تاریخ 1392/03/09 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 3373 برو جستجو جستجوی پیشرفته   بخشنامه هايي فقط بر روي کاغذ  

مدت هاست که تبليغات بانک هاي دولتي براي قرعه کشي حساب هاي قرض الحسنه کمتر به گوش مي رسد. در سال 90 نيز بانک مرکزي به بانک ها ابلا غ کرد که مکلفند معادل حساب هاي قرض الحسنه خود وام قرض الحسنه پرداخت کنند. اين بخشنامه نه تنها به رواج و توسعه وام هاي قرض الحسنه نيانجاميد بلکه بانک ها را تشويق کرده تا جايي که مي توانند حساب هاي قرض الحسنه خود را کاهش دهند حتي شعبه برخي بانک ها از مشتريان قديمي خود خواسته اند که با مراجعه به بانک حساب قرض الحسنه خود را ببندند يا آن را به سپرده کوتاه مدت تبديل کنند. از سوي ديگر بخشنامه ديگر بانک مرکزي بانک ها را موظف کرده که وام هاي قرض الحسنه تا سقف 15 ميليون تومان را با يک ضامن پرداخت کنند. اما نکته اينجاست که متاسفانه در اکثر شعبات بانک هاي دولتي و خصوصي استان سمنان هيچکدام از اين مصوبات به طور دقيق اجرا نمي شود و موانعي بر سر اجراي اين مصوبات گذاشته مي شود و اکثر بانک ها به ويژه بانک هاي خصوصي ضوابط خاص خود را براي اعطاي وام لحاظ مي کنند.
مثلا  بنده که يکي از مشتريان بانک... در سمنان هستم، ماه ها است براي دريافت وام 4 ميليون توماني قرض الحسنه مراجعه مي کنم که مسوول بانک مي گويد بايد در نوبت بماند تا اعتبار برسد. چرا که حتي براي وام ازدواج نيز اعتبار ندارند. از طرفي براي تشکيل پرونده قرار بود يک ضامن بدون قيد کارمند دولت بياورم اما گفتند که بايد ضامن گواهي کسر از حقوق داشته باشد. اين گواهي هم فقط به کارمندان رسمي داده مي شود و در اين شرايط عملا  مجبور شدم ضامن کارمند دولت را تهيه کنم.
معلوم نيست در شرايطي که بانک مرکزي توانايي يا تمايل لا زم براي مکلف کردن بانک ها به مصوبات خود ندارد با چه هدفي تصويب مي کند که وام زير 15 ميليون تومان نيازي به دو ضامن نيست و...؟
يک شهروند هم استاني

 


 عدم توجه به اصل 29 قانون اساسي  

اصل 29 قانون اساسي بهداشت و درمان براي مردم بايد رايگان باشد. دولت وظيفه تامين نياز مردم براي درمان را دارد، اما در هر حال کساني که حتي تحت بيمه هستند هنگامي که دچار بيماري سختي مي شوند از عهده پرداخت هزينه هاي درمان برنميآيند. از طرفي دارو 30 درصد از سبد کالا ي مردم را تشکيل مي دهد اما الا ن مردم حتي اگر بيمه هم باشند، 70 درصد هزينه دارو را بايد خودشان پرداخت  کنند. در حال حاضر حدود ده ماه است که بيمه ها بدهي خود را به بيمارستان ها پرداخت نکرده اند و اين مشکلا ت گراني دارو بر اين امر نيز تاثير گذاشته است، هرچه قدر که دارو گران شود، مبلغي که سازمان بيمه گر بايد پرداخت کند. هنگامي منابع ناکافي باشد و در تخصيص بودجه تاخير به وجود آيد اين مشکلا ت ايجاد مي شود.
از اين رو در سال جاري قرار شد 10 درصد هزينه هاي خالص هدفمندي يارانه را وارد بودجه کنند تا مقداري از مشکلا ت بيماران به خصوص بيماران صعب العلا ج برطرف شود. آموزش، سلا مت و امنيت از جمله وظايف دولت در قانون است که يکي از راه حل هاي مشکل هزينه هاي درمان تامين سرانه است، اما مهمتر از آن مديريت مي باشد. اما در حال حاضر هزينه داروهاي داخلي و خارجي افزايش پيدا کرده و در حال حاضر کل هزينه خانواده روستايي 14 درصد و خانواده شهري 16 درصد رشد داشته که هزينه خوراک و مسکن 28 درصد و هزينه سلا مت 5 درصد از هزينه هاي مصرفي خانوارها را تشکيل مي دهد. اين يعني اگر شهروندان هم استاني نتوانند هزينه هاي خوراکي خود را تامين کنند از هزينه هاي سلا متشان کم مي کنند، از اين رو بهره مندي و دسترسي شهروندان هم استاني از بهداشت و درمان کاهش پيدا مي کند.
نکته سنج


