تاریخ 1397/11/13 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 4970 برو جستجو جستجوی پیشرفته   تکدي‌گري عوارض و مخاطرات آن 

 

خانم منيژه رئوفي در اين خصوص گفت: «گدايان کساني هستند که در گوشه و کنار شهرها ديده شده و از اين و آن تقاضاي کمک و مساعدت مي‌نمايند تا به وسيله‌ي پول غذا يا لباس و ديگر مايحتاج روزمره‌ي خود را تامين کنند. گدايان در سراسر شهر حضور دارند و به نحوي به گدايي مشغول‌اند. عده‌اي از آنها به در خانه‌ها و يا مغازه‌ها مراجعه مي‌کنند عده‌اي ديگر سر ميادين شهر يا سر چهارراه‌ها به گدايي مشغول‌اند.»

وي در ادامه ابراز کرد: «جمعي ديگر از آنها زن هستند و بچه‌هايي را به همراه دارند که اين بچه‌ها در آغوش آنها هميشه خواب هستند و يا در حالت مريضي بوده و معلوم نيست اين بچه‌ها متعلق به چه کسي هستند.»

خانم رئوفي همچنين بيان کرد: «گاهي گدايان در قالب مشاغل کاذب از قبيل واکس‌زني، آدامس‌فروشي، سيگارفروشي و وزن‌کشي در جاهاي شلوغ و پر رفت و آمد مشغولند و کسب درآمد مي‌کنند.»

خانم رئوفي با تاکيد به اينکه گدايي براي اطفال و نوجوانان معمولا پيش درآمد و مقدمه سرقت، جيب‌بري، قاچاق اشياء، حمل يا فروش مواد مخدر، سيگارکشيدن، فحشاء و اعمال منافي عفت مي‌باشد ادامه داد:«غالباً اين‌گونه افراد تازه‌کار در حين گدايي باافراد ناباب آشنا شده و براي گذراندن وقت و يا امرار معاش اغفال مي‌گردند.»

وي به عنوان پيشنهاد نيز گفت: «خانواده‌ها بايد سعي کنند که نيازهاي اوليه فرزندان خود را تامين کنند و محيطي امن براي کودکان خود به وجود آورند تا کودکان مجبور نباشند براي امرار معاش خود در خارج از خانواده به ولگردي و تکدي‌گري روي آورند.»

رئوفي در ادامه پيشنهادات خود توضيح داد: «جامعه و دولت بايد برنامه‌هاي دقيق و مطلوبي را طرح و اجرا نمايند به گونه‌اي که متکديان را در سراسر شهر جمع‌آوري کرده و به مراکز مخصوص روانه سازند. همچنين مردم به جاي آنکه نسبت به گدايان ترحم کرده و مقدار ناچيزي به آنها کمک کتند بايد سعي نمايند که مؤسسات خيريه‌اي تشکيل داده و افرادي را که در واقع بي‌بضاعت هستند و يا کودکاني را که بي‌سرپرست يا بدسرپرست مي‌باشند نگهداري و سرپرستي کنند. البته قانونگذار بايد در اين خصوص مقررات لازم را تصويب کند تا سطح تکدي‌گري کاهش يابد و به عنوان مثال تکدي‌گري براي اشخاصي که از سلامت کامل برخوردارند و بي‌دليل مرتکب گدايي مي‌شوند جرم شناخته و به دستگيري آنها مبادرت ورزند. ضمن اينکه بايد شرايطي به وجود آيد که وضع اقتصادي سامان گيرد و اشتغال براي تمام افراد فراهم شود تا بيکاري و وضع نابه‌سامان اقتصادي شهرها و روستاها بهانه‌اي براي تکدي‌گري نباشد تا افراد به مشاغل کاذب روي نياورند.»

خانم رئوفي در آخر نيز اذعان داشت: «اميد است با برنامه‌هاي دقيق و اصولي از تکدي‌گري پيشگيري نمود و با راهکارهاي مفيد و سازنده به کاهش اين معضل اجتماعي پرداخت.»

آقاي حاج مراد کاشاني يکي ديگر از مخاطبيني بود که در اين خصوص گفت: «شبيه ما نيستند. نه اينکه يک چشم کمتر داشته يا شاخي روي سرشان باشد، فقط مثل ما نيستند؛ مثل ما نمي‌پوشند، مثل ما صحبت نمي‌کنند، مثل ما راه نمي‌روند، رنگ پوست‌شان شبيه رنگ پوست ما نيست و ...؛ البته نه اينکه از سياره ديگري آمده باشند، نه! فقط از شکل و شمايل‌شان پيداست اهل سمنان نيستند.»

آقاي کاشاني همچنين گفت: «آنطور که قدم‌زدن در کوچه پس‌کوچه‌هاي سمنان و مقايسه‌اي کوچک با تهران و ساير کلانشهرهاي ايران نشان مي‌دهد، سمنان شهر بدون گداست. اما حتي اين مقايسه دليل نمي‌شود ما بتوانيم چشممان را به تعداد معدودي از گداهاي وارداتي که عموماً اهل اين منطقه نيستند ببنديم.»

وي در ادامه توضيح داد:«اين پديده در حال رشد به عنوان معضلي اجتماعي دامنگير شهرها به ويژه شهرهاي بزرگ و در حال رشد شده و طي آن متکديان با شيوه‌هاي گوناگون از جمله ادعاي فقر و ورشکستگي، بيماري خود و اعضاي خانواده، از کار افتادگي، معلوليت، نمايش زخم بدن خود و يا فرزندان و با سوءاستفاده از احساسات و عواطف انساني، سعي در کسب ترحم سايرين و منافع شخصي را دارند.»

