تاریخ 1397/05/09 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 4821 برو جستجو جستجوی پیشرفته   حضور شايسته‌ها مقصود قانون  
نويسنده : فرزامي

به عنوان مقدمه بايد گفت که تصويب و تدوين قوانين چون محصول خرد و عقول جمعي است، پيوسته به سود زندگي بشر بوده است به ويژه اگر با بصيرت، شناخت، آينده‌نگري، درک شرايط و ضرورت‌ها و نظرخواهي‌هاي ميداني و علمي صورت گرفته باشد. در کنار تصويب هر قانوني البته، صاحب نظران به ارائه‌ي نقد و نظر خواهند پرداخت و به ويژه در نحوه‌ي اجرا پيشنهادهايي خواهند گفت که خود مي‌تواند موجب تقويت ذهني قانون‌گذاران باشد.

از جمله قوانين تصويب شده‌ي اين روزهاي خانه‌ي ملت، قانون عدم به کارگيري بازنشستگان است که در بدو اعلام، با اقبال عمومي مردمي رو‌به‌رو شد زيرا که ميليون‌ها جوان تحصيل‌کرده‌ي دم‌بخت ورود به دستگاه‌هاي اجرايي را داراست. جواناني که بايد به جاي پدران به کهولت رسيده کار کنند و زندگي خود را بسازند و از آن سو بحث تجارب ارزنده‌ي اهل اجرايي است که ساليان سال، تجربه‌ي بالاتر از علم اندوخته‌اند و به طور قطع و يقين، خالي شدن ناگهاني دستگاه‌هاي اجرايي کشور به سود نظام نيست به ويژه اگر نيروسازي نشده باشد. به عنوان نمونه چگونه مي‌توان عرصه‌ي استانداري‌ها و فرمانداري‌ها را بدون عوارض جانبي از اين خلاء ديد و از آن سو، هرگز بايسته نيست که عده‌اي حتي بعد از به پايان رسيدن توان‌مندي‌هاي فکري و جسمي شان، باز هم بر مسند بمانند و به انتظارها پاسخ ندهند. البته بايد گفت که کاش اين قانون شمول داشت و همه‌ي قشرها را دربرمي‌گرفت چون اقتضاي وجودي هر انساني را نمي‌توان به تمايز محول کرد که آن پير فرسوده‌ي از کار افتاده مي‌تواند و اين يک نمي‌تواند که البته در اين زمينه، اقبال عمومي توجيه نيست و نمي‌توان بر اين خيال نشست چون خود حکايتي است محرز که:

در جواني به خويش مي‌گفتم

شير، شير است گر چه پير بود

چون شدم پير دانستم

پير، پير است گر چه شير بود

اما آنچه مورد بحث امروز ما در اين مقال است، چگونگي اجراي اين قانون – در صورت تاييد در شوراي نگهبان – در استان ماست که چه کساني بايد بروند و چه افرادي بايد بيايند ؛ يعني آيا اين عرصه، جولاني در خويشاوندسالاري به جاي شايسته‌سالاري است، آيا اين ميدان براي آن گشوده شده است که قرابت‌هاي سببي و نسبي و قومي و زباني، جايي را داشته باشند؟ آيا زمينه فقط جهت ورود جناحي خاص در گستره‌ي اجرايي استان است؟ و يا نه، اين ميدان را فقط براي آن گشوده‌اند که اهل صلاح و خبرگي و ساختگي بتوانند به ارائه خدمت صادقانه‌ي خود توفيق يابند. اگر منظور، اين باشد و ان زمينه سازي‌ها نباشد، آغاز شکوفايي دستگاه‌هاي اجرايي است دستگاه‌هايي که نيروهاي تجربه آموخته‌ي جوان را در کنار با تجربه‌ها پرورده و ساخته است در چنين صورتي است که مي‌توان جوانان درس خوانده و متخصص و متعهد به خدمت به جامعه را جذب کرد و چون به حد کافي در زمينه‌هاي مختلف اجرايي، تحصيل کرده و اهل تخصص، حضور دارند، ديگر هيچ جايي براي غيرمتخصص‌هاي تحميلي و سفارشي نيست.

حتي آنان که به دوران تقاعد نرسيده‌اند اما برمسند مسئوليت غيرتخصصي، جا خوش کرده‌اند بايد مصدر امور را به کساني بسپارند که مباحث نظري اين عرصه را گذرانيده‌اند و حالا وقت به کار گرفتن آن آموخته‌ها در اين مجاري علمي است و نکته مهم و قابل اعتنا اين است که استان ما با‌سوادترين استان‌هاست و بيشترين سرانه‌ي دانشجويي را دارد و صاحب آن تخصص‌هايي است که مورد نياز نهادها و سازمان‌ها و حتي جايگاه‌هاي علمي و فني است؛ يعني، هيج نيازي به تخصص و قابليت‌ها و مسئولان وارداتي ندارد و خودکفاي خودکفاست.

و در مقياس وسيع‌تر، اين قانون و مقاصد قانون‌گذاران، اين بوده است که شماري معدود، مدام از اين مسند به آن مسند ديگر، نقل مکان نکنند و رياست‌ها و مسئوليت‌ها را فقط به خود اختصاص ندهند. چون عرصه از متعهدان جوان، خالي نيست، نکته‌اي که بايد حتي در هيات دولت به آن توجه مي‌شد و اهليتي‌ها، جاي ارادتي‌ها و وابسته‌ها را مي‌گرفتند و اما سخن پاياني، عيب آ‌ن‌جاست که مدير، نگاهي محدود داشته باشد و فقط دوروبري‌هاي خود را ببيند، اينجاست که عرصه‌ي اجرايي خسارت‌هايي را به خود مي‌بينند که بسيارش را ما در اين سال‌ها، مشاهده کرده‌ايم.