تاریخ 1391/09/11 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 3239 برو جستجو جستجوی پیشرفته   با فرا رسيدن فصل پاييز و زمستان...
 لزوم توجه جدي به پيشگيري از بيماري سالک در برخي نقاط استان سمنان  

مدتهاست که در سال هاي قبل مردم برخي از شهرها از جمله در شهر دامغان و قسمتي از روستاهاي جنوب اين شهر حين مشاهده خود در آينه زخمي کريه را مي ديدند که شايد سالهاست با آن دست و پنجه نرم مي کنند. انگار قرار بود اين زخم هاي زشت و ناجور تا ابد مهمان دست و صورت آنها باقي بماند.
اين بيماري که مانند خوره بر جان برخي مبتلا يان به آن مي افتاد براي برخي از آنها به کابوسي دردناک تبديل شده بود.
اين بيماري که سالک نام دارد در اين ايام سر و کله اش پيدا مي شود در اين ميان مشخص نيست وزارت بهداشت و ديگر نهادهاي درگير اين ماجرا چه وقت مي خواهند، عزمشان را جمع کنند تا اين بيماري ريشه کن شود.
هرچند که طي سال هاي قبل اقداماتي در اين منطقه از شهر دامغان توسط مسئولين و دستگاه هاي مربوطه صورت گرفته، اما به نظر مي رسد که کافي نيست و هنوز نگراني از شيوع اين بيماري در ميان اهالي منطقه وجود دارد.
بايد گفت که سالک واکسن ندارد و مقابله فيزيکي با عوامل بيماري يعني پشه خاکي و جوندگاني مثل موش صحرايي مهم ترين روش پيشگيري به حساب مي آيد.
مقابله با سالک از اين جهت از اهميت برخوردار است که اين بيماري سومين بيماري مشترک بين انسان و حيوان است و ممکن است در صورت عدم توجه به محيط فيزيکي اطراف، اين بيماري در برخي از نقاط استان نيز فراگير شود. لذا آموزش نکات بهداشتي و توجه شهروندان به اين مقوله و نيز برنامه ريزي مسئولين براي رفع يا کاهش اين بيماري در اين ايام مورد مهمي است که نبايد از آن غافل بود.
نکته سنج

 


 نذورات و نيازمندان چشم به راه 

روزهاي عزاداري امام سوم شيعيان براي تمام ايرانيان عاشق اهل بيت روزهاي خاصي است هرکس به نوعي در اين ايام نذر و دعايي دارد و کاري مي کند تا دلبستگي خود به اين خاندان را ثابت کند. يکي از جان خود مايه مي گذارد و ديگري از مال خود. يکي جفت کردن کفش عزاداران حسيني را افتخار خود مي داند و ديگري در گوشه اي بي نام و نشان شست و شوي ظرف و ديگ هاي غذاي نذري را بر عهده مي گيرد، تا اجر کارش به زيور ريا آلوده نشود.
خلا صه آن که محرم در جامعه ما روزهاي خاص و بي نظيري است. در اين روزها حسينيه هاي بسياري بي منت و خاضعانه ميزبان مردم مي شوند و به ياد راه آزادگي پيشواي سوم شيعيان اتمسفر شهر و خيابان هاي اين اقليم را بدون هيچ دستور و حکمي، عاشقانه تغيير مي دهند.
در اين روزهاي خاص مي طلبد که خوبي ها نيز خاص شود خوبي هايي که اين روزها در جامعه ما بدان بيشتر از قبل نياز داريم آن هم در ايامي که رسم نذورات در جاي جاي شهرها و روستاها با گشاده دستي متمولا ن و نذرداران بيشتر مي شود در اين روزهاي خاص اي کاش به خاطر بياوريم که نذورات خود را بين چه کساني تقسيم کنيم و نيازمندان واقعي در کجاي اين شهر و ديار منتظرمان هستند.
اي کاش در اين روزهاي خاص از خود بپرسيم که آيا توزيع نذورات ميان دارايان و نزديکان ارجح است يا در مکان هايي که محتاج محبت و کمک مردمان اين سرزمين هستند؟ اي کاش امسال با نگاهي تازه به توزيع نذورات مان بپردازيم و يادي از منتظران واقعي در مراکز خيريه وابسته به نهادهايي چون بهزيستي و کميته امداد و حتي خانه هاي جنوب شهر و حاشيه شهر و محل هاي قديمي داشته باشيم و يادشان کنيم و از کساني بگوييم که خود در سال هاي قبل سفره دار نذورات حسيني در ايام محرم بوده اند و امسال به هر دليلي خود نيازمند کمک هستند.
يک شهروند هم استاني

 


 توسط يک فعال حوزه زنان و اجتماع مطرح شد;
 زمينه هاي الگوي زندگي اسلامي-ايراني در جامعه 