کاشاني با تاکيد بر اينکه تکدگري جداي از اينکه معضلات فراواني به همراه دارد چهره شهرها را نازيبا مي‌کند و مي‌تواند به افزايش ناامني در جامعه منجر شود ادامه داد: «استفاده از تشکل‌هاي مردم‌نهاد از جمله راهکارهاي رفع معضل تکدي‌گري است زيرا نهادهاي محلي ياد شده اشراف و اطلاعات درخوري از فعاليت اين متکديان دارند که مي‌تواند نهادهاي ذيربط را در ريشه‌کني اين معضل کمک شاياني کند.»

وي همچنين ادامه داد: «شناسايي متکديان واقعي از جمله موضوعاتي است که بايد در بحث معضل تکدگري به آن توجه کرد و ساماندهي متکديان ياد شده و اسکان آنان در مکان مشخصي مثل قرارگاه از جمله ضروريات رفع اين مساله است. بسياري از متکديان از مهارت و حرفه‌اي براي امرار معاش بهره‌مند نيستند از اين‌رو آموزش مهارت‌هاي حرفه‌اي و حتي فراهم‌آوردن ادامه تحصيل آنان مي‌تواند به کارآفريني اين دسته از افراد جامعه کمک کند. با اين کار اين افراد از حالت سربار بودن جامعه رهايي پيداکرده و به افراد مفيد و مثمرثمر تبديل خواهند شد. به نظر مي‌رسد رفع نشدن معضل تکدي‌گري در سمنان تا ميزان زيادي به نپذيرفتن مسئوليت اين موضوع از سوي نهادها و دستگاه‌ها برمي‌گردد و هر دستگاهي تلاش مي‌کند مسئوليت انجام اين وظيفه را به نهاد ديگري ارجاع دهد.»

وي در آخر نيز توضيح داد: «رفع اين معضل به تنهايي از توان يک دستگاه خارج است از اين‌رو چنانچه دستگاه‌هايي مثل شهرداري، کميته امداد، بهزيستي، نيروي انتظامي، استانداري و.. با محوريت وزارت کشور نسبت به رفع معضل تکدي‌گري در شهرها اقدام کنند مي‌توان به برطرف شدن اين مساله اميدوار بود.»

خانم جميله هاشمي در خصوص تکدي‌گري و گدايي توضيح داد: «امروزه با وجود فعاليت و برنامه‌ريزي‌هاي مسئولان، تکدي‌گري در قامت پديده‌اي سازمان‌يافته و به عنوان يک معضل اجتماعي محسوب مي‌شود که در کنار سوء‌استفاده از عاطفه و خيرخواهي مردم، ضعف فرهنگي و مديريتي نيز در بروز آن مشهود است.

برداشت و تلقي مردم از کمک به متکديان اقدام خيرخواهانه است که در اين راستا نيت خير بوده اما روش اشتباه است، چون اين فرهنگ خيرخواهانه به افزايش، فرصت‌‌طلبي، سوءاستفاده و در واقع بد عادت شدن متکديان مي‌‌انجامد، ضمن آنکه قشر نيازمند جامعه مقيد بوده و تکدي‌گري نمي‌‌کنند.»

خانم هاشمي در ادامه گفت: «تکدي‌گري بويژه در زنان و دختران معضلي است که مي‌تواند پوششي براي رخداد آسيب‌هاي اجتماعي مختلف مانند روسپي‌گري، واسطه‌‌گري، تن‌‌فروشي، فروش و مصرف مواد مخدر باشد. کمک مستقيم به متکديان آسيب‌هاي اجتماعي را افزايش و گسترش مي‌دهد و وجود اين افراد چهره شهر را زشت کرده و کمک مردم نيز بستري مي‌شود تا متکديان پس از رفع نياز مالي به کارهاي ديگر مانند توزيع مواد مخدر اقدام کنند.»

وي با بيان اينکه پديده تکدي‌گري يک پديده سازمان‌ يافته و داراي پشت پرده است، گفت: «تکدي‌گري داراي روال، ويژگي، زمان و مکان خاصي است و به عبارت ديگر، يک فعاليت اجتماعي محسوب مي‌شود که فرد به عنوان شغل مي‌پندارد.»

هاشمي با اشاره به اينکه فرد با اين کار کنار آمده و با انجام آن احساس راحتي مي‌کند، ادامه داد: «فرد همه توانمندي‌هايش را کنار گذاشته و کفالت خود را بر عهده جامعه انداخته و به اين پديده روي آورده است.»

اين شهروند، مشکلات اقتصادي، بيکاري، آسيب‌هاي اجتماعي، عامل رواني و سازمان ‌يافتگي را مهمترين دلايل تکدي‌گري خواند و گفت: «فقر و ناتواني در اداره امور زندگي، اعتياد، معلوليت اجتماعي، طلاق، اختلافات خانوادگي و فرار از خانواده دلايلي است که منجر به اين پديده مي‌شود و به عبارت ديگر تکدي‌گري، آيينه تمام ‌نماي وضعيت فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و مديريتي جامعه است.»

وي با بيان اينکه نوعي رهاشدگي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي در جامعه ديده مي‌شود، افزود: «احساس، عاطفه و خيرخواهي مردم نمي‌تواند همه علت رواج تکدي‌گري باشد بلکه ضعف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و مديريتي در اين زمينه موثر است.»

خانم هاشمي توضيح داد: «با بيان اين‌که شکل‌گيري هر پديده اجتماعي به زمينه‌هاي مختلف برمي‌گردد، گفت: در مجموع، يک نگرش هزينه - فايده در اين پديده ديده مي‌شود به‌ گونه‌اي که هزينه‌هاي تکدي‌گري نسبت به فايده‌هاي آن بسيار پايين‌تر است، مانند قاچاق کالا چون فايده بر هزينه مي‌چربد پس به‌ طور کامل جمع نشده و جلوي آن گرفته نمي‌شود.»

