تاریخ 1397/04/02 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 4789 برو جستجو جستجوی پیشرفته   مانور مديريت بحران حوزه ارتباطات دراستان سمنان برگزار مي‌شود 

سرويس خبر

دکتر سيد‌مسعود ميررضايي رئيس کارگروه تخصصي ارتباطات و فناوري اطلاعات مديريت بحران و مدير کل ICT استان سمنان، هدف از برگزاري مانور ارتباطات و فناوري اطلاعات در مديريت بحران را بررسي نقاط ضعف و قوت دستگاه‌هاي ذي‌ربط و اپراتورها در مواقع بحران دانست و گفت: اين مانور در اوايل مرداد ماه سال‌جاري در مرکز استان برگزار مي‌گردد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان سمنان، دکتر ميررضايي در دومين جلسه کارگروه تخصصي ارتباطات و فناوري اطلاعات مديريت بحران استان سمنان که با حضور مهندس مختاري مدير کل سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي منطقه شمال شرق کشور در جمع اعضاي کارگروه و مديران کل دستگاه‌هاي زيرمجموعه وزارت ارتباطات در استان برگزار گرديد خواستار استفاده از کانکس سيار و تدوين سند مديريت بحران و اجرايي شدن آن تا پايان سال جاري در استان شد و خاطرنشان کرد: بايد قبل از رخداد هر حادثه اي نقاط حادثه خيز شناسايي ومديريت لازم انديشيده شود، لذا هدف از برگزاري مانور مديريت بحران در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات استفاده حداکثري از دارايي‌ها و پتانسيل مجموعه کارگروه و شناسايي نقاط ضعف و قوت آنان در مواقع بحران است.

در ادامه مهندس مختاري حيطه نظارت اداره کل متبوع خود را بر چهار استان تهران، البرز، مازندران و سمنان دانست و با اشاره به اينکه تصويب هرسناريويي در کارگروه جهت برگزاري مانور و تهيه کانکس سيار مورد تاييد سازمان تنظيم مقررات مي باشد خواستار استفاده از امکانات لجستيکي نيروهاي مسلح در برگزاري مانور شد و اظهار داشت: پيش بيني الزامات بحران و کيفيت و کميت پوشش از جمله تکاليف سازمان به اپراتورها بر اساس شاخصهاي کيفي شبکه مي‌باشد، لذا برگزاري هر مانور موجب مي‌گردد، تا ما بعنوان ناظر اپراتور از وضعيت آمادگي آنان درمواقع بحران مطلع شويم.