يک فعال حوزه زنان گفت: «لا زم است در دستيابي به الگوي  سبک زندگي اسلا مي-ايراني تسريع شود، تا دردهاي درون خانواده و زخم هاي خشونت بار آن تا حدودي درمان شود.»
وي با تاکيد بر اينکه از سال هاي پيش بايد در تدوين قوانين خانواده و حوزه اخلا ق و عدالت کار مي شد، افزود: «در سال جاري بيشترين طرح ها و برنامه هاي کشوري به نام خانواده است و بايد سبک زندگي را نيز با تمام امکانات و تخصص ها بررسي کرد.»
وي تصريح کرد: «از ديدگاه فعالان حقوق زن، حقوق متقابل زن و شوهر و فرزندان در خانواده ها به طور کامل رعايت نمي شود و زنان بيشتر مورد ستم قرار مي گيرند. »
وي در ادامه اظهار کرد: «در اسلا م اعتقاد بر اجراي اصل عدالت است، اصلي که بر اساس آن رفتار و کردار ما بايد شکل بگيرد تا بتوانيم با استناد به آن از حقوق بشر دم بزنيم و ضمن اعتبار بخشيدن به آن به جهانيان نيز بگوييم که دين و آئين ما مملو از عادلا نه زيستن و عادلا نه قضاوت کردن و تفکر عادلا نه است.»
وي تاکيد کرد: «با پيروي از امام علي(ع) در زيستن و قضاوت کردن تلا ش مي کنيم به معيارهاي که براي يک انسان عادل مطرح کرده اند، نزديک شويم، اما چرا اسوه هايي مانند امام علي(ع) و حضرت فاطمه(س) را در عمل فراموش کرده ايم؟»
اين فعال حوزه زنان در ادامه گفت: «در حال حاضر طلا ق نخستين راه حل زوجين شده و آزار و اذيت فرزندان در خانه، عنواني چون کودک آزاري گرفته و از سوي ديگر ازدواج در کشورمان کاهش يافته، و دغدغه ها موجب شده تا جوانان به جاي تشکيل خانواده و باهم بودن به تجرد روي بياورند و حتي از فرزنددار شدن بترسند.»
وي با اشاره به قانون اساسي اظهار کرد: «در قانون اساسي اصولي را مصوب کرده ايم، که در صورت اجراي آن، اکنون شاهد اين همه آسيب و زيان نبوديم. اصل توجه به خانواده، حمايت از اقشار آسيب پذير، تسهيل ازدواج، ايجاد شغل و... وجود دارد که اگر به آنها وفا شده بود، اين همه دغدغه وجود نداشت.»
اين فعال حوزه زنان در پايان با بيان اينکه اسلا م خردورزي، اخلا ق و حقوق را مايه هاي اصلي فرهنگ صحيح مي داند، تاکيد کرد: براي دستيابي به پيشرفت و تمدن نوين اسلا مي بايد در دانسته هاي خود تجديد نظر کرده و بنگريم که اخلا ق در درون خانواده چه جايگاهي دارد و در کجا به انسان مظلوم، جفا شده است؟»

 


 ديگه چه خبر؟
 در اجتماع چه خبر؟ 

- رئيس جامعه جنگلباني ايران گفت: «تشکيلا ت سازمان جنگل ها تا اندازه اي ضعيف شده، که توان مقابله با پروژه هاي عمراني و حفظ عرصه هاي طبيعي حتي در صورت تخريب منابع با ارزش را ندارد.
-مدير کل تجهيزات پزشکي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي از نظام مندشدن کدهاي تعرفه اي تجهيزات پزشکي در کشور خبر داد.
-وزير آموزش و پرورش درباره انتقاد برخي معلمان به مفهومي شدن کتب درسي و نگراني خانواده ها و دانش آموزان از اين مسئله گفت: اگر قرار باشد کتاب هاي جديد عرق دانشآموزان را در نياورد، تفکر و خلا قيت و نوآوري از آن حاصل نمي شود.»
-معاون رفاهي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به اينکه تشکيل سازمان بيمه سلا مت يک اقدام نيست تاکيد کرد: شکل گيري اين سازمان فرآيندي است که به تدريج انجام مي شود و تاکنون با پنج صندوق بيمه اي جلساتي تشکيل شده که در اين جلسه ها تعمدهاي سازمان هاي بيمه گر تک تک بررسي مي شود.
-رئيس سازمان بهزيستي کشور گفت: 20هزار نفر از مددجويان ومعلولا ن تحت پوشش سازمان بهزيستي زيرنظر طرح آفتاب (توانمندسازي اجتماعي فرهنگي) قرار گرفتند.
-سازمان بيمه سلا مت ايران اعلا م کرد:  داروهاي جديد بيماران خاص و سرطاني مشمول ليست بيمه شدند و با فرانشيز 10 درصد براي تمام داروخانه ها ابلا غ شده است.
-معاون وزير بهداشت گفت: با توجه به مشکلا ت اقتصادي، مراجعه مردم به بيمارستان هاي دولتي افزايش يافته و بيمارستان ها و مراکز درماني حتي در صورت ضرردهي هم حق تعطيل کردن را ندارند و بايد به ارائه خدمت به مردم ادامه دهند.
-مدير کل مسکن بهزيستي گفت: زنان بدسرپرست و از کار افتاده صاحب مسکن مهر مي شوند.
-رئيس مرکز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت با تاکيد بر آنکه واکسيناسيون گروه هاي پرخطر عليه بيماري آنفلوانزا مرحله به مرحله در حال انجام است، گفت: افراد عادي در صورت تمايل به واکسيناسيون آنفلوانزا بايد به مراکز خصوصي مراجعه کنند.