اين شهروند، راهکار اصلي را برخورد جدي با ريشه‌ها و پشت پرده ماجرا دانست و اظهار داشت: «ممکن است پشت پرده و ريشه ماجرا يک يا دو نفر باشند که در صورت قطع آن، شاخ و برگ‌ها هم قطع مي‌شوند. نقش رسانه‌ها در اين زمينه موثر است و بايد گفت رسانه‌ها با توليد و پخش برنامه‌هاي کارشناسي و انتقادي به شناسايي متکديان و آگاهي جامعه نسبت به کمک نکردن به آن‌ها اقدام کنند ضمن اينکه سازمان‌هاي فرهنگي نيز با انعکاس گزارش‌ها و پيام‌هاي فرهنگي در قالب بنر، پوستر، بروشور و کتابچه مي‌توانند در اين رابطه موثر باشند.»

وي در خصوص اينکه کمک به متکديان به نسل‌هاي آينده منتقل شده و بر روي فرزندان تاثير مي‌گذارد، گفت: «کمک نکردن نيز تاثير منفي دارد، چون ممکن است فرد کمک نکند اما يک فحش به متکدي بدهد که اين رفتار، تاثير منفي بر روي تربيت فرزندان دارد.»

خانم هاشمي در آخر نيز گفت: «براي فرهنگ‌سازي جهت کمک نکردن بايد رسانه‌هاي ديداري، شنيداري و مکتوب پاي کار بيايند، چون اگر همکاري نباشد، نمي‌توان با اين پديده زشت مقابله کرد.»

آقاي شاهب کارشناس فرمانداري استان سمنان در اين زمينه توضيح داد: «تکدي‌گري در يک تعريف يعني کسي که از ديگران کمکي را مي‌خواهد و پيش هر کسي دستش را دراز مي کند و با سماجت تمام خواستار کمک مالي يا نقدي و جنسي مي‌شود. از علل آن هم مي‌توان يکي را اينگونه ذکر کرد که بعضي از متکديان به خاطر معلوليت يا ناتواني جسمي و بعضي ديگر به خاطر اينکه سن آنها يا خيلي بالاست يا خيلي کم است که قادر به کار کردن نيستند و بعضي از موارد هم توانايي جسمي دارند و مال کافي هم دارند اما به خاطر اينکه از راه راحت‌تري پول به دست بياورند اين کار را انجام مي‌دهند البته بعضي هم به ظاهر دارند کاري را انجام مي‌دهند که البته اين توجيهي بيش نيست و در واقع يک نوع تکدي‌گري انجام مي‌دهند که مي‌توان به همان فال‌فروش‌ها، آدامس‌فروش‌ها و دستمال‌فروش‌ها اشاره کرد و بعضي از افراد هم هستند که خودشان را گدا نمي‌دانند و عملاً مي‌آيند و مي‌گويند ما گدا نيستيم و بهانه‌اي تحت عنوان اينکه خودم مريض هستم يا بچه‌ام مريض هست و يا مواردي مشابه که مي‌خواهند از مردم کمک بگيرند و در مکان‌هاي مختلف حضور پيدا مي‌کنند و با اين مضامين تکدي‌گري مي‌کنند.»

شاهب همچنين در ادامه توضيحات خود گفت: «عواملي که باعث اين موضوع شده بخواهيم دقيقتر بررسي کنيم بايد بگويم يکي دلايل نامساعد اشتغال در کشور است يا ازکار افتادگي افراد، آسيب‌هايي همچون اعتياد و بيماراني که بيماري‌هايشان درمان نشده البته دوتا از مهمترين فاکتورهايي که مي‌توان به آن اشاره کرد يکي بحث مهاجرت‌هاي بدون برنامه به شهرهاي ديگر است يعني افراد به شهرهاي مهاجرت‌پذير سفر مي‌کنند و وقتي وارد مقصد مي‌شوند تازه متوجه مي‌شوند که نه مي‌توانند کار پيدا کنند و نه محلي را براي سکونت اختيار کنند، پس دست به تکدي‌گري مي‌زنند و فاکتور ديگري که مي‌توان از مهمترين فاکتورها ياد کرد بحث فرهنگ عمومي است چرا که ما با صورت ديگر از تکدي‌گري مواجه هستيم تحت عنوان کمک‌کننده به متکدي و حس دلسوزي باعث رواج اين موضوع است که نشأت از فرهنگ ايراني اسلامي است که زود به فرد مقابل اعتماد مي‌کنيم و بايد روي اين موضوع کار شود.»

وي در ادامه به رابطه تنگاتنگ تکدي گري با اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اشاره کرد و گفت: «بعضاً متکديان از اين قالب استفاده مي‌کنند و در قالب فردي و شبکه‌اي عاملي براي دزدي و توزيع مواد مخدر استفاده مي‌کنند. و يادمان نرود که تکدي‌گري سرچشمه خيلي از مشکلات و معضلات ديگر هم خواهد شد.»

مهندس شاهب براي رفع تکدي‌گري عنوان کرد: «اين مشکل هم مانند ديگر آسيب‌هاي اجتماعي بايد با همت همه مرتفع شود و همه دستگاه‌هاي دولتي مخصوصاً دستگاه‌هايي که بيشترين دخالت را دارند همچون فرمانداري‌ها و استانداري‌ها، نيروهاي محترم انتظامي، شهرداري و ديگر ارگان‌ها با همدلي که دارند بايد نسبت به اين موضوع همت کنند و آن را مديريت کنند و از طرفي مردم هم با آگاهي کامل نسبت به اين موضوع داشته باشند و به صورت مستقيم کمک نکنند.»

