تاریخ 1397/10/04 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 4937 برو جستجو جستجوی پیشرفته   عوامل موثر در توسعه‌ي استان سمنان 
نويسنده : فرزامي

با توجه به بازماندگي‌ها در توسعه‌ي استان، بي‌هيچ ملاحظه و مجامله‌اي، به رعايت عوامل ذيل نيازمنديم:

وفاق و همدلي نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي و توجه آنان در درک بايستگي‌ها و کلان‌نگري در مسائل استان، همان‌گونه که استان‌هاي موفق مثل اصفهان و آذربايجان و... از حرکت‌ها و اعمال عرضي پرهيز کرده‌اند و استان خود را به جايي‌رسانيده‌اند که مي‌بينيم. استان‌هايي که با برنامه‌هاي دقيق و هوشياري حتي بودجه‌هاي در زمين مانده و رهاشده‌ي امثال ما را جذب کرده‌اند!

درک و تشخيص توان‌مندي‌ها و بايستگي‌هاي هر منطقه و اينکه بدانيم در کجا و چه نوع خدمات و ساختگي‌هايي بايد انجام گردد نه آن که هزينه‌اي گزاف در جايي صرف شود بدون آن که نتيجه و بازخورد مثبتي داشته باشد به عنوان مثال در فلان روستا در استان پانصد ميليون تومان هزينه کنيم بدون آن که لازم باشد يا چيزي را بخواهيم و به نتيجه برسانيم که هيچ نيازي نباشد و ساخته وجود برنامه‌ي قبلي، پاسخ آن نيازها را بدهد. فقط به سبب آن که خودمان را مطرح کنيم و راه آينده‌ي ما هموار باشد. نگارنده در اينجا به صرف ايجاد و ايجاب وفاق احتمالي نمي‌خواهد وارد مصداق‌ها شود و فهرست کند که چه بودجه‌هايي صرف هيچ شده است.

وجود عوامل اجرايي برنامه‌پذير در استان، واقعيت آن است که بخش اعظم توسعه نيافتگي را بايد در عوامل اجرايي ناکارآمد ديد که برخي به صرف پرکردن صفحات شرح حال به استان آمده‌اند و آن مسند، درايتي و قابليتي بيش از اهليت آنها مي‌خواهد و نمي‌توان با گماردن عوامل تماميت‌خواه و منطقه‌گرا به نتايج مطلوب در توسعه رسيد. تجربه‌هاي تلخي که بارها در استان آزموده شده است و اميدواريم با تجربه‌ي استاندار انتصابي جديد و با توجه به تجاربي که از ايشان شنيده‌ايم، اين موارد با قاطعيت‌شان ديگر تکرار نشود و شايسته‌سالاري نه در بيان و حرف بلکه در عمل، نمود داشته باشد.

اعمال اقتدار از ناحيه‌ي نماينده‌ي عالي دولت در استان تا هر کس اسب خود را سر جاي خود ببندد و اجازه‌ي قدرت‌نمايي و تحميل عقايد و نيات خود در آنچه از وظايف و مسئوليت وي نيست نداشته باشد و دخالت‌هاي وي در امور اجرايي استان نمود پيدا نکند. البته هيات دولت بايد وزراي خود را در هماهنگي برنامه‌هاي خود مجاب نمايد تا با نماينده‌ي دولت در استان، ارتباط کاري و قانوني داشته باشند و از هر نوع تک‌روي بپرهيزند چون همين تکروي‌هاست که برنامه‌هاي توسعه‌اي استان را در اجرا تحت تاثير قرار مي‌دهد.

خداوند بزرگ براي هر منطقه و محلي، استعدادي خاص عنايت فرموده است. به عنوان مثال، منطقه‌ي کويري. خشک و کم آب، بايستگي‌هاي خود را دارد و نمي‌توان برنامه‌هاي مناطق پرآب را در آنجا اجرا کرد، يعني آنجا که مخصوص توسعه‌ي باغداري و کشاورزي است استقرار صنعت، اتلاف منابع و نابودي محيط است. چيزي که متاسفانه در سطح کشور، مبتلا به ماست و عدم اجراي آن طرح‌ها به از اجراي آنها بوده است.

بهره‌وري و استفاده‌ي موثر و منطقي از بخش خصوصي و جذب سرمايه‌گذاري‌ها و ريل‌گذاري جهت امور آنها در اجرا، نه آن که سردوانده شوند و کاري که برعهده‌ي مسئولان اجرايي است انجام دادنش را از آنها بخواهيم. بارها شده است که سرمايه‌گذاري علاقه‌مند، به جاي دوندگي مجري، آن قدر دچار سرگرداني شده که لقاي‌مان را به عطاي‌مان بخشيده و ناگزير جذب استان‌هاي ديگر شده است. متاسفانه اين موارد کم نيست و مي‌توان با پرسش سطحي به عمق اين چالش بزرگ پي برد.

موفقيت هر استانداري از جمله آشناگر محترم آن جا تامين و تضمين مي‌شود که، ضمن توجه همه جانبه به همه‌ي صنايع به صنايع بزرگ، عنايتي خاص داشته باشد و اجازه ندهد که في‌المثل کارگران و عوامل کارخانه‌ي بزرگ به علت کارشکني‌هاي بعضي و ندانم‌کاري‌هاي برخي، عاطل و باطل از توليد بيش‌تر باز بمانند.

تمرکز بر دو سه طرح بزرگ، شرط مديريت است که البته از استاندار اجرايي و قابل اعتماد هيات دولت برمي‌آيد. باقي امور را مي‌توان به معاونان و کارشناسان محول کرد و بر آنها اشراف و مديريت داشت.

همراهي و مطالبه‌گري مردم و پرهيز از هرگونه تخريب و حرکات و رفتارهاي عرضي مخرب و بازدارنده و در طبق اخلاق آوردن همه‌ي توان‌مندي‌ها و امکانات، براي فردايي روشن‌تر و زندگي بهتر.

رسانه‌ها بايد در نقد و تحليل، از جامع‌نگري و حق‌گويي پرهيز نکنند و عصايي باشند در دست توسعه‌ي استان بدون هيچ چشمداشت و سوءنظري.