تاریخ 1398/07/30 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 5166 برو جستجو جستجوی پیشرفته   نکاتي درباره‌ي نشست راهبرد توسعه‌ي استان  
نويسنده : فرزامي

نکته‌ي اول: مثل اين که سنتي شده است تا اهل رسانه بعد از رفتن دولتمردي آن هم از دور، به نيت مذکور آمدن ايشان را به استان خوشامد بگويد. به هر حال، از رئيس جمهوري ممنونيم که رئيس دفتر خود را جهت تحقق برنامه‌هاي سفر اول و دوم و پيگيري آنها به استان فرستاده است چون تا اين سفرها و نظارت‌ها و تاکيدها نباشد، خوي و خصلت ما بر مدار ايستايي و به خودانديشي و پرحجم کردن « رزومه » است.

نکته‌ي دوم: در اصل سوم اصول کلي قانون اساسي جمهوري اسلامي و در بند دوم آمده است که « بالا بردن سطح آگاهي عمومي در همه‌ي زمينه‌ها با استفاده‌ي صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و وسايل ديگر »، از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران است.

بر همين اساس و استناد در اينجا بايد پرسيد که به چه علت از روزنامه‌ها و نشريات استان براي حضور و طرح سوال‌ها و شنيدن پاسخ‌ها درباره‌ي « هشت راهبرد توسعه‌ي استان سمنان« دعوت نشده است تا با شناخت اولويت‌ها و ضرورت‌هاي اساسي استان بپرسند و چرا فقط چند خبرگزاري دعوت شده‌اند چون به علت عدم آگاهي و اغلب، بومي نبودن مسئوليت اين خبرگزاري‌هاي دعوت شده، هيچ يک از پرسش‌ها، طبق اسناد موجود درباره‌ي هيچ کدام از اين هشت راهبرد توسعه‌ي استان و کم و کيف و راه‌هاي رسيدن به نتايج مطلوب آن و گره‌هاي اجرايي نبوده است و پيداست که گويا، سوال هاي عزيزان تکليفي و تعييني از قبل و يا بر اساس عدم آگاهي و شناخت آن اموري که رئيس دفتر رئيس جمهوري متحمل رنج سفر و پيگيري آنها شده است. در حالي که رسانه‌هاي مکتوب استان از ريز قضايا و اولويت‌هاي استان، باخبر بوده و هستند و در ضمن حدود حضور و بحث و سوال‌هاي خود را از منظر قانون و مسئوليت و تعهد حرفه‌اي مي‌دانند و غيرخودي هم نيستند که به بحراني عليه خود و ديگران دامن بزنند و فضا را مشوب سازند تا اصل نيازها و رکود کارها در پرده‌ي ابهام باقي بماند. به عنوان مثال، سوال نماينده‌ي صدا و سيما مرکز سمنان در مورد سوريه و تهاجم ترکيه بوده است و پرسش خبرنگار اعزامي « ايرنا » درباره‌ي « فيلترينگ تلگرام » و از « ايسنا » هم سوالي درباره‌ي منطقه‌ي اقماري و وابستگي محلي و خبرنگار اعزامي « تسنيم » هم که گويا غيرمدعو بوده در مورد « گام چهارم تعليق برجام »! اين، يعني ضمن قابل احترام بودن پرسش و پرسشگر و عزت آن خبرگزاري، هيچ ربطي در مورد آن اهداف اين نشست و موضوعات مطرح شده و قابل بحث موانع موجود و پيش‌رو نبوده است در حالي که مهم‌ترين و اساسي‌ترين موضوع نشست راهبردي توسعه‌ي استان سمنان براي امروز و فردا و فرداها « تامين آب پايدار شرب و صنعت » بوده است که در نهايت تاسف هيچ سوالي نشده و مطرح نکرده‌اند که استان به شدت تشنه است و بيش از دو سوم روستاها به سبب بي‌آبي و کم آبي و تشنگي مفرط و پايدار، تخليه شده‌اند و آينده‌ي استان، همين استاني که رئيس دفتر رئيس جمهوري از قابليت‌ها و توانمندي‌هاي آن گفت و به قول استاندار کنوني « هشت راه است » و به هشت استان بزرگ و پيشرفته‌تر راه دارد و... که بايد مطمئن بود در آينده‌ي نزديک و با اين روند اجرايي که بدين منوال و با اين مسئوليت‌ها و نوع سوال‌هاي مذکور پيش مي‌رود، خشک و لم‌يرزع، تخليه خواهد شد و آن نزديک به صد هزار مهمان شهروند شده‌ي استان‌هاي شمالي که به سبب بي‌همتي مسئولان و نمايندگان خود از استان‌هاي شمالي به جهت اضطرار و جوياي کار به استان سمنان مهاجرت کرده‌اند به دليل همان اضطرار و ناچاري به زادگاه خود بازخواهند گشت و آن نزديک به سي ميليون زاير و مسافري که از اينجا به ناچار عبور مي‌کنند از برهوت بي‌آب و خالي از سکنه خواهند گذشت و درمي‌يابند که کارواني از اينجا گذشته و خاکستر آتشش برجاي مانده و...

و اين هشدار و شکوه‌اي بود و هست از تصميم‌گيران اين نشست‌ها به ويژه آنجا که ماموري مسئول به استان وارد مي‌شود تا به جهت تثبيت جايگاه خودشان هم که شده، اهل رسانه و خبرنگاران آگاه به مسائل و معضلات استان را دعوت به حضور کنند و حتي در جلسات زمينه‌اي را فراهم سازند تا پرسش‌ها و پاسخ‌ها، از منظر کارشناسي، صورت حقيقي و واقعي به خود بگيرد و با تاکيد از رسانه‌ها خواسته شود تا با نقد و تحليل‌هاي درست و غيرمتعصبانه و با کارشناسي و درک صحيح، نکته‌هاي نديده و راه‌هاي نرفته را به مسئولان گوشزد کنند و از جمله‌ي آنها بارها بپرسند که مشکل اساسي ما به قول امام جمعه‌ي ما « آب، آب، آب » است که آقاي مسئول شما براي آب چه کرده‌ايد و در کجاي اقدام عملي خود ايستاده‌ايد.