وي براي راه‌حل اين موضوع گفت: «صرفاً دستگاه‌هاي دولتي نبايد وظيفه خودشان را جمع‌آوري متکديان بدانند شايد بعضي از افراد واقعا نيازمند باشند دستگاه‌هاي دولتي بايد اولاً شناسايي کنند. ثانياً بايد مداخلات مددکاري صورت بگيرد و اين خيلي مهم است و بايد دخالتي صورت بگيرد که اگر نيازمند هستند نيازشان برطرف شود و اگر امکان اشتغال دارند، شغلي برايشان فراهم شود و اگر بيمار هستند، بيماريشان برطرف شود و در مجموع اگر نيازمند واقعي هستند، نيازشان برطرف شود و از طرفي دستگاه قضايي اگر نياز هست تکدي‌گري اگر به عنوان دام يا حربه است و از اين موضوع سوءاستفاده‌هاي ديگري مي‌کنند آنها را مورد بازخواست قرار بدهند و مجازات کنند. البته فراموش نکنيم که مردم هم بايد مستقيم به اين افراد کمک نکنند چون شناخت آنها کم است.»

وي در آخر نيز گفت: «سه تا عامل از همه چيز مهمتر است يکي همت همگاني، نظارت مسئولان و در آخر حساسيت مردم نسبت به برهم خوردن منظر شهري است که باعث مي‌شود هم اين پديده تکدي‌گري يا پديده‌هاي مشابه روز به روز کاهش پيدا کند و انشالله روزي فرا برسد که اين موضوع را جامعه نداشته باشيم.»

گزارشگر اجتماعي: مائده شريفي


 کواکبيان در نشست بنياد توسعه و آباداني سمنان تأکيد کرد:
 ضرورت اطلاع رساني از تسهيلات حوزه بازآفريني شهري 

سمنان-خبرنگار روزنامه پيام استان سمنان

نهمين جلسه بنياد توسعه و آباداني سمنان در سال جاري با موضوع بازآفريني شهري، مسکن ارزان، تقويت ورزش و رفع مشکلات اين حوزه، با حضور دکتر کواکبيان نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس و دکتر همتي نماينده مردم سمنان، سرخه و مهدي شهر در مجلس شوراي اسلامي، دهقان سرپرست اداره کل مسکن و شهرسازي، جانعلي مدير کل ورزش و جوانان و هاشمي مدير عامل سازمان عمران و مسکن‌سازان، جمعي از مديران کل دستگاه‌هاي اجرائي، دانايي فرماندار، صميميان معاون فرماندار، شهردار و اعضاي شوراي شهر، مدير عامل و اعضاي شوراي مرکزي بنياد توسعه، جمعي از موثرين و فعالان سياسي، اجتماعي و دانشگاهي در خانه معلم سمنان برگزار شد.

دکتر مصطفي کواکبيان موسس و رييس شوراي مرکزي بنياد توسعه سمنان و نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي در اين نشست، با تبريک فرا رسيدن چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، گفت: واقعيت اين است که موضوع بازآفريني شهري در کل کشور هنوز اجرايي نشده و نبايد انتظار زيادي هم داشت ولي عملکرد سمنان در اين حوزه با توجه به گزارش‌هاي ارائه شده از سوي مسئولان مناسب و مطلوب است.

کواکبيان، به مشوق‌ها و حمايت‌هاي درنظر گرفته شده براي مردم از سوي شورا و شهرداري سمنان در حوزه بازآفريني شهري اشاره کرد و گفت: مسئولان شهري سمنان بايد مردم را نسبت به اين مشوق‌ها و تسهيلات پيش‌بيني شده مطلع و تبليغات لازم براي ترغيب و مشارکت مردم در اين حوزه انجام شود.

نماينده مردم سمنان در مجلس هشتم شوراي اسلامي، با اشاره به برگزاري همايش انتقال آب با محوريت دانشگاه سمنان و همکاري بنياد توسعه، استانداري، فرمانداري، دستگاه هاي اجرايي و مشارکت نهادها و کميته‌هاي مردمي و تشکل‌ها در ارديبهشت ماه سال 98، اظهار کرد: واقعيت اين است که اين همايش براي تبيين ضرورت انتقال آب درياي خزر به استان برگزار مي شود و لازم است تا تبليغات و فضاسازي در دو بخش فرهنگي و مردمي از هم اکنون آغاز شود چرا که ارتباطات عمومي در اين موضوع مهم است.

عضو هيات رئيسه فراکسيون اميد مجلس شوراي اسلامي، به اختصاص رديف اعتباري اجراي انتقال آب به استان در بودجه سال آينده از سوي دولت اشاره کرد و گفت: لايحه بودجه در حال حاضر در کميسيون تلفيق مجلس در دست بررسي و پس از آن براي تصويب به صحن علني مجلس آورده مي‌شود و نقش نمايندگان استان با رايزني ديگر نمايندگان مجلس در تصويب اين رديف اعتباري مهم و بايد تلاش جدي صورت گيرد.

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در ادامه گريزي به رويدادها و مسائل مختلف در کشور زد و با اشاره به فضاسازي ايجاد شده در کشور براي مسدود کردن فضاي مجازي به ويژه اينستاگرام، اظهار کرد: دولت در اين موضوع بسيار حساس شده و براي جلوگيري از فيلترينگ کميته‌اي نيز تشکيل داده است.

کواکبيان افزود: واقعيت اين است که بخشي از حکومت فضاي مجازي را بر نمي تابد و چندان با انتشار اخبار و اطلاعات و ايجاد شفافيت موافق نيست.

عضو کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي ايران، در بخشي ديگر از سخنان خود، به بررسي لوايح پالرمو و CFT مربوط به FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: علي‌رغم مخالفتهاي صورت گرفته اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي تصويب و با نظر نمايندگان مجلس به مجمع ارسال شد.

کواکبيان با بيان اينکه، هم اکنون فشار زيادي بر مجمع تشخيص براي رد اين لوايح وجود دارد، گفت: واقعيت اين است که 8 نفر از وزرا و دکتر جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در نامه هاي جداگانه خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص لايحه FATF مطالبي را بيان و جهانگيري نيز نظر دولت را اعلام کرده است.

نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي، به پاسخ رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: رهبري تصميم را به تشخيص مصلحت نظام واگذار کرده اند.

کواکبيان با بيان اينکه نمي‌توان به طور قطع و يقين بر رد يا تصويب اين لوايح در مجمع اظهار نظر کرد، گفت: بنده اعتقاد دارم در صورت رد اين لوايح در مجمع، موضوع آن قدر اهميت دارد که طبق اصل 59 قانون اساسي به رفراندوم گذاشته شود.

وي، اضافه کرد: احساس مي‌کنم تا دو هفته آينده و قبل از پايان مهلت تعيين شده (آخر بهمن ماه)، تکليف اين لوايح در مجمع روشن شود.

عضو کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي ايران، در ادامه به آخرين اقدامات و ساز و کار ويژه مالي اتحاديه اروپا (SPV) براي تجارت با ايران اشاره کرد و گفت: آمريکائيان تهديد کردند هر شرکتي که بخواهد از طريق اين کانال با ايران ارتباطات مالي داشته باشد تحريم خواهد شد، افزود: اروپائيان مي‌خواهند کاري کنند که آمريکا نتواند دسترسي به اين شرکت‌ها داشته باشد و آنان را تحريم کند.

کواکبيان اضافه کرد: بنده اعتقاد دارم همين‌قدر که اروپا مقابل آمريکا ايستادگي کرده خودش يک پيروزي بزرگ است اما اينکه چقدر بتواند کانال مالي را عملاً راه اندازي و مقابله کند مهم است. البته ذکر اين نکته هم فراموش نشود که امروز کشورهاي اروپايي به ترامپ و دولت اين شخص اعتمادي ندارد.

وي، در ادامه به عدم تصويب قيمت بنزين در کميسيون تلفيق مجلس اشاره کرد و گفت: البته قرار است دو تا 3 تصميم جدي در اين بحث از سوي کميسيون تلفيق گرفته شود و شرايط بسيار سخت است. دولت هم در اين قضيه توپ را به ميدان مجلس انداخته و در نهايت بايد منتظر نظر نهايي مجلس در صحن علني باشيم.

کواکبيان، با ابراز تاسف از قاچاق حدود 9 ميليون ليتر سوخت در مرزهاي کشور، گفت: واقعيت اين است که ميانگين قيمت بنزين در منطقه با قيمت فعلي ارز کشورمان به حدود 6 هزار تومان مي‌رسد و دولت بايد براي قاچاق سوخت فکر اساسي کند.

عضو کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي ايران، به موضع سريع و قاطع جمهوري اسلامي ايران در بحث کشور ونزوئلا اشاره کرد و گفت: ايران در اين قضيه موضع خود را اعلام و دخالت‌هاي قدرت‌هاي خارجي بر موضوعات داخلي اين کشور را محکوم کرد.

عضو هيات رئيسه فراکسيون اميد مجلس شوراي اسلامي گفت: حدود 5 سال است که وزارت کشور مي‌گويد قرار است لايحه جامع انتخابات را به مجلس ارائه کنيم اما هنوز چنين اتفاقي نيفتاده و معلوم نيست چه زماني اقدام خواهند کرد ضمن اينکه بنده تاکنون 5 الي 6 بار تذکر خود را به وزير کشور داده‌ام.

کواکبيان با بيان اينکه دو هفته گذشته وزارت کشور اعلام کرده که لايحه جامع انتخابات آماده و به زودي به مجلس فرستاده مي‌شود، اظهار کرد: تاکنون اين لايحه به مجلس نيامده و اعلام وصول نشده است.

وي، با اشاره به اينکه در لايحه جامع انتخابات که قرار است از سوي دولت به مجلس داده شود چهار انتخابات رياست جمهوري، مجلس، خبرگان رهبري و شوراي شهر با هم ديده شده، اظهار کرد: بعيد به نظر ميرسد اين لايحه براي انتخابات سال آينده آماده شود.

کواکبيان، با اشاره به مطرح شدن طرح استاني شدن انتخابات مجلس، گفت: آخرين بحث تصويب شده در کميسيون شوراهاي مجلس اين است که هر نامزدي که بتواند 15 درصد آراي حوزه انتخابيه فرعي خود و بالاترين راي استان را کسب کند نماينده حوزه انتخابيه خواهد بود.

عضو هيات رئيسه فراکسيون اميد مجلس شوراي اسلامي گفت: در جلسات کميسيون شوراها گفتم با توجه به به عدم ارائه لايحه جامع انتخابات از سوي دولت به مجلس لذا بهتر است که لايحه استاني شدن انتخابات مجلس بررسي و اجرايي شود.

کواکبيان گفت: مسئله ديگري هم که بايد مورد توجه قرار گيرد اينکه در سطح راي گيري بتوان هم به اشخاص و هم با احزاب راي داد. البته امروز دنيا نظر اکثريتي ندارد بلکه نظر تناسبي هم مورد توجه است.

احمد همتي رئيس مجمع نمايندگان استان سمنان، هم در اين نشست با ارائه گزارشي از اقدامات انجام شده در مجلس براي تصويب رديف اعتباري پيش‌بيني شده از سوي دولت در لايحه بودجه سال آينده براي انتقال آب درياي خزر به سمنان، گفت: رديف بودجه براي اجراي طرح انتقال آب درياي خزر به سمنان در لايحه بودجه 98 پيش‌بيني و در صورت تصويب به اجرا درخواهد آمد.

عضو خانه ملت بابيان اينکه هم‌اکنون فضاي مناسبي در ارتباط با اجراي طرح انتقال آب درياي خزر به سمنان حاکم است، بيان کرد: برگزاري همايشي در اين ارتباط مي‌تواند تاثيرگذاري لازم را داشته باشد.

