخت اين کارخانه از تمام قسمت هاي انار از جمله دانه ي خوش رنگ و گوارا، پوست و ... انار به نحو مطلوب و ارزنده اي در جهت توسعه اقتصاد و صنعت اين شهر استفاده شود، که به نظر مي رسد اين طرح اميدوار کننده به مانند بسياري از طرح هاي ديگر، با مشکل بزرگ جذب سرمايه گذار و ترغيب آنان به سرمايه گذاري مواجه است، که اميد است با تغيير جديد مديريت کلان اجرايي استان شاهد اجراي اين طرح مهم در شهر درجزين با داشتن 140 هکتار اراضي زراعي کشت انار و حدود 3500 تن انار در سال باشيم، که مي تواند نقش تاثيرگذاري در توسعه و پيشرفت اين شهر داشته باشد.

يک شهروند درجزيني