 لزوم اطلاع رساني و فرهنگ سازي دقيق در مورد بيمه محصولات باغي و کشاورزي  

هرساله بر اثر سرما و يخبندان و نيز تگرگ خسارت هايي به باغات استان ما سمنان وارد مي شود که اين خسارت مي تواند ضربات جبران ناپذيري به کشاورزان بزند. البته سالهاست که در جلوگيري از اين خسارات بيمه ها نقش موثري ايفا کرده اند چرا که بيمه باغ ها مي تواند راهکار مطمئني براي جبران خسارات باغداران در اين زمينه باشد.
با توجه به اين که دولت بخش قابل توجهي از حق بيمه باغ ها را پرداخت مي کند، عدم اقدام باغداران استان براي بيمه باغ ها، استان ما سمنان را از اين اعتبارات محروم مي کند. لذا در اين زمينه بايد اطلا ع رساني و فرهنگ سازي دقيقي صورت گيرد. البته برخي راهکارها براي جلوگيري از سرمازدگي باغ ها همچون تقويت آنان از طريق تغذيه مناسب وجود دارد که مي تواند بر مقاومت باغ ها در برابر سرما موثر باشد که در اين رابطه کشاورزان بهتر است به استفاده از کودهاي پتاسه ترغيب و تشويق شوند. ايجاد دود در باغ و استفاده از بخارهاي باغي از ديگر راهکارهايي است که در صورت استفاده توسط باغداران بر کاهش خسارت موثر خواهد بود.
همچنين آبياري باغ ها و وجود رطوبت در سطح باغ باعث ايجاد تعادل در هواي باغ و کاهش درجه برودت مي شود. البته بايد گفت که خرد بودن و پراکندگي باغ هاي استان سمنان از جمله مشکلا تي است که مانع اجراي شيوه هاي نوين باغداري مي شود.

يک کارشناس کشاورزي

 


 درددل پدران و مادران در آسايشگاه ها سالمندان شهر  

روز پدر و مادر امسال نيز سپري شد و بايد گفت که اگر تا ديروز صفحات روزنامه ها پر بود از خبرهايي که در مورد کودکاني که توسط پدر و مادرشان در خيابان رها شده بودند و اين کودکان سرراهي با انواع آسيب هاي اجتماعي مواجه شدند اما با کمال تاسف بايد گفت که انگار ورق برگشته و اين تنها والدين نيستند که از سر فقر و ناچاري فرزندانشان را به امان خدا رها مي کنند و به دست تقدير مي سپارند بلکه حالا  در برخي مواقع فرزندان هم همين روش را براي پدران و مادران پير و سالخورده خود در پيش مي گيرند تا از سر وظايفشان رها شوند!
به گمان اين فرزندان سالمندي پايان راه است و بيماري و ناتواني شديد سالمند چاره اي جز رها کردنش براي اطرافيان باقي نگذاشته است. در حالي که در بيشتر موارد سالمندان مي توانند در خانه و همراه فرزندان خود به خوبي زندگي کنند. در اين ميان آسايشگاه سالمندان محلي امني است براي اين پدر و مادرها که سر راهي به حساب ميآيند!
در اين آسايشگاه ها وقتي پاي درد دل اين پدران و مادران سر راهي که مي نشيني تمام دنيا به يک باره بر سرت آوار مي شود. پدر و مادري که با تمام وجود براي فرزندانشان تلا ش کرده اند صورت خود را با سيلي سرخ نگاه داشته اند، تا نکند گردي بر چهره فرزندشان بنشيند حالا  به راحتي و بي اختيار براي او گريه مي کنند و نمي خواهند باور کنند که شرايط جديد حاصل بي مهري همان فرزند است!
يک شهروند سمناني

 


 از اين سو و آن سو
 بعضي ها مي گويند...  