سرپرست اداره کل مسکن و شهرسازي استان سمنان هم به عنوان مهمان ويژه اين بنياد، گفت: بيش از 27 هزار و 650 واحد مسکن مهر در سال‌هاي گذشته در شهرهاي بالاي 25 هزار نفر جمعيت استان سمنان ساخته شد که 23 هزار و 732 واحد تاکنون به بهره‌برداري رسيده و تحويل شده است.

وي خاطر نشان کرد: سه هزار و 525 واحد مسکن مهر تاکنون تحويل نشده است که از اين تعداد 2 هزار و 523 واحد فاقد متقاضي است.

دهقان اضافه کرد: 890 واحد مسکن مهر در استان سمنان با وجود داشتن متقاضي، نيمه تمام است که براساس برنامه‌ريزي انجام شده 300 واحد تا پايان سالجاري افتتاح مي شود.

وي تصريح کرد: ساخت مسکن مهر بر اساس آورده متقاضيان و تسهيلات بانکي است و دولت وظيفه رفع مشکلات زيرساختي مانند آب، برق، گاز و ساخت مدرسه و مراکز بهداشتي را برعهده دارد.

سرپرست اداره کل مسکن و شهرسازي استان سمنان گفت: تکميل واحدهاي مسکن مهر داراي متقاضي در دستور کار اين اداره کل قرار دارد و براي تکميل آن در کمترين زمکان ممکن اقدام مي شود.

دهقان، با اشاره به اهداف دولت در اجراي طرح بازآفريني شهري و تشکيل ستاد بازآفريني شهري در استان و شهرستان سمنان، گفت: با توجه به سکونت حدود 30 درصد از جمعيت سمنان در 570 هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد مياني، لازم است دستگاه هاي اجرائي 30 درصد اعتبارات خود را به حوزه بازآفريني شهري اختصاص دهند.

جانعلي مدير کل ورزش و جوانان استان سمنان هم از مهمانان ويژه نشست ماهانه بنياد توسعه و آباداني سمنان بود.

وي بعد از شنيدن نقطه نظرات حاضرين در جلسه گفت: اداره ورزش و جوانان تنها ارگاني است که با تمام اقشار مردم سر وکار دارد و همه از اين اداره انتظار دارند.

وي گفت: در استان سمنان زيرساخت‌هاي خوبي براي ورزش فراهم است ولي فرهنگ‌سازي مناسبي بين خانواده‌ها براي استفاده بهينه از اين امکانات نشده است.

جانعلي ادامه داد: براي من جاي تعجب است چرا در برخي رشته‌هاي ورزشي که ورزشکار مطرح و قهرمان نداريم بايد ميزباني مسابقات کشوري برگزار نماييم و براي ديگران هزينه نماييم. من ديروز به سالن بدمينتون که اردوي تيم ملي جوانان در حال برگزاري است رفته و آنجا مشاهده کردم يکي دو ورزشکار سمناني در اردو حضور دارند، همانجا گفتم براي رشد و پيشرفت اين رشته تمام تلاش خود را خواهيم داشت.

مدير کل ورزش و جوانان استان سمنان افزود: با کمک و همفکري همه جامعه ورزش بايد به دنبال اتفاقات و تحول اساسي در حوزه ورزش قهرماني باشيم و در اين راه هيات‌هاي ورزشي نقش مهم و اساسي را دارا هستند و مسئولين هياتي که برنامه نداشته باشند و نتوانند رضايت مردم و اهالي رشته خود را بدست آورند قبل از برکناري بايد خودشان بروند و ارزيابي از هيات ها به زودي آغاز خواهد شد و ملاک اصلي ارزيابي رضايتمندي مردم خواهد بود.

جانعلي در ادامه گفت: يکي از اولويت‌هاي ما توجه به ورزش مرکز استان مي‌باشد چون همانند ويترين ورزش استان در سطح کشور مي‌باشد البته نگاه ما استاني است چون استعداد در تمام نقاط حتي بخش‌ها و روستاها وجود دارد به همين منطور به دنبال تشکيل شوراي راهبردي ورزش با حضور کارشناسان و دلسوزان ورزش هستيم.

مدير کل ورزش و جوانان استان همچنين از همکاري تمام نماينده‌هاي مردم شهرستان ها در مجلس تشکر کرد و گفت: از زمان ورود تا به امروز دکتر همتي پيگير مسايل حوزه ورزش بوده‌اند.

سيد عباس دانايي فرماندار سمنان هم در اين نشست، با بيان اينکه طرح بازآفريني و احياي بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد در راستاي ايجاد توسعه پايدار در مرکز استان اجرايي شده، اظهار کرد: بالغ ‌بر 17 محله در سمنان براي اجراي اين طرح شناسايي ‌شده است.

فرماندار سمنان از تخصيص 30 درصد از اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي به اين طرح خبر داد و گفت: در مجموع 574 هکتار از مرکز استان سمنان جزو بافت‌هاي ناکارآمد شهري است.

وي با اشاره به اينکه 30 درصد از جمعيت مردم سمنان در اين مناطق سکونت دارند، اذعان کرد: جلوگيري از خسارت‌هاي احتمالي ناشي از بلاياي طبيعي از اهداف مهم اجراي طرح بازآفريني شهري است.

دانايي، مقاوم‌سازي ساختمان‌هاي مسکوني و بناهاي اين مناطق را از برنامه‌هاي اصلي اجراي اين طرح دانست و افزود: پيگيري اجراي مفاد سند ملي راهبردي احياي بافت فرسوده شهر سمنان از ديگر اهداف است.

وي از بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافت‌ فرسوده و ناکارآمد شهري سمنان نيز به‌عنوان ديگر اهداف مهم تشکيل ستاد شهرستاني بازآفريني شهري سمنان نام برد و افزود: امروز بايد همه به دنبال ايجاد فضاي مناسب در بافت فرسوده شهرها باشيم.