 


 يادداشت
 ناهنجاري هاي اجتماعي، تکدي گري در جامعه  

چند شب قبل و در اين روزها و ايام سوگواري سيد و سالا ر شهيدان در پشت چراغ قرمز چهار راه مازندران سمنان با صحنه اي مواجه شدم که حاکي از چهره نا بهنجار اجتماع در حال رشد را گواهي مي داد.
مردي معلول با سني حدود 40 تا 45 ساله از پي خودروهاي متوقف شده مي گذشت، تا دستي نوازشگر کمکي هرچند کوچک را به وي بنمايد، تا شايد امشب را آرام سر به بالين در محل زندگي خود که نمي دانيم در کجاي اين شهر وجود دارد بگذارد.
نمونه هايي از اين دست اين روزها در شهر فراوان شده است اما بايد گفت که رسيدگي به مساله فقر و بهبود وضع نيازمندان از اهداف اساسي در جامعه اسلا مي است و يکي از شديدترين و زشت ترين چهره هاي فقر مساله تکدي است.
تکدي مساله اي اجتماعي است که علا وه بر بعد اجتماعي ابعاد گوناگون اقتصادي، رواني و... نيز دارد اصولا  ديدگاه جامعه شناسي داراي اين خصيصه است که براي تحليل يک پديده همه ابعاد اجتماعي، اقتصادي، مذهبي و... را که ممکن است در قلمرو علوم مختلف مانندسياست، اقتصاد، مذهب، اخلا ق و... قرار داشته باشد مورد توجه قرار مي دهد.
از چنين ديدگاهي تکدي گري يک پديده اجتماعي است که به عنوان يک مشکل يا مساله اجتماعي مورد بحث قرار مي گيرد.
واژه تکدي در فرهنگ فارسي، به معني تکلف در سوال، حاجت خواهي خانواده از اين و آن در کوي و برزن، گدايي و صدقه خواستن آمده است.
تعريف تکدي اگرچه به طور دقيق که در همه جوامع قابل قبول باشد دشوار است ولي به طور ساده مي توان گفت که تکدي به عمل کسي گفته مي شود که درخواست خيرات و صدقات مي کند و عملي است که موجب جلب ترحم ديگران مي شود و متکدي بدين وسيله چيزي دريافت مي کند.
در نقاط مختلف شهر همواره با دو شکل مستقيم و غيرمستقيم تکدي گري روبه رو هستيم مستقيم به معناي دراز شدن دست نياز متکدي به سوي عابران و غيرمستقيم به معناي مسافر بودن، در راه ماندن، بيمار بودن خود يا يکي از بستگان و نشان دادن نسخه يا کودکي در آغوش!
در رسانه ها همواره ما با اين موضوع و خبر روبه رو هستيم که متکديان در حال جمعآوري يا ساماندهي هستند اما چيزي که در شهر با آن روبه رو هستيم افزايش روبه رشد جمعيت متکديان است.
آنچه مسلم است شيوه هاي مبارزه با تکدي گري نيز مثل برخورد با هر معضلي در جامعه بايد اساسي و کارساز و تحت نظر يک متولي مشخص قرار گيرد تا از چرخه بي نتيجه همايش ها، نشست ها و اظهارنظرهاي تکراري رهايي يابد. از منظر قانون شهرداري بايد مانع پديده تکدي گري باشد.
بي شک برطرف کردن اين معضل به همت جمعي برمي گردد و مردم بايد خود از بروز و گسترش اين پديده ناهنجار اجتماعي جلوگيري کنند. بسياري از شهروندان را مي بينيم که با کمک به اين افراد به ظاهر نيازمند بستري را فراهم مي کنند که اين افراد بيشتر به سمت کارهايي اينچنيني بروند.
سرويس اجتماعي