تاریخ 1397/10/18 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 4949 برو جستجو جستجوی پیشرفته   راهکار انتقال عملي آب 
نويسنده : فرزامي

به عنوان مقدمه بايد گفت که براي بزرگي، بايد آرزوهاي بزرگ داشت و رنج و مرارتي مستلزم آن بزرگي‌ها تحمل کرد چرا که:

زآب خرد، ماهي خرد خيزد

نهنگ آن به که با دريا ستيزد

مي گويند: فنلاند، بيست و هفت بار با روسيه جنگيد و همه بار هم شکست خورد اما تسليم نشد و آن استقلال از تسليم ناپذيري است. انتقال آب از درياي خزر، از آن آرزوهاي بزرگ است که رسيدنش، صبر و رنج و تدبير و رفتار سنجيده و عاقلانه مي‌خواهد.

نخست بايد ‌پذيرفت که تا اينجا، خيلي راه آمده‌ايم و کارهاي بزرگان اين مسير را کوچک نشمريم. بسيار کسان، آهسته و پيوسته با گام‌هاي مطمئن و بلندي به پيش آمده‌اند. صاحب علمان و دانشوران و نظريه‌پردازان، از محاسن و نيز از اضطرار اين انتقال، بسيار گفته‌اند. چند تن از استانداران، شماري از مسئولان، به قدر همت و فرصت و کفايت خود، کم‌فروشي نکرده از مقصد و مقصود کوتاه نيامده‌اند. با اين همه، مي‌دانيم که هنوز تا آن هدف غايي و نهايي، راه درازي باقي است اما:

گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعيد

هيچ راهي نيست کان را نيست پايان، غم مخور

کار‌کردن در شرايط بس دشوار، به ويژه در جامعه‌ي سنتي، محدودبين، انحصار‌طلب و به خودانديش که حتي معبر عام و حوالي خانه را هم در تملک خود مي‌بيند و شمار اندک مسند‌طلب و خواستار صندلي‌هاي سبز، بر اين باور غيرحقوقي و غلط، تاکيد مي‌کنند، کار خيلي مشکل‌تر مي‌شود به همين علت گفتيم که ارجمندان اين مسير از عالي و داني، خيلي کار کرده‌اند. اما از اين به بعد با شرايطي که فراهم شده، نياز به گامهاي عملي است و پيش به سوي هدف البته مستلزم توجه به سه کار حساب شده است:

اول، بايد بپذيريم اگر چه انتصاب استاندار محترم، « آشناگر » با تاکيد فراوان در اين انتقالي که به سود تهران و همه‌ي همسايگان نيز هست، به ديار ما آمده است و با اينکه انتظار داريم، بيش‌ترين همت خود را به چند کار بزرگ معطوف نمايد با اين حال، اوضاع استان در اين زمان، پيچيده‌تر از آن است که بخواهيم امور ديگر استان را واگذارد اما مي‌شود و منطقي هم هست که از ايشان بخواهيم تا يکي از معاونان خود را تام و تمام مسئول پيگيري امر انتقال در استان و بيرون استان کند و در اين ماموريت، حمايت هم بشود.

دوم: دعوت از وزير نيرو به سمنان است تا با فضايي که اکنون پيش آمده و اين آمادگي در بدنه‌ي وزارت هم رسوخ کرده و سياست کلي و کلان دولت تدبير و اميد هم هست، کار انتقال عملياتي شود. از ياد نبريم که حضور وزير در استان، خيلي مهم است و ارزش آن را دارد که سمنان ميزبان خوبي براي جهانگيري و کلانتري و حتي نوبخت باشد. ما زمينه‌ي اين حضور را به جهت بسيار و به صورت چند جانبه داريم.

سوم: صاحبان انديشه و نظريه‌پردازان و اهل رسانه و قلم، موضوع را خوب دريافته و پي گرفته‌اند و کوشيده که با قلم و بيان و نظر خود، افکار عمومي را به باور بياورند که چنين کار بزرگي، در عمل، قابل شدن است. پس مي‌ماند به آن که اين ارجمندان قلم و بيان و نهادهاي مردمي و بنيادهاي توسعه، با نشست‌هاي مستمر و صميمي، با سعه‌ي صدر، حرف‌هاي خود را يک کاسه کنند و از هر بحث انحرافي که طرف مقابل مي‌خواهد همان گونه که در يادداشتي، خاطره‌اي از آن بزرگ مرد، زنده‌ياد دکتر شريعتي گفته شد، هرگز نبايد وقت خود را صرف مجادله و مقابله‌ي بي‌فايده کنيم. چون حضور در فضاهاي مجازي، ما را از اهداف عالي دور خواهد کرد و مذاق مخالفان را شيرين مي‌کند. پس ادامه‌ي اين حضور و پاسخگويي‌ها بايد جاي خود را به عمل و کمک به مسئولان موافق در اين راه بدهد. به خصوص آن قدر بايد به مسئولان نااميد و ساکن، اميد و تحرک بدهيم که آنان هم همراه شوند و از اقدامات بسيار پرعارضه‌ي حرکت‌هاي عرضي که متاسفانه در استان ما در سطح برگزيدگان هم کم نيست و عينيت دارد، بپرهيزند. بايد اذهان عمومي را متقاعد کنيم که اين آب به سود و متعلق به همه‌ي استان است و در صورت عدم اجرايي شدنش همه زيان مي‌برند و به خصوص نبايد بگذاريم هر مکاني کيسه‌ي کوچک خود را داشته باشد. در يادداشت‌هاي آتي از اين کيسه‌ها خواهيم گفت و نوشت.