وي با اشاره به اينکه همه مديران دستگاه‌هاي اجرايي در شهرستان سمنان بايد براي اين مهم تعاملي مناسب با ستاد شهرستاني بازآفريني شهري سمنان داشته باشند، گفت: بايد زمينه همکاري، تعامل، هماهنگي و تبادل ‌نظر براي اجراي هرچه بهتر برنامه‌هاي پيش‌بيني‌شده در بافت تاريخي و فرسوده شهر سمنان از سوي مديران اين شهرستان فراهم شود.

فرماندار شهرستان سمنان گفت: احداث بيش از يک هزار واحد در قالب مسکن اميد در محله هاي داراي بافت فرسوده شهر سمنان برنامه ريزي شده است.دانايي با بيان اينکه حدود 357 هکتار از 572 هکتار بافت فرسوده در شهرستان سمنان، بافت تاريخي است، گفت: در صورت بازآفريني و بازسازي با جذب سرمايه گذاري، قابليت جذب گردشگر دارد.

وي خاطر نشان کرد: در سال 1394 طرح جامع بازآفريني شهري سمنان از سوي شوراي عالي معماري و شهرسازي کشور مصوب شد و براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده براي نوسازي اين بافت‌هاي ناکارآمد، برنامه‌هايي عملياتي در حال اجرا است.

فرماندار سمنان گفت: بازآفريني بافت‌هاي ناکارآمد و ناايمن يکي از طرح‌هاي ملي و اولويت‌دار دولت است که اهتمام ويژه‌اي براي عملياتي شدن آن در سطح کلان وجود دارد.

دانايي با اشاره به اقدامات دستگاه‌هاي خدمات‌رسان سمنان و فراهم کردن زير ساخت‌هاي لازم براي ساخت سريعتر زندان جديد و آزاد سازي زندان فعلي، گفت: اميدواريم زندان جديد سمنان تا ارديبهشت ماه سال آينده به بهره‌برداري رسد و با آزادسازي مجموعه کاروانسراي ميدان سعدي (زندان فعلي)، از ظرفيت اين مجموعه فرهنگي استفاده بهينه شود.

شهردار سمنان نيز از عزم جدي مديريت شهري اين شهر تاريخي براي احياء و مرمت ده‌ها خانه تاريخي و سنتي در بافت تاريخي واجد ارزش اين شهر خبر داد.

سيدمحمد ناظم رضوي، از اجراي طرح بازآفريني شهري به عنوان يکي از مهمترين طرح‌هاي دولت تدبير در حوزه مسکن و شهرسازي نام برد و اظهار کرد: توجه بسيار ويژه‌اي به اين طرح در دولت دوازدهم شده و نبايد تحت شعاع برخي مباحث قرار گيرد.

وي طرح بازآفريني شهري را يک اقدام مترقي و پيشرو در حوزه آنچه"کالبدي و شهري" مي‌خواند؛ برشمرد و افزود: در اين طرح توانمندسازي بافت‌هاي ناکارآمد مياني مورد تاکيد ويژه قرار گرفته است.

شهردار مرکز استان با بيان اينکه بايد دو مفهوم بافت تاريخي و بافت فرسوده از هم تميز داده شود، تصريح کرد: شوربختانه در گذشته بخش‌هاي زيادي از بافت‌هاي ارزشمند سمنان دچار آسيب جدي شده و بخشي از داشته هاي تاريخي بافت قديم از بين رفته است.

ناظم رضوي بر لزوم احياء و حفاظت از باقيمانده‌هاي بافت تاريخي سمنان تاکيد کرد و گفت: بايد با همه وجود از تخريب بيشتر بافت‌هاي تاريخي سمنان به عنوان يکي از مهمترين سرمايه‌هاي اين شهر تاريخي اجتناب کنيم.

وي حفاظت از بخش‌هاي باقي ماده از بافت قديم شهر سمنان را مستلزم اجراي مناسب طرح بازآفريني شهري دانست و خاطرنشان کرد: راهکار دولت تدبير و اميد براي حفاظت از بافت هاي تاريخي ايجاد و فعال سازي ستادهاي بازآفريني شهري است که در شهرستان‌ها به رياست فرماندار و دبيري شهرداري‌ها شکل گرفته است.

ناظم رضوي با بيان اينکه در سال جاري گام‌هاي خوبي در راستاي اجرايي شدن اين طرح در سمنان برداشته شده، افزود: شهرداري‌ها به تنهايي قادر به اجراي موفق اين طرح نيستند و همگرايي و همراهي ديگر دستگاه‌هاي استان را مي‌طلبد.

شهردار سمنان با بيان اينکه بر اساس مصوبات ستاد بازآفريني شهري، دستگاه‌هاي مختلف بايد اقدامات و پروژه‌هاي خود را در هماهنگي با ستاد انجام دهند، افزود: در همين راستا محلات هفده‌گانه‌اي در شهر تاريخي سمنان تعريف شدند.

ناظم رضوي از ايجاد واحد بافت تاريخي در شهرداري سمنان خبر داد و گفت: اين مهم با هدف رويکرد جدي تر به حفاظت از بافت‌هاي تاريخي و آشنايي بهتر پرسنل و کارشناسان شهري با ادبيات بافت‌هاي تاريخي در شهرداري سمنان صورت گرفته است.

اين مدير ارشد شهري ادامه داد: اين واحد موظف است که آن دسته از مناطق و محلاتي که استعداد تبديل شدن به "شهرموزه" را دارند شناسايي و همزمان مناطقي که قابليت زندگي و همچنين بازآفريني اقتصادي و... را دارند را شناسايي کنند.

اين مدير ارشد شهري از خانه‌‌هاي تاريخي به عنوان يکي از سرمايه‌هاي مهم شهر تاريخي سمنان نام برد و تصريح کرد: در ادامه اقداماتي که با هدف مرمت و بازسازي اين خانه‌هاي تاريخي صورت گرفته، چندين خانه تاريخي ديگر در سمنان با هدف پذيرايي ويژه از گردشگران خارجي مرمت و بازسازي مي‌شود.