ستون بعضي ها مي گويند روزنامه پيام استان سمنان انعکاس دهنده صادق انتقادات، پيشنهادات و نظرات شهروندان سمناني است که در معاشرت ها رفت و آمدها و گفت و گوهاي روزانه خود با يکديگر جهت طرح در روزنامه مطرح مي کنند.
- احداث ساختمان هاي بلند مرتبه در کوچه پس کوچه هاي بافت فرسوده شهر سمنان باعث مي شود که حتي آفتاب به کف کوچه هاي  کوتاه و کم عرض نتابد و هميشه کوچه ها سرد و تاريک باشد. از شهرداري تقاضا مي شود در صدور مجوزها دقت لا زم را داشته باشد.
- براي ارتقاي امنيت عمومي شهر سمنان ضرورت دارد از مسافربري رانندگان خودروهاي شخصي در شهر جلوگيري به عمل آيد تا فقط کساني بتوانند مسافران را جابه جا کنند که مجوزهاي قانوني را کسب کرده باشند.
- از کانديداي محترم انتخابات رياست جمهوري و حتي شوراهاي شهر و روستا تقاضا مي شود با توجه به مشکلا ت به وجود آمده ناشي از تحريم هاي اقتصادي، هدفمندي يارانه ها و... وعده هاي توخالي به شهروندان ندهند .
- در حالي که برخي ارگان ها و سازمان هاي دولتي امکانات درماني مناسب و مطلوبي را براي کارکنان خود فراهم مي کنند اما بازنشستگان کشوري با وجود نياز مبرم به اين امکانات بايد همچنان سردرگم و محروم باشند.
- از خانواده هاي هم استاني تقاضا مي شود که در اين ايام امتحانات شرايط لا زم را براي مطالعه و درس خواندن فرزندان خويش فراهم کنند.
- برخي دستگاه هاي خودپرداز در سطح شهر سمنان در برخي ايام هفته از جمله تعطيلا ت اغلب اوقات پول ندارند، که اين موضوع مشکلا تي را براي شهروندان ايجاد مي نمايد.
- اکثر کارکنان نهادها و سازمان هاي دولتي در شهر سمنان همچنان قراردادي هستند که انتظار مي رود با توجه به پايان خدمت اين دولت به پيماني تبديل وضعيت شوند تا حقوقشان افزايش يابد.
- با اين حق مسکن و خواربار کارگران تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي بايد پرسيد که اين زحمتکشان با اين مبلغ چه کار خارق العاده اي مي توانند در اين گراني لجام گسيخته انجام دهند؟


 يادداشت
 لزوم توجه به کاهش مصرف سيگار در هفته مبارزه با دخانيات 

بر اساس آمارهايي که کارشناسان ارائه داده اند سالا نه حدود 700 ميليارد تومان در کشور صرف دود کردن سيگار مي شود و به طور متوسط سيگاري ها روزانه معادل 17 ميليارد ريال دود مي کنند.
نتايج تحقيقات در مورد مصرف سيگار در کشور نشان مي دهد که 20 درصد از جمعيت 15 تا 69 ساله کشور سيگار مي کشند و هر فرد سيگاري به طور متوسط در روز 10 نخ تا 20 پاکت سيگار دود مي کند و مجموع مصرف سيگار در سال قريب 50 ميليارد نخ است.
کارشناسان معتقدند که با 700 ميليارد تومان مي توان هزينه ايجاد 140 هزار شغل ثابت را تامين کرد و اگر حداقل هزينه اي که سالا نه براي مصرف سيگار به هدر مي رود 400 ميليارد تومان باشد، اين مبلغ حدود هفت برابر بودجه دفاتر مناطق محروم کشور است.
پولي که براي دود کردن سيگار از بين مي رود براي رفع محروميت از تمامي روستاهاي کشور کفايت مي کند. به نحوي که با اين مبلغ همه روستاها از نظر آب آشاميدني بهداشتي، برق، راه مناسب روستايي، ساختمان بهداشتي و مدرسه تامين مي شوند.
کارشناسان معتقدند با توجه به جوان بودن جمعيت کشور که جمع عظيمي از آنان در معرض خطر سيگاري شدن قرار دارند، اقدامات پيشگيري کننده در زمينه کنترل دخانيات ضروري است.
عدم کنترل موفق قاچاق سيگار به داخل کشور، انجام اقدامات مغاير با رسالت دولت مبني بر کنترل و تجديد استعمال دخانيات نظير صدور مجوزهايي براي واردات سيگار و حتي احداث کارخانه هاي توليد سيگار در مناطق آزاد اقتصادي و جزاير جنوبي کشور و نداشتن ضمانت اجرايي مصوبه هيات وزيران در خصوص ممنوعيت استعمال دخانيات در اماکن عمومي از جمله مشکلا ت، تنگناها و نقاط ضعف اين برنامه است.
رهگذر

 


 جوابيه به يک مطلب در صفحه مردم و پيام  

چندي قبل مطلبي در آن روزنامه محترم به چاپ رسيده بود مبني بر اين که لزومي ندارد هنرمندان و ورزشکاران فقط به اين دليل که احتمال راي آوري آنان وجود دارد، خود را کانديدا شوراي شهر نمايند که بايد گفت درست است نمايندگي شوراي شهر نوعي مديريت خاص مي خواهد اما تا آنجا که اطلا ع در دست است هيچ هنرمندي که وابسته به جريان هاي هنري يا ادبي سمنان باشد، کانديدا نشده است. مگر اين که در واقع قرار باشد حقوق و منافع صنف ديگر را نمايندگي کند.
نکته ديگر اين که در اين چند دوره تجربه در سمنان نشان داده است که همه کانديداها کم و بيش داراي گرايش و رويکرد فرهنگي نيز بوده اند و از همه مهمتر اين که شوراي شهر بايد کميسيون هاي فرهنگي خود را واقعا تشکيل دهد تا هنرمندان علا قه مند به خدمت با عضويت در آن کميسيون نظرات ادبي و هنري و کلا  فرهنگي خود را مطرح کند و در برنامه ريزي مربوط به شهر احساس مشارکت نمايد.
يک هنرمند پيشکسوت