وي ادامه داد: اين خانه تاريخي که در آن بخش‌هاي براي عرضه صنايع دستي و اسکان گردشگران تعبيه شده تا پايان سال جاري به بهره‌برداري مي‌رسد.

ناظم رضوي تصريح کرد: ظرفيت پذيرش جمعيت در بافت‌هاي فرسوده بايد آن قدر افزايش يابد که مرغوبيت سکونت را داشته باشد و مردم نيز رغبت براي حضور و سکونت در اين مناطق داشته باشند.

وي از اعمال مشوق‌هاي مناسب و حمايت به مردم توسط شهرداري با مصوبه شوراي شهر براي بازسازي، نوسازي و مقاوم‌سازي بافت فرسوده شهري خبر داد.

سيد مسعود سيادتي رئيس شوراي شهر سمنان هم از برنامه‌ريزي شورا براي جذب سرمايه‌گذار و حمايت از مردم براي نوسازي بافت فرسوده شهري خبر داد و گفت: اجراي طرح بازآفريني شهري پروژه‌اي بزرگ و نيازمند زمان طولاني است.

وي افزود: کساني که در اين خصوص اظهار نظر مي‌کنند لازم است تا اطلاعات و آگاهي کافي در زمينه بازآفريني شهري داشته باشند تا شاهد مشکلات ديگر در اين حوزه نباشيم.

سرپرست روزنامه پيام استان سمنان نيز در اين نشست، با بيان اينکه موضوع بافت فرسوده و ناکارآمد مياني شهري و مشکلات سمنان ريشه تاريخي دارد، گفت: متاسفانه در چند سال گذشته با اجراي طرح نادرست و غيرکارشناسي تقسيمات کشوري به ويژه افزايش تعداد شهرستان‌ها در استان سمنان، مرکز استان را به نوعي تضعيف کردند به گونه‌اي که هم اکنون اين شهرستان داراي شهري غير از خود سمنان نيست.

ابوالقاسم کواکبيان، با اشاره به مطرح شدن طرح‌هاي مختلف براي عبور آزاد راه حرم تا حرم در حوزه استحفاظي شهرستان‌هاي سمنان و سرخه، اظهار کرد: در اجراي اين طرح ملي و عبور آن از سمنان بايد راه دسترسي به مرکز استان، اقتصاد شهر، نفع مردم مرکز استان مورد توجه قرار گيرد.

وي با اشاره به مشکلات حاکم بر ورزش استان و عدم رسيدگي مسئولان گذشته نسبت به امکانات و زيرساخت‌هاي ورزشي از جمله استاديوم تختي مرکز استان، گفت: متاسفانه عملکرد مسئولان ورزشي در گذشته باعث شده که رتبه استان در بخش ورزش به شدت تنزل داشته و به جايگاه 31 رسيديم.

وي افزود: امروز استاديوم تختي سمنان مخروبه شده و بايد بازسازي شود. مسئولان نبايد به فکر تغيير کاربري اين مجموعه باشند. معتقدم تقويت اين مجموعه باعث حضور بيشتر مردم و جوانان براي ورزش کردن و کاهش بيماري‌هاي غيرواگير خواهيم بود.

مدير عامل بنياد توسعه و آباداني سمنان هم در اين جلسه، با اشاره به افزايش قيمت زمين و مسکن در سمنان در يک سال گذشته، گفت: متاسفانه قدرت خريد مردم در اين حوزه کاهش يافته، به گونه‌اي که جمعيت سمنان توان خريد مسکن را ندارند و همين موضوع عاملي براي مهاجرت مردم از سمنان به شهرهاي اطراف از جمله درجزين شده است.

غلامرضا سالار، با بيان اينکه حفظ جمعيت براي مرکز استان مهم است و بايد تلاش شود تا از مهاجرت مردم از سمنان با ايجاد زير ساخت‌ها و فراهم کردن مسکن مناسب جلوگيري شود، اظهار کرد: کاهش جمعيت مرکز استان مساوي است با محروم شدن از خيلي امکانات و ...

وي اضافه کرد: با توجه به رشد قيمت‌ها در بخش‌هاي مختلف از جمله مسکن، قشر ضعيف و متوسط جامعه دچار مشکلات جدي شده و بايد برنامه‌ريزي شود تا مشکلات اسکان آنان رفع شود.

سالار با اشاره به اظهارنظرهاي مختلف در خصوص عبور آزاد راه حرم تا حرم از ضلع شمالي سمنان و سرخه، گفت: متاسفانه با طرح اين موضوع، نگراني‌هاي جدي در بين مردم شاهد هستيم. مسئولان بايد بدانند جنوب سمنان، کويري و امکان توسعه شهري وجود ندارد. لذا ايجاد آزادراه در ضلع شمالي، توسعه شهري سمنان را غيرممکن خواهد کرد. سمنان را از مهدي شهر و شهميرزاد جدا مي کند و بايد تجديد نظر شود و به عقيده بسياري از کارشناسان عبور اين آزاد راه بايد از جنوب شهر انجام شود.

در اين نشست نظرات و ديدگاه‌هاي مختلف از سوي اعضاء و مهمانان حاضر در خصوص اولويت‌هاي استان، همايش انتقال آب درياي خزر، حمايت از مديران بومي، تشکيل گروه موثرين استان، عبور آزادراه حرم تا حرم از جنوب سمنان با دريافت نظرات کارشناسي، اجراي برنامه‌هاي جدي براي بازسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري و حفظ بناها و بافت تاريخي در اجراي طرح بازآفريني شهري، استفاده از ظرفيت خيرين در حوزه ورزش، رفع مشکلات حوزه شهري سمنان و ديگر مسائل سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مورد بررسي قرار